Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

2 Norsk leverandørindustri- konkurransekraft i et globalt marked Flere år med vekst Grunnleggende stort marked Internasjonal andel øker Kontrakter til Asia Oljeprisfall og høyt kostnadsnivå Nå- situasjon kraftig brems! 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 2 Kutter oljeinvesteringene med over 30 mrd. Statoil bremser opp investeringene, men opprettholder produksjonveksten de neste tre årene. DN.no

3 "Lav" oljepris fremover ? 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 3

4 Kutt i prosjekter gir kutt i antall ansatte Leverandører innenfor V&M har redusert bemanningen i snitt 12-15 prosent siste halvår Ca 4000 frem til nå, i tillegg kutter Statoil og andre selskaper 2000-3000 personer Innleie er sterkt redusert, flere tusen ! Endret permitteringsregelverk forverrer situasjonen Mange høyt kvalifiserte og mange nyutdannede rammes 4 Statoil vil kutte opptil 1 400 stillinger Organisasjonen skal effektiviseres og kostnadene skal ned. Statoil kan ikke utelukke oppsigelser Kostnadskutt – reduserer med 600 ansatte Bilfinger-klubbleder: - Veldig dramatisk situasjon 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

5 Effektivisering - Kostnadskutt Full støtte og delaktighet fra industrien ­Effektivitetsforbedringer, økt produktivitet ­Standardisering, industrialisering ­Statoils STEP - prosjekt Utfordrende for industrien: ­Stopp og eller forskyvning av prosjekter og vedlikehold ­Nedbemanning, tap av kompetanse og ressurser, som vi sårt trenger i tiden fremover 5 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

6 Store aktivitetssvingninger- store utfordringer Behov for raske beslutninger i leverandørindustrien ­Ressurstilpasninger ­Brems i innvesteringer, prod.utstyr, IT, etc Omdømmeutfordring Rekrutteringsutfordring ­Positiv utvikling de siste år Tilstrømming fra inn- og utland ­Kompetente prosjektmiljøer er ferskvare ­Ungdommen snur fort! 6 Foto: FMC Kongsberg 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

7 EPC kontrakter Norge/Asia 7 Goliat, Hyundai Valemon, Samsung Gudrun, Aibel 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 Kilde: Rystad Energy

8 Feltutbygginger 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 8 Aasta Hansteen, Statoil

9 Totalomsetning for norske leverandører Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 9 Foto: Aker Solutions Foto: Kleven Maritime 18.11.14 Kilde: Rystad Energy

10 Norske oljeserviceselskap med omsetning i over 80 land 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 10

11 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 11 Verdens energikonsum etter kilde Petajoule. 2-graders scenario

12 Investeringsprognose for norsk sokkel 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 12

13 Barentshavet er området som kan sikre jevn produksjon! 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 13

14 Johan Sverdrup – en gigantutbygging Første byggetrinn, fire plattformer, 100-120 milliarder kroner Kværner Verdal har blitt tildelt to jackets! Utbyggingen bør gi maksimal uttelling for norske kompetente leverandørmiljøer med høy kvalitet Norske miljøer skal drifte og vedlikeholde installasjonene i 40-50 år fremover 14 Foto: Statoil 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

15 Stort og "stabilt" V&M-marked på NCS 78 felt i drift, mange med 30-40 års perspektiv 12 felt under utbygging Polarled + Nyhamna-utvidelser Riggvedlikehold og ombygging Subsea- service Driftsstøtte 15 Foto: Ekofisk, ConocoPhillips Hanøytangen, Bergen Group CCB basen, Ågotnes 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

16 Landanlegg, olje og gass 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 16 Melkøya Kårstø Sture Mongstad Kolsnes Nyhamna Tjeldbergodden Rafnes Slagentangen Drift Vedlikehold Modifikasjoner Utvidelser Revisjonsstanser

17 Petroleumsnæringen er Norges største kommersielle kunnskapsbase, og utgjør sammen med shipping- og sjømatklyngene kjernen i den effektive norske industristrukturen med hav og naturressurser som spesialitet. Innovasjonskraften er sterkest i disse klyngene og deres randsoner. De kan bringe oss videre til mange nye, lønnsomme muligheter (og gjør det allerede): Kunnskapen skal sprenge mange flere grenser Ukonvensjonell olje og gas (finnes i store mengder på norsk sokkel) Annen energi Avansert havbrukMedisin Romfart Havbunnsprospektering (biologisk og mineraler) Tett gass Gass i kull Hydrater 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 17

18 OG21 organisering og strategiske mål 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 18  Verdiskaping ved produksjon og reservetilvekst  Energieffektiv og ren produksjon  Verdiskaping ved økt eksport  Verdiskaping gjennom arbeidsplasser og kompetanseutvikling OG21 Forum i Stavanger 26. november

19 OG21 og offentlige FoU-programmer 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 19 Grunnforskning og anvendt forskning Piloter og tek-demonstrering Marked PETROMAKS2 Forskning og utvikling DEMO2000 Demonstrering og pilotering Tildelingsbrev

20 Nye teknologier- kan være "game changers" 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 20 MudCube is the first compact, lightweight solids control system, eliminating the traditional process of shaking fluids and solids Bilde: Cubility AS Acid jetting Dreamliner drilling

21 Teknologioverføring 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 21 HUGIN – norskutviklet autonom farkost til bruk for minejakt og kartlegging av havbunnen ned til 4500 meter Dynamisk posisjonering utviklet av Kongsberg Maritime i 30 år, først mot suply i Nordsjøen. Deretter for hele offshoresegmentet, nå på veg inn i fiskeriene.

22 Teknologioverføring 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 22 Elektronisk overvåking utviklet for olje og gass industrien brukes i dag til overvåking av klima, samt tsunami- og syklonvarsling.

23 Teknologi og kunnskapsoverføring fra petroleumsindustrien - maritim fornybar teknologi Mange norske leverandører er allerede betydelige tilstede i internasjonale markeder ­Jackets, kabler, omformerstasjoner, installasjonsfartøyer m.m. Betydelig potensiale for teknologiutvikling og eksport av produkter og tjenester ­Vindkraft, tidevann-, havstrøm- og bølgekraftverk 23 Foto: Aibel Foto: Statoil Foto: Parker Scanrope 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 Foto: Salmar

24 Norsk Industris olje- og gassprioriterte områder Jevn og høy aktivitet på norsk sokkel Petroleumsstandardisering Standardkontrakter Teknologiutvikling, OG21, DEMO 2000 Internasjonalisering ( INTSOK) Kompetanse- rekruttering, omdømme Kan oljeselskapene i større grad utnytte leverandørindustriens kompetanse, evner og teknologi 24 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

25 Utvikle industriens felles interesser Unytte fordeler fra våre naturresurser Bygge lønnsomme selskaper Legge til rette for og sikre kritisk kompetanse Videreutvikle det gode 3-parts samarbeidet Skjerpe/forbedre produktiviteten til både operatører og leverandører i et globalt kostnads regime Forandring- Fornyelse- Forbedring ­Offshore Strategikonferansen 2015 25 Foto: Agility Group 18.11.14 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google