Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten Betaling av skatt og avgift Skatt vest - innkrevingsseksjonen Jan E. Karlsvik skattejurist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten Betaling av skatt og avgift Skatt vest - innkrevingsseksjonen Jan E. Karlsvik skattejurist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten Betaling av skatt og avgift Skatt vest - innkrevingsseksjonen Jan E. Karlsvik skattejurist

2 Skatteetaten Tema lKort om ulike typer skatte- og avgiftskrav og to innkrevere lInnkrevingsløpet, utlegg, tvangssalg og konkurs lNæringsdrivende som kreditor

3 Skatteetaten Innkreving av skatt og avgift lBetalinger til kemner/skatteoppkrever 1.Forskuddsskatt 2.Forskuddstrekk 3.Restskatt 4.Arbeidsgiveravgift lBetalinger til Skatt vest 1.Merverdiavgift

4 Skatteetaten Forfall og betalingsfrister lForskuddsskatt -Innbetales i 4 terminer årlig: Termin 1: 15. mars Termin 2: 15. mai Termin 3: 15. september Termin 4: 15. november Viktig! l”Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling”. lRestskatt –forfaller 3 uker etter ferdig skatteoppgjør / utlagt skatteliste, men tidligst 20 august. Hvis restskatten er over kr 1 000, så forfaller den i 2 terminer, med andre forfall 5 uker etter første, ordinære forfall.

5 Skatteetaten Forfall og betalingsfrister lMerverdiavgift - 6 terminer årlig, eller årstermin. Betalingsfrist samme som oppgavefristen Termin 1: januar-februar10. april Termin 2: mars-april10. juni Termin 3: mai-juni31. august Termin 4: juli-august10. oktober Termin 5: september-oktober10. desember Termin 6: november-desember10. februar Årstermin:10. mars

6 Skatteetaten Forfall og betalingsfrister lHvis du er arbeidsgiver: lArbeidsgiveravgift og forskuddstrekk - 6 terminer årlig. Betalingsfrist samme som oppgavefristen Termin 1: januar-februar15. mars Termin 2: mars-april15. mai Termin 3: mai-juni15. juli Termin 4: juli-august15. september Termin 5: september-oktober15. november Termin 6: november-desember15. januar

7 Skatteetaten Typiske kostnader ved innkrevingen lForsinkelsesrente –løper fra forfall –for tiden 8,75%, reguleres hvert halvår lgebyr –ved begjæring om utleggsforretning – kr 1 591 –større gebyr ved tvangssalg lForhøyet avgift pga for sent levert oppgave –opptil 3% av avgiften, men minst kr 250, og ikke mer enn kr 5 000 –har egentlig ikke noe med innkreving å gjøre, men det oppfattes slik

8 Skatteetaten Hvorfor høye kostnader? lSkattemyndighetene er ikke kredittyter, og skal ikke brukes til finansiering av drift. lSkattemyndighetene kan ikke velge sine kunder, vi er en ”ufrivillig kreditor”. lEn ufrivillig kreditt hos oss kan være en urettmessig fordel for den næringsdrivende, og kan virke som en forskjellsbehandling som er konkurransevridende. lStraffemessig og allmennpreventivt preg.

9 Skatteetaten Innkrevingsløpet VarselForfallUtlegg utleggstrekk Tvangssalg Konkurs? pant i bil, båt, eiendom, konto intet til utlegg

10 Skatteetaten Hva det kan tas utlegg i Dekningsloven § 2-2: l”…fordringshaverne [har] rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger”

11 Skatteetaten Avholdelse av utleggsforretning lAvholdes av politimyndighetene, d.v.s. namsfogd eller namsmann lSkatteetaten kan ha en særnamsmann lSkyldner varsles om når utleggsforretningen skal avholdes, og oppfordres til å være tilstede. lNamsmannen undersøker alle eiendeler og vurderer hva det kan tas utlegg i. Dersom det ikke finnes formuesgoder som kan dekke hele eller deler av gjelden, så avholdes utleggsforretningen med ”intet til utlegg”.

