Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNEBU CONSULTING Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNEBU CONSULTING Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNEBU CONSULTING Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS

2 FORNEBU CONSULTING Visningsboligen på Bjerknes Plass BYBO har bygget 108 leiligheter med lavenergistandard : –Teknologiplattform med allment trygghetsperspektiv –Enkelt å utvide med individuelt tilpasset omsorgsteknologi –"Bydel/grendeutvikling" –Bjerknes Park – 104 Passivhusboliger (under utbygging) Et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland, BYBO, Orange Helse, HIB og Husbanken. Fornebu Consulting har bidratt med prosjektledelse og teknologirådgivning. Med støtte fra:

3 FORNEBU CONSULTING Statsråden foretok den off. åpningen partnere, økonomi, målsettinger

4 FORNEBU CONSULTING Det er 9 år siden denne kom… ”Slik skal alle sikres muligheten til å kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv til tross for sykdom eller funksjonstap”. ”Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg.”

5 FORNEBU CONSULTING Utfordring og mulighet …legge til rette for at folk skal kunne bo lengre, tryggere og bedre i eget hjem.

6 FORNEBU CONSULTING Mulighet: Teknologi satt sammen på rett måte og med tilpassede tjenester, kan bidra til å opprettholde et selvstendig og verdig liv - også etter funksjonstap.

7 FORNEBU CONSULTING Hva skal til ?

8 FORNEBU CONSULTING Hovedutfordringer/Muligheter 1.Trygghet for personen selv og pårørende Varsling til riktig mottager i kritiske situasjoner Forebygge årsaker til ulykker Opprettholde et meningsfylt liv Forhindre ensomhet og isolasjon Integritet, verdighet – egenmestring ("Pilot i eget liv") Komfort/enøk 2.Sikre riktig aksjon fra omgivelsene Organisere og sikre mottak av alarmene Effektivisere og forbedre tjenestene beboer er avhengig av Samhandling mellom de som er involvert i personens liv Involvering av tilgjengelige ressurser i samfunnet Teknologi kan legge til rette for å utnytte ressursene i samfunnet bedre

9 FORNEBU CONSULTING Begreper -Smarthusteknologi -Omsorgsteknologi -Trygghetsteknologi -Velferdsteknologi Løsningene baserer seg i stor grad på standard teknologi - Det er anvendelsen som er "ny" Medisindispenser Vanntåkedyse Sengesensor Bevegelsessensor

10 FORNEBU CONSULTING Intelligente boliger på nett - alarmering til ønsket mottager essensielt Hjemmesykepleier Boenhet med velferdsteknologi Intelligente trygghetsalarmer Intelligent bolig (velferdsteknologi, omgivelseskontroll) Vaktsentral/ Pleie- og omsorg -Pårørende -Frivillige Mobil/ Nettbrett Pleie- og omsorgssystemet??

11 FORNEBU CONSULTING Boligen varsler selv om noe er galt Signalgivere Kontroller i bolig (IP Gateway) Mottak/administrasjon/ fjernstyring Alarmsentral Mobile enheter

12 FORNEBU CONSULTING Hva er en trygghetsalarm?? Fra en rød knapp til intelligente scenarier Medisindispenser Vanntåkedyse Sengesensor Bevegelsessensorer Mobile trygghetsalarmer m/geofence

13 FORNEBU CONSULTING Alarmer/varsling Aktive (brukerutløst) "Trygghetsalarmer" (Halssendere, armbånd etc.) "Nød-brytere" plassert på strategiske punkter i bygninger Mobile enheter (Mobiltelefoner/GPS'er etc.) Telefon Passive (teknologiutløst) Alarm fra smarthusteknologi (Programmerte scenarier hvor en henter info fra ulike "givere"). Eks. på "informasjonsgivere": Bevegelsessensorer, sensorer ved dør/vindu, intelligente røkvarslere/slukningssystemer, intelligente gulv, fuktvarslere, temperaturfølere, Co2 osv. Mobile enheter med GPS, falldetektorer og lignende. Eks. – alarm går om brukeren beveger seg utenfor definert område.

14 FORNEBU CONSULTING Boligen din varsler selv omgivelsene når noe er galt. Boligen slår av alle elektriske artikler som ikke skal stå på når du forlater boligen, eller legger deg for natten. Temperaturen senkes. Lys går på av seg selv der det er nødvendig. (Eks. om du skal på toalettet om natten.) Du kan ha kontakt med lege og de du er glad i via TV- apparatet. Om det oppstår brann, slukkes den automatisk uten store vannskader. Trygghet – Komfort – Sosial tilrettelegging - Omsorgstjenester Intelligente boliger

15 FORNEBU CONSULTING Oppsummering En stor andel av omsorgstjenestene, og behandlingsforløpet skal leveres der folk bor, i stedet for at brukeren transporteres til tjenestene. Dette krever intelligente bo-løsninger, og nye måter å løse pleie- og omsorgstjenestene på. Det må legges til rette for selvmedvirkning og medvirkning fra pårørende og frivillige. En må få mer ut av tilgjengelige ressurser (Kommune, helsevesen, pårørende og frivillige) – krever verktøy som gjør samhandling enklere. Boligene skal utrustes med en teknologiplattform som understøtter dette.

16 FORNEBU CONSULTING Solskinnshistorie med positive ”bivirkninger” Gjøvik: Bjørg fikk noe av livet tilbake ved hjelp av enkel varsling til nattevakt når hun gikk ut av senga Nøtterøy: Eldre mann fikk bo hjemme på tross av sviktende helse/kognitiv svikt


Laste ned ppt "FORNEBU CONSULTING Hjemmene blir intelligente – nye muligheter for omsorgstjenestene ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google