Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

2 Norsk leverandørindustri- konkurransekraft i et globalt marked Flere år med vekst Grunnleggende stort marked Internasjonal andel øker Kontrakter til Asia Oljeprisfall og høyt kostnadsnivå Nå- situasjon kraftig brems! Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Kutter oljeinvesteringene med over 30 mrd. Statoil bremser opp investeringene, men opprettholder produksjonveksten de neste tre årene. DN.no

3 "Lav" oljepris fremover ? Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte

4 Kutt i prosjekter gir kutt i antall ansatte Leverandører innenfor V&M har redusert bemanningen i snitt prosent siste halvår Ca 4000 frem til nå, i tillegg kutter Statoil og andre selskaper personer Innleie er sterkt redusert, flere tusen ! Endret permitteringsregelverk forverrer situasjonen Mange høyt kvalifiserte og mange nyutdannede rammes 4 Statoil vil kutte opptil stillinger Organisasjonen skal effektiviseres og kostnadene skal ned. Statoil kan ikke utelukke oppsigelser Kostnadskutt – reduserer med 600 ansatte Bilfinger-klubbleder: - Veldig dramatisk situasjon Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

5 Effektivisering - Kostnadskutt Full støtte og delaktighet fra industrien ­Effektivitetsforbedringer, økt produktivitet ­Standardisering, industrialisering ­Statoils STEP - prosjekt Utfordrende for industrien: ­Stopp og eller forskyvning av prosjekter og vedlikehold ­Nedbemanning, tap av kompetanse og ressurser, som vi sårt trenger i tiden fremover Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

6 Store aktivitetssvingninger- store utfordringer Behov for raske beslutninger i leverandørindustrien ­Ressurstilpasninger ­Brems i innvesteringer, prod.utstyr, IT, etc Omdømmeutfordring Rekrutteringsutfordring ­Positiv utvikling de siste år Tilstrømming fra inn- og utland ­Kompetente prosjektmiljøer er ferskvare ­Ungdommen snur fort! 6 Foto: FMC Kongsberg Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

7 EPC kontrakter Norge/Asia 7 Goliat, Hyundai Valemon, Samsung Gudrun, Aibel Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 Kilde: Rystad Energy

8 Feltutbygginger Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Aasta Hansteen, Statoil

9 Totalomsetning for norske leverandører Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Foto: Aker Solutions Foto: Kleven Maritime Kilde: Rystad Energy

10 Norske oljeserviceselskap med omsetning i over 80 land Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte

11 Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Verdens energikonsum etter kilde Petajoule. 2-graders scenario

12 Investeringsprognose for norsk sokkel Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte

13 Barentshavet er området som kan sikre jevn produksjon! Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte

14 Johan Sverdrