Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONKURSRÅDET Regionmøte 25.-26. mai John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONKURSRÅDET Regionmøte 25.-26. mai John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONKURSRÅDET Regionmøte 25.-26. mai John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD

2 2 Utviklingen i konkurstallene Nedgangen i konkurstallene, april i år sammenlignet med april i fjor, er på 17,4 prosent. Det ble registrert 13,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i 2010 enn i 2009. –2010: 5 593 konkurser og tvangsavviklinger –2009:6 466 –2008:4 755

3 3 Utvikling forts. Konkurstallene for 2009 var de høyeste som noen gang var registrert. 2008, da det var 4 755 registreringer. Størst reduksjon i 2010 hadde Sør-Trøndelag, med 32.6 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i 2009, for Møre og Romsdal nedgang på 22.1 prosent Utviklingen fremover? –Fortsatt betydelig økonomisk usikkerhet globalt som kan påvirke oss

4 4 Momenter som vurderes før konkurs Kravets størrelse Fare for prioritetstap Dekningsmuligheter ved konkurs Lovbrudd Drift for kreditors regning Omstøtelige transaksjoner Historikk og personene bak

5 5 Hvorfor offentlige kreditorer begjærer konkurs Mistanke eller kunnskap om økonomisk kriminalitet Mistanke eller kunnskap om unndragelse av midler Allmennpreventive hensyn Usikkerhet om debitors situasjon Renovasjon

6 6 Inntrykk fra dagens møte med skatteoppkreveren i N Sunnmøre og Skatt Midt- Norge Samarbeid med tingretten –Godt, sakene berammes raskt, også frem i tid Godt tilrettelagt for arbeidsprosessen hos skattemyndighetene –? Utsettelse i påvente av betaling Dokumentasjon og frist? Skattemyndighetene krever normalt fullt oppgjør for å trekke begjæringen –Kreditorutvalg

7 7 Samarbeid SKO – Skatt Midt-N. Samarbeidsrutine mellom SKO og Skatt Midt-Norge på konkursområdet Sender kopi av konkursvarsel Ingen samkjøring av begjæringene i dette distriktet –I praksis vil ofte begjæringer fra skattemyndighetene være sammenfallende i tid

8 8 Samarbeid med bostyrere Relativt lite kontakt Mange 0-bo –Hva skyldes dette? Bostyrer etterspør kontrollinformasjon –Kemneren og Skatt Midt-N. Ikke kreditorutvalg –Forskjell mellom tingrettene, i Sør-Trøndelag oftere kreditorutvalg

9 9 Samarbeid med politiet God dialog mellom A-kontrollen og politiet –Fornuftig oppfølging av sakene Jevnt over god dialog mellom politiet og skattemyndighetene

10 10 Tilsagnsordningen SKD-melding 04/2008 Egen ordning ved siden av den som administreres av domstolene SKD-melding 04/2008 –2 alternativer Skatteregnskapet SKD’s tilsagnsordning Formål: ”følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo som ledd i det offentlige innkrevingsarbeidet og å ivareta allmenpreventive hensyn” –Også ved mistanke om skattekriminalitet eller annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav

11 11 Tilsagn Bostyrer kan søke om garanti fra skatteetaten og skatteoppkreverne Søknad til skatteoppkrever eller skattekontoret –SKD’s ordning behandles sentralt hos Skatt øst –Tilsagn fra SKO kun for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift ½ G etter avklaring med skattekontoret

12 12 Tilsagn Vilkår –Tilføre boet verdier som gir bedre dekning for skatte-og avgiftskrev –Etter at legalpant og rekvirentansvar er benyttet –Konkrete forhold som ønskes forfulgt –Normalt begrenset til behandling i en instans Innfordringshensyn –Prosessrisiko –Motpartens søkegodhet –Hvilke krav blir dekket dersom bostyrer får medhold

13 13 Tilsagn Andre tilfeller, dvs ikke nok innfordringshensyn –Allmenpreventive hensyn Bla a skattekriminalitet –Betydelige offentlige krav står udekket –Revisorgjennomgang


Laste ned ppt "KONKURSRÅDET Regionmøte 25.-26. mai John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google