12 Skatteetaten Tvangsdekning lTvangssalg 1.Bestemmes av namsmann for løsøre m.m. 2.Bestemmes av tingretten for fast eiendom 3.Gjennomføres av namsmann eller medhjelper til markedspriser

13 Skatteetaten Konkurs lKonkurs betyr at skyldners økonomiske forhold overtas av en bostyrer, som gjennomgår alle økonomiske disposisjoner, all gjeld, og eiendeler. lSom hovedregel avsluttes virksomheten. lBostyrer vil selge alt av verdi for boet, til inntekt for kreditorene. lBoet avsluttes med fordeling av overskudd til kreditorene, eller uten fordeling

14 Skatteetaten Konkurs linsolvenspresumsjon –Utleggsforretning avholdt med ”intet til utlegg” –Beviselig krav lKonkurs er det mest alvorlige av innkrevingstiltakene, og regnes som ”siste utvei”. lSkatteetaten er raskt ute med konkurs –ufrivillig kreditor, hensynet til lik konkurranse, renovasjon, gjennomgang av forretningsdrift mtp omstøtelse og straffbare forhold –eksempelet TA Invest, Lyn AS

15 Skatteetaten Etter konkursen lGjelden blir ikke slettet etter konkursen, deknl § 6-6. lAS opphører å eksistere og slettes etter en konkurs. Dermed faller gjelden bort - utenlandske selskap (NUF)

16 Skatteetaten Hva hvis man ikke kan betale? lTa kontakt med skatteoppkrever og/eller skattekontor. lTlf. 800 80 000 (Skatt vest) – 53030800 (kemneren) lFortell oss om situasjonen. lÅpne posten! Ta telefonen!

17 Skatteetaten Kreditt i næring lNæringsdrivende vil møte kunder og leverandører som ikke kan betale / levere –Faktura for betaling i ettertid er det samme som kreditt –Umulig å gardere seg helt mot at skyldner kan bli ute av stand til å betale –forskuddsbetaling, kontant (samtidig) oppgjør, bankgaranti

18 Skatteetaten Innkreving ved manglende betaling lSkriftlig krav og oversittet forfall lalminnelig tvangsgrunnlag – forliksrådet eller tingretten lsærlig tvangsgrunnlag – Skriftstykke (faktura) –14 dagers varsel, tvangsfullbyrdelseslovens §4-18 lUtleggsbegjæring –Særlig tvangsgrunnlag – innsigelser mot kravets grunnlag på ethvert stadium av tvangsfullbyrdelsen lInkassobyrå / medhjelper?

19 Skatteetaten Forebygge manglende betaling lHvordan forebygge manglende betaling / levering? lSkatteattest –to attester, en for skatt og en for merverdiavgift –en skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter / avgifter –gyldig i forhold til det offentlige i 6 måneder, men private kan be om nyere attest –Viser ikke avgift som ikke er forfalt, for eksempel unndratt avgift eller ikke leverte oppgaver

20 Skatteetaten Noen råd om vurdering av kreditt lHvordan luke ut dårlige betalere? –selskapsformen – er det personlig foretak, et aksjeselskap eller NUF? –personlig foretak – personen er ansvarlig for gjeld –AS – selskapet (og gjeld) slettes etter en konkurs, viktig å vurdere om selskapet er solid –NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) – over 50% leverer ikke selvangivelse, benyttes av mange useriøse aktører, må du kreve inn penger i utlandet? –Slå opp i Brønnøysundregistrene, se dato for registrering, navn, evt andre ting, er foretaket registrert i mva-manntallet? –Slå opp i foretaksdatabaser, for eksempel purehelp.no, proff.no og andre – spesielt nyttig for selskap som leverer regnskap til br.reg. Har revisor merknader til regnskapet?


Laste ned ppt "Skatteetaten Betaling av skatt og avgift Skatt vest - innkrevingsseksjonen Jan E. Karlsvik skattejurist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google