Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene
ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS

2 Visningsboligen på Bjerknes Plass
Med støtte fra: Visningsboligen på Bjerknes Plass BYBO har bygget 108 leiligheter med lavenergistandard : Teknologiplattform med allment trygghetsperspektiv Enkelt å utvide med individuelt tilpasset omsorgsteknologi "Bydel/grendeutvikling" Bjerknes Park – 104 Passivhusboliger (under utbygging) Et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland, BYBO, Orange Helse, HIB og Husbanken. Fornebu Consulting har bidratt med prosjektledelse og teknologirådgivning.

3 Statsråden foretok den off. åpningen
partnere, økonomi, målsettinger

4 Det er 9 år siden denne kom…
”Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg.” ”Slik skal alle sikres muligheten til å kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv til tross for sykdom eller funksjonstap”.

5 Utfordring og mulighet
…legge til rette for at folk skal kunne bo lengre, tryggere og bedre i eget hjem.

6 Mulighet: Teknologi satt sammen på rett måte og med tilpassede tjenester, kan bidra til å opprettholde et selvstendig og verdig liv - også etter funksjonstap.

7 Hva skal til ?

8 Hovedutfordringer/Muligheter
Trygghet for personen selv og pårørende Varsling til riktig mottager i kritiske situasjoner Forebygge årsaker til ulykker Opprettholde et meningsfylt liv Forhindre ensomhet og isolasjon Integritet, verdighet – egenmestring ("Pilot i eget liv") Komfort/enøk Sikre riktig aksjon fra omgivelsene Organisere og sikre mottak av alarmene Effektivisere og forbedre tjenestene beboer er avhengig av Samhandling mellom de som er involvert i personens liv Involvering av tilgjengelige ressurser i samfunnet Teknologi kan legge til rette for å utnytte ressursene i samfunnet bedre

9 Begreper Smarthusteknologi Omsorgsteknologi Trygghetsteknologi
Bevegelsessensor Smarthusteknologi Omsorgsteknologi Trygghetsteknologi Velferdsteknologi Vanntåkedyse Sengesensor Medisindispenser Løsningene baserer seg i stor grad på standard teknologi - Det er anvendelsen som er "ny"

10 Intelligente boliger på nett - alarmering til ønsket mottager essensielt
Vaktsentral/ Pleie- og omsorg Pleie- og omsorgssystemet?? Pårørende Frivillige Mobil/ Nettbrett Boenhet med velferdsteknologi Intelligente trygghetsalarmer Intelligent bolig (velferdsteknologi, omgivelseskontroll) Hjemmesykepleier

11 Boligen varsler selv om noe er galt
Mottak/administrasjon/ fjernstyring Alarmsentral Kontroller i bolig (IP Gateway) Signalgivere Mobile enheter

12 Hva er en trygghetsalarm??
Bevegelsessensorer Vanntåkedyse Sengesensor Medisindispenser Mobile trygghetsalarmer m/geofence Fra en rød knapp til intelligente scenarier

13 Alarmer/varsling Aktive (brukerutløst) Passive (teknologiutløst)
"Trygghetsalarmer" (Halssendere, armbånd etc.) "Nød-brytere" plassert på strategiske punkter i bygninger Mobile enheter (Mobiltelefoner/GPS'er etc.) Telefon Passive (teknologiutløst) Alarm fra smarthusteknologi (Programmerte scenarier hvor en henter info fra ulike "givere"). Eks. på "informasjonsgivere": Bevegelsessensorer, sensorer ved dør/vindu, intelligente røkvarslere/slukningssystemer, intelligente gulv, fuktvarslere, temperaturfølere, Co2 osv. Mobile enheter med GPS, falldetektorer og lignende. Eks. – alarm går om brukeren beveger seg utenfor definert område.

14 Trygghet – Komfort – Sosial tilrettelegging - Omsorgstjenester
Intelligente boliger Boligen din varsler selv omgivelsene når noe er galt. Boligen slår av alle elektriske artikler som ikke skal stå på når du forlater boligen, eller legger deg for natten. Temperaturen senkes. Lys går på av seg selv der det er nødvendig. (Eks. om du skal på toalettet om natten.) Du kan ha kontakt med lege og de du er glad i via TV-apparatet. Om det oppstår brann, slukkes den automatisk uten store vannskader. Trygghet – Komfort – Sosial tilrettelegging - Omsorgstjenester

15 Oppsummering En stor andel av omsorgstjenestene, og behandlingsforløpet skal leveres der folk bor, i stedet for at brukeren transporteres til tjenestene. Dette krever intelligente bo-løsninger, og nye måter å løse pleie- og omsorgstjenestene på. Det må legges til rette for selvmedvirkning og medvirkning fra pårørende og frivillige. En må få mer ut av tilgjengelige ressurser (Kommune, helsevesen, pårørende og frivillige) – krever verktøy som gjør samhandling enklere. Boligene skal utrustes med en teknologiplattform som understøtter dette.

16 Solskinnshistorie med positive ”bivirkninger”
Gjøvik: Bjørg fikk noe av livet tilbake ved hjelp av enkel varsling til nattevakt når hun gikk ut av senga Nøtterøy: Eldre mann fikk bo hjemme på tross av sviktende helse/kognitiv svikt


Laste ned ppt "Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google