Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det en bolig eller er det et hjem? Joachim Svendsen Nestleder i Sentralstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det en bolig eller er det et hjem? Joachim Svendsen Nestleder i Sentralstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det en bolig eller er det et hjem? Joachim Svendsen Nestleder i Sentralstyret

2 Autismeforeningen i Norge • Stiftet 1965 • Fagpersoner og foreldre startet foreningen sammen • Følger utviklingen i autismespekteret

3 Autismeforeningen i Norge • Fylkeslag i alle fylker • Ressursgruppe for voksne med AS • Faglig råd

4 Autismeforeningen i Norge • Holder kurs i forbindelse med landsmøte og ledermøte • Arrangerer, sammen med Autismeenheten, treff for voksne med AS • Arrangerer, sammen med Autismeenheten, sommerleir og familiekurs • Fylkeslagene har mange varierte arrangementer

5 Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn • Alle tjenester forankres i FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. • Medbestemmelse fra bruker. • Individuelt tilrettelagte tjenester. • Livsløpspespektiv.

6 Alle med ASD har krav på • et trygt og godt hjem • et godt bomiljø • et verdig og aktivt privatliv • verdig og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet

7 Et trygt og godt hjem Mål: Alle mennesker med ASD har trygge og gode hjem basert på individuell tilrettelegging. • Hva gjør deg glad? • Hvor har du lyst til å bo? • Hvordan har du lyst til å bo? • Hva trenger du hjelp til?

8 Et godt bomiljø Mål: Alle mennesker med ASD har et stabilt og varig godt bomiljø. • Stabilitet og varighet i forhold til: – Innhold i tjenestene – Fysisk bygning – Omgivelser – Økonomi

9 Innhold i tjenestene • Krav til vedtak • Kompetanse • IP, planlegging, nærpersonkunnskap

10 Fysisk bygning • Størrelse • Utforming (ikke institusjonsutforming) • Store vs. små enheter • Samlokalisering vs. Omsorgs-ghetto (husbanken: 4-5 enheter)

11 Omgivelser • Nabolag

12 Økonomi • Husbank/botilskudd • Eie vs. Leie

13 Verdig, aktivt privatliv Mål: Alle mennesker med ASD har et verdig og aktivt privatliv med fokus på mestring • Selvbestemmelse og medbestemmelse • Mestring (empowerment) • Trivsel og avkobling

14 Selvbestemmelse og medbestemmelse • Minimal bruk av tvang og makt • Samtykkekompetanse • Kompetanse og kunnskap om ASD hos personalet • Nærpersonkunnskap

15 Mestring (empowerment) • Kartlegge den enkelte personen med ASD sin funksjon, evne og interesser • Støtte opp under den enkeltes utviklingsmuligheter gjennom tilrettelegging

16 Trivsel og avkobling • Tilrettelegge for – avslapping på egne premisser – gode søvnrutiner – å drive med hobbyer og særinteresser – besøk av venner og familie

17 Verdig og aktiv deltakelse i samfunnet Mål: Alle mennesker med ASD har en tilknytning til samfunnet som ivaretar den enkelte • Inkludering (respekt og aksept) • Bor i «vanlige» nabolag • Stemmerett • Tilhørighet i lokalmiljøet

18 Verdig og aktiv deltakelse i samfunnet • meningsfulle fritidsaktiviteter • Universell utforming – ikke kun for fysisk funksjonshemmede – Tilpassede offentlige systemer (f.eks. venting i helsevesenet, mottak i NAV etc.) • Språktilpasning (konkret vs. abstrakt språkbruk)

19 Historie 1 • Mann, 31 år, autisme og kognitiv svikt • Stort behov for hjelp. • Foreldre fjernet som hjelpeverge på grunn av “store samarbeidsvansker” • Hver har ansvaret for brukeren interesse?

20 Historie 2 • Mann, 23 år • Flyttet til bolig med tillatelse til å ha hund • Går tur med hund, fungerer bra • Kommunen vil flytte ham til en bolig der han ikke får lov til å holde hund.

21 Historie 3 • Gutt, 14 år • Autisme og uforutsigbar utagerende atferd • Går ikke på skole på grunn av personalets sikkerhet • Blir daglig fulgt av 2-3 voksne • 7:1 bemanning, 24 timer i døgnet • Blir lagt i bakken av samtlige ansatte opp til 20 ganger om dagen

22 Historie 3 forts. • Gutten har ikke språk eller mulighet til å bruke alternativ og suplerende kommunikasjon • Foreldrene ønsket at hun skulle bo nær hjemme. Kommunen tilbyr bolig 50 km unna. • Gutten liker å være i byen, bor på en gård • Mangel på innsyn i vedtak for foreldrene • Far tar gutten på tur uten utagering

23 Generelle utfordringer • Store enheter fører til at brukere må forholde seg til veldig mange tjenesteytere • Tjenestemottakere flyttes av økonomiske hensyn til kommunene • Botilbud legges ut på anbud og beboere må flytte hvert annet år • Samorganisering med brukere som har rusproblemer fører til usikkerhet og angst

24 Generelle utfordringer • Statlig toppfinansiering av særlig dyre tjenester – Sparing i kommunene for å spare i staten • IP brukes ikke i planlegging • Nærpersoner blir ikke brukt som ressurs • Tjenesteytere blir ikke kjent med mottakere • Brukernes ønsker blir ikke hørt

25 Gode eksempler • Oljeturnus – Rapport fra Autismeprogrammet (nå Autismeenheten) fra 1997-98 – Sørumprosjektet • Sørfron kommune – Tidligere ordfører far til en med autisme – Planla for at en andel av barna har hjelpebehov – Boliger og tjenester var tilgjengelig når brukerne fikk behov for det

26 Gode eksempler • Brukerstyrt personlig assistent (BPA) – Foreldrestyrt • M18 – Fungerte veldig bra for brukerne – Ble ikke brukt pga kostnader


Laste ned ppt "Er det en bolig eller er det et hjem? Joachim Svendsen Nestleder i Sentralstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google