Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD"— Utskrift av presentasjonen:

1 John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD
Regionmøte mai John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD

2 Utviklingen i konkurstallene
Nedgangen i konkurstallene, april i år sammenlignet med april i fjor, er på 17,4 prosent. Det ble registrert 13,5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i 2010 enn i 2009. 2010: konkurser og tvangsavviklinger 2009: 6 466 2008: 4 755

3 Utvikling forts. Konkurstallene for 2009 var de høyeste som noen gang var registrert. 2008, da det var registreringer. Størst reduksjon i 2010 hadde Sør-Trøndelag, med 32.6 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i 2009, for Møre og Romsdal nedgang på 22.1 prosent Utviklingen fremover? Fortsatt betydelig økonomisk usikkerhet globalt som kan påvirke oss

4 Momenter som vurderes før konkurs
Kravets størrelse Fare for prioritetstap Dekningsmuligheter ved konkurs Lovbrudd Drift for kreditors regning Omstøtelige transaksjoner Historikk og personene bak

5 Hvorfor offentlige kreditorer begjærer konkurs
Mistanke eller kunnskap om økonomisk kriminalitet Mistanke eller kunnskap om unndragelse av midler Allmennpreventive hensyn Usikkerhet om debitors situasjon Renovasjon

6 Inntrykk fra dagens møte med skatteoppkreveren i N Sunnmøre og Skatt Midt-Norge
Samarbeid med tingretten Godt, sakene berammes raskt, også frem i tid Godt tilrettelagt for arbeidsprosessen hos skattemyndighetene ? Utsettelse i påvente av betaling Dokumentasjon og frist? Skattemyndighetene krever normalt fullt oppgjør for å trekke begjæringen Kreditorutvalg

7 Samarbeid SKO – Skatt Midt-N.
Samarbeidsrutine mellom SKO og Skatt Midt-Norge på konkursområdet Sender kopi av konkursvarsel Ingen samkjøring av begjæringene i dette distriktet I praksis vil ofte begjæringer fra skattemyndighetene være sammenfallende i tid

8 Samarbeid med bostyrere
Relativt lite kontakt Mange 0-bo Hva skyldes dette? Bostyrer etterspør kontrollinformasjon Kemneren og Skatt Midt-N. Ikke kreditorutvalg Forskjell mellom tingrettene, i Sør-Trøndelag oftere kreditorutvalg

9 Samarbeid med politiet
God dialog mellom A-kontrollen og politiet Fornuftig oppfølging av sakene Jevnt over god dialog mellom politiet og skattemyndighetene

10 Tilsagnsordningen SKD-melding 04/2008
Egen ordning ved siden av den som administreres av domstolene SKD-melding 04/2008 2 alternativer Skatteregnskapet SKD’s tilsagnsordning Formål: ”følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo som ledd i det offentlige innkrevingsarbeidet og å ivareta allmenpreventive hensyn” Også ved mistanke om skattekriminalitet eller annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav

11 Tilsagn Bostyrer kan søke om garanti fra skatteetaten og skatteoppkreverne Søknad til skatteoppkrever eller skattekontoret SKD’s ordning behandles sentralt hos Skatt øst Tilsagn fra SKO kun for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift ½ G etter avklaring med skattekontoret

12 Tilsagn Vilkår Tilføre boet verdier som gir bedre dekning for skatte-og avgiftskrev Etter at legalpant og rekvirentansvar er benyttet Konkrete forhold som ønskes forfulgt Normalt begrenset til behandling i en instans Innfordringshensyn Prosessrisiko Motpartens søkegodhet Hvilke krav blir dekket dersom bostyrer får medhold

13 Tilsagn Andre tilfeller, dvs ikke nok innfordringshensyn
Allmenpreventive hensyn Bla a skattekriminalitet Betydelige offentlige krav står udekket Revisorgjennomgang


Laste ned ppt "John Alfred Sætre Konkursrådet / SKD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google