Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyere livskvalitet - færre bekymringer. Ny teknologi – nye muligheter Eiere: Konseptutviklingen startet våren 2006. Tryggere Hjem AS ble stiftet: 30.04.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyere livskvalitet - færre bekymringer. Ny teknologi – nye muligheter Eiere: Konseptutviklingen startet våren 2006. Tryggere Hjem AS ble stiftet: 30.04.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyere livskvalitet - færre bekymringer

2 Ny teknologi – nye muligheter Eiere: Konseptutviklingen startet våren 2006. Tryggere Hjem AS ble stiftet: 30.04.2007

3 Ny teknologi – nye muligheter ”Slik skal alle sikres muligheten til å kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv til tross for sykdom eller funksjonstap”. ”Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske hjelpemidler, boliger og anlegg.”

4 Ny teknologi – nye muligheter •Hamar Arbeiderblad 20.05.06

5 Universell utforming: Omsorg Enøk Underholdning Komfort Tilgjengelighet Trygghet

6 GAP Modellen Trygg Bolig Kilde: Rådet for funksjonshemmede 1997 Egne ferdigheter Tid Aldring Sykdom Funksjon Fysiske Psykiske Sosiale Gjennom universell utforming kan gapet mellom individets forutsetninger og miljøets krav reduseres Gjennom universell utforming kan gapet mellom individets forutsetninger og miljøets krav reduseres Lav Høy Tryggere Hjem ® Krav om tilrettelegging Krever tiltak Universell utforming Vi gjør hjemmet ditt trygt og godt å leve i – gjennom alle faser i livet.

7 FAKTA: • 40% av alle branner starter i elektriske artikler. • Over 30.000 eldre over 65 år skades i hjemmeulykker hvert år. 900 av disse dør. Største delen av ulykkene skyldes fall. • Antall personer i Norge over 65 år vil øke fra 614 000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i 2060.

8 Tilrettelagte boliger – nye muligheter •Hamar Arbeiderblad 15.11.07 •Aftenposten 06.06.07  Nye prosjekter – universell utforming  Tilpasse eksisterende boligmasse

9 Ny teknologi – nye muligheter Tryggere Hjem skal : Konkrete løsninger på viktige utfordringer

10 Dette skal vi gjøre ved.. •…smart utforming/gode bygningsmessige løsninger •…utstrakt bruk av teknologi – satt sammen på helt nye måter •…fokus på de som skal bo og deres ønsker/behov •…tjenestekonsepter (følgetjenester, helse, aktivitetsarrangør, vaktmester, mat, underholdning m.m.) Konkrete løsninger på viktige utfordringer

11 Ny teknologi – nye muligheter Tenk deg… •En bolig som varsler omgivelsene når noe er galt. •En bolig som selv slår av alle elektriske artikler som ikke skal stå på når du forlater boligen, eller legger deg for natten. •At lys går på av seg selv der det er nødvendig. (Eks. om du skal på toalettet om natten.) •At du kan ha kontakt med de du er glad i via TV- apparatet. Konkrete løsninger på viktige utfordringer

12 Ny teknologi – nye muligheter Tenk deg… •At legen kan nå deg mens du er hjemme – se deg, og avlese ulike prøveresultater via internett - i stedet for å måtte fraktes over lange avstander når du helst burde være i ro. •At om det oppstår brann, slukkes den automatisk uten store vannskader. •At ulike tjenester kan rekvireres enkelt via fjernkontrollen, og leveres hjemme hos deg. Konkrete løsninger på viktige utfordringer

13 Totalkonsept • Trygghet – Varsling (Omgivelsene varsles når noe er galt) – Automatikk (Boligene er intelligente og passer på at kokeplater ikke står på, vann ikke blir stående å renne osv.) – Brannvern (Nye og effektive metoder for å slukke brann v.h.a. vanntåke fra Prevent Systems) – Gassikring • Komfort – Enkel betjening av lys, video, audio, persienner osv. – Ulike scenarioer som automatisk styrer lys, enøk med mer. – Trådløse brytere (uten batteri – sikkerhet og minimalt vedlikhold). • Sosial tilrettelegging – Bygningsmessige fasiliteter (fellesarealer, tilrettelegge for felles aktiviteter etc.) – Visuell kontakt med venner, familie og helsevesen. Omsorg Enøk Underholdning Komfort Varsling

