Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Start lysbildefremvisning for å se veilederen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Start lysbildefremvisning for å se veilederen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Start lysbildefremvisning for å se veilederen
Handlingsveilederen Start lysbildefremvisning for å se veilederen

2

3 Oppmerksomhet avsluttes
Om det på oppmerksomhetssamtalen avdekkes behov for å igangsette tiltak, er det grunn til videre oppfølging. Krever saken videre oppfølging skal skjemaet «samtykke til opprettelse av stafettlogg» utfylles. Det avklares hvem som er stafettholder. Dette skal være den fagpersonen som er nærmest barnet. Om det under samtalen viser seg at det ikke er behov for å sette inn tiltak, og at oppmerksomheten løser seg underveis i samtalen, avsluttes oppmerksomheten og hverdagen fortsetter som vanlig. Oppmerksomhet avsluttes Nei Grunn til videre oppfølging? Ja Gjennomfør oppmerksomhetssamtale med foreldre/foresatte, samt barnet/ungdommen der det er naturlig, for å klargjøre om det er grunnlag for videre oppfølging av oppmerksomheten. (Dette kan være en telefonsamtale, liten skjermet samtale ved henting/levering ol.) Verktøy: Oppmerksomhetssamtalen Del med foresatte/barn Den ansatte deler magefølelsen med kontaktpersonen for barnet, ungdommen og/eller familien. Ansatte avgjør i fellesskap hvem som skal dele oppmerksomheten med foreldre/barnet. Om nødvendig kan oppmerksomheten drøftes anonymt med andre tjenester (Se tjenestebeskrivelse for hver enkelt tjeneste) NB! Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barnevern Del med ansatte Oppmerksomhet En ansatt har en magefølelse som tilsier at et barn, ungdom og/eller familie har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet. Verktøy: Barn og unges signaler Observasjons nivået

4 Lokal innsats fortsetter ved behov
Nei På møtet avgjøres det om det er behov for å samarbeide med andre tjenester. Hvis ja: Bruk tjenestebeskrivelsene til å avgjøre hvilke tjenester som skal involveres. Møtene er nå å betrakte som ansvarsgruppemøter. Husk å bruke samtykkeskjema! Hvis nei: Lokal innsats fortsetter ved behov. Hvis det ikke er behov, avsluttes oppmerksomheten. Skal andre involveres? Ja Tiltak iverksettes Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av tiltak tjenesten og hjemmet i fellesskap er blitt enige om. Avtalte tiltak gjennomføres frem til neste møte. Tips: Ha fokus på få, men målrettede tiltak! Stafettholder innkaller til møte med foreldre/foresatte samt barnet selv der det er naturlig. Elektronisk stafettlogg opprettes. Stafettloggen leder dere gjennom møtet. OBS! Det er en fordel om du som ansatt setter deg inn i gangen i en stafettlogg før møtet. Møte med foresatte Nei Bekymrings- melding? NB! Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barnevern via Skjemaet «Meldeskjema til barnevern» Ja Nivå 1

5 Innsatsen fortsetter ved behov
På møtet avgjøres det om det er behov for et bredere samarbeid. Eksempler er barnevernssaker eller der det er alvorlig sykdom/skade Hvis ja: Det må avklares hvem det er hensiktsmessig å ha som stafettholder på nivå 3. Husk å bruke samtykkeskjema! Hvis nei: Innsatsen fortsetter på nivå 2, eller endres til nivå 1. Hvis det ikke er behov, avsluttes oppmerksomheten. Innsatsen fortsetter ved behov Nei Er det behov for et bredere samarbeid? Ja Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av tiltak tjenesten og hjemmet i fellesskap er blitt enige om. Avtalte tiltak gjennomføres frem til neste møte. Tips: Ha fokus på få, men målrettede tiltak! Tiltak iverksettes Stafettholder innkaller involverte tjenester, foreldre/foresatte samt barnet selv der det er naturlig. Møtet holdes der det er mest hensiktsmessig for stafettloggbarnet. Stafettloggen leder dere gjennom møtet. Nytt møtetidspunkt avtales. Ansvarsgruppe møte Nei NB! Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barnevern via Skjemaet «Meldeskjema til barnevern» Bekymrings-melding? Ja Nivå 2

6 Koordinert innsats iverksettes
NB! Om saken handler om mistanke for vold, overgrep mot barn og unge skal du kontakte barnevernet uten å snakke med foreldre om det. Tekst…. Møte med foreldre Nivå 3


Laste ned ppt "Start lysbildefremvisning for å se veilederen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google