Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERP implementering Forutsetninger i forbindelse med prosjektetablering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERP implementering Forutsetninger i forbindelse med prosjektetablering."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERP implementering Forutsetninger i forbindelse med prosjektetablering

2 2 Overordnede beslutninger og avklaringer Ved implementering av flere juridiske enheter i en felles ERP løsning er det mange viktige forutsetninger som må avklares i forkant: Eierskap og organisering: –Eierskap til prosjektet- og gjennomføring må forankres på høyeste ledernivå –Systemeier: avklaring med hensyn til myndighet og ansvar –Styringsgruppe: avklaring med hensyn til sammensetning, myndighet og ansvar –Prosjektgruppen: avklaring med hensyn til organisering,sammensetning, myndighet og ansvar –Prosjektressurser: Allokering av sentrale nøkkelressurser og fagpersoner –Prosjektgjennomføring: Kontinuerlig samarbeid på tvers av enhetene

3 3 Overordnede beslutninger og avklaringer Strategisk retning: –Etablering av et ERP målbilde som angår: funksjonalitet, teknologi og arkitektur ERP = Økonomi + Innkjøp + HR ? –Trinnvis implementering i forbindelse med målbildeoppnåelse –Definering og integrering av randsystemer –Definering av felles arbeidsprosesser på tvers av organisasjonene –Definering av tilhørende hoved- og delprosesser –Forvaltning av felles prosesser og arbeidsrutiner Målsetninger og gevinster: –Etablering av målsetninger og gevinster som skal realiseres i etterkant av implementeringen må etableres i forkant av prosjekt oppstart –Etablering av rutiner for måling av gevinstrealisering. –Organisatoriske muligheter innen etablering av fellesenheter og tjenester på tvers av organisasjonen bør diskuteres –Økonomiske gevinster ved effektivisering og standardisering av interne arbeidsprosesser.

4 4 Overordnede beslutninger og avklaringer Organisatoriske utfordringer: –Etablering av en felles forretnings- og tekniskarkitektur på tvers av de juridiske enhetene. –ERP løsningen skal støtte felles forretningsprosesser – standardløsning med færrest mulig tilpasninger –Integrering av randsystemer i ERP løsningen: Lønn, HR, Innkjøp mm –Implementering av en ERP løsning betyr forholdsvis store organisatoriske endringer, blant annet etablering og innføring av nye roller –Mottaksenhetene må være forberedt på bruk av en ny løsning. Opplæring -> Superbrukere -> Sluttbrukere Kommunikasjon, forståelse for hvorfor løsningen skal implementeres. –Dette blir et stort endringsløp for organisasjonene!

5 5 Overordnede beslutninger og avklaringer Forvaltning av en fellesløsning: –Governance: Etablering av en felles forvaltningsmodell og tilhørende prosesser på tvers av organisasjonene –Standardisering av hoved- og delprosesser –Masterdata management –Oppgradering i forhold til realisering av ERP målbildet –ITIL prosesser: Release, Incident, Change osv Anskaffelses prosesser: –Type kontrakt Tilpasningsavtalen (SSA-T) Tilpasningsavtalen er laget for å kunne lage tilpasninger til standardsystemer. Kjøpsavtalene (SSA-K) Kjøpsavtalene regulerer først og fremst kjøp av masseprodusert datautstyr og standard programvare. Driftsavtalen (SSA-D) Driftsavtalen er ment til å kunne brukes over et vidt spekter av driftssituasjoner. Den store vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Avtale med fohandlinger –Funksjonelle krav –Tekniske krav

6 6 Helse Norge Helse-Midt Norge / Helse Sør-Øst Helse Norge: –Utgangspunktet var et Nasjonalt prosjekt –Felles SAP løsning på tvers av samtlige RHF. Leverandør IBM –Prosjektet ble terminert høsten 2011 Helse-Midt Norge: –Oppstart anskaffelse mars 2012 –Tildelt kontrakt til IBM høst 2013 –Er i ferd med å implementere SAP Helse Sør-Øst: –Oppstart anskaffelse ~ mai 2012 –Tildelt kontrakt til Accenture høst 2013 –Er i ferd med å implementere Oracle

7 7 HMN LØ 7 Innkjøpskontrakt Min side Anmodning Innkjøp Lager Inngående faktura Reskontro Utbetaling Innkjøp til betaling Produksjon (ikke i 1. implementering) Produksjon Salgskontrakt Salg og andre inntekter Reskontro Innbetaling Innfordring Salg og fakturering Lån Finans Periodeavslutning m/årsoppgjør Hovedbok Merverdiavgift Prosjekt Likviditet LØ rapportering Regnskap Budsjett Anlegg Utstyr Anleggshåndtering Randsystemer IntegrasjonerMasterdata Leverandør Kunde Artikkel Konto HMN LØ dekker bl.a. ikke: Pasientlogistikk Lønn HR Prosjektstyring Service og vedlikehold Virksomhetsrapportering finanskube Helse-Midt Norge Innhold i økonomi og logistikk

8 8 HMN LØ Mars 2012 Kontraktsarbeid, leveranser, idriftsettelse Anskaffelses- fasen Planfasen Utviklings- fasen Leverings- fasen Idriftsettelsesfasen Februar 2014 August 2014 Des 2014 Spesifikasjons- fasen 1 2 3 Des 2015 Juni 2016 Januar 2014 August 2015 Desember 2016 Kontrakts- avslutning HMN LØ - Faseinndelt tidsplan

9 9 Takk for møtet!


Laste ned ppt "ERP implementering Forutsetninger i forbindelse med prosjektetablering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google