14 Totalkonsept • Omsorg og servicetjenester – Ulike typer tjenester for eldre og syke (ærender, følge, vaktmestertjenester osv.) – Mat på døra, taxi, lege • Telemedisin – Åpne standarder gjør at vi kan ta i bruk utstyr fra ulike leverandører. • Økonomi – Det offentlige sparer ca. 700.000 for hvert år 1 person bor lenger hjemme. – Det brukes nærmere 2 mrd. kr. til transport av pasienter her i landet pr. år. Omsorg Enøk Underholdning Komfort Varsling

15 En kjent situasjon ? Hvem har ansvaret? Hvem ringer man? Ved feil: Ett kontaktpunkt – definert ansvar

16 Intelligent bolig – varsler selv - gjennom ett integrert system ? Pårørende Omsorgssentral Lege, helsepersonell Kommune ? Brannvesen ? Myke tjenester Ulike andre leverandører (Mat, underholdning osv.) Myke tjenester Ulike andre leverandører (Mat, underholdning osv.) Tryggere Hjem er en plattform for samhandling

17 Enkelt brukergrensesnitt • Vårt mål er å sørge for å gjøre boenhetene så intelligente at teknologien skjuler seg selv. • Kritisk funksjonalitet er uavhengig av at beboeren selv behøver å forholde seg til teknologien. • Enkle og familiære brytere for å betjene systemet, eller kontakte omverdenen, er viktige elementer i konseptet.

18 Ny teknologi – nye muligheter Åpne standarder gjør at vi kan ta i bruk mulighetene som kommer

19 Livsløpsboliger i Nord-Odal

20 • 18 arealeffektive boliger som er organisert som borettslag. • Prosjektert med Tryggere Hjem konseptet (fra arkitekt til produksjon av elementer). Grensesnitt mot sykehjemsløsninger. • Tett og godt samarbeid med Nord-Odal kommune. • Fysisk tilknytning til kommunale omsorgsboliger. • Kommunen definerer hvem som skal få kjøpe boligene. • Tilrettelagt med fellesarealer for å øke sosialt samkvem. Grønn profil. • Svært fordelaktige finansieringsløsninger • Omsorgstjenester innbakt i husleien. • Innflyttingen startet desember 2007.

21 Livsløpsboliger i Nord-Odal

22 Planløsning

23 Livsløpsboliger i Nord-Odal Teknologi – anonymt til stede Romslige fellesarealer

24 Myke tjenester en del av konseptet

25 Bred politisk enighet

26 Etikk og juss • Alt som har stort potensial, har tilsvarende mulighet til misbruk. – Det etiske aspektet må ivaretas. – Integritet og kontroll over eget liv er viktige målsetninger. – Den enkeltes verdighet skal ivaretas på en best mulig måte. • Eks. på hvordan det juridiske aspekt ivaretas – Det er ikke mulig å ta kontakt med leiligheten utenifra – uten at beboer initierer det – med unntak av alarmsituasjon. – Beboer varsles før bolig alarmerer omgivelsene, og kan enkelt annullere før det skjer. – Det er tydelig for alle som befinner seg i bolig om alarm er aktivert. – En kan definere hvem som skal ta i mot alarmer, og hvem som skal ha tilgang til å kommunisere med leiligheten utenifra. – Juridisk ivaretas dette ved informert samtykke eller lovhjemmel.

27 Konklusjoner og utfordringer • Besparelsene ved denne type teknologi er åpenbare. • Teknologien er egnet både for nye og eksisterende bygg. • Portable løsninger for tidsbegrensede situasjoner (Eks: Rehab etter operasjon) • Infrastruktur betinger en grunninvestering/tilrettelegging. • Nødvendigheten av forebyggende tiltak er åpenbar – (forebygging er også billigere enn å løpe etter behov som alt har oppstått.)


Laste ned ppt "Høyere livskvalitet - færre bekymringer. Ny teknologi – nye muligheter Eiere: Konseptutviklingen startet våren 2006. Tryggere Hjem AS ble stiftet: 30.04.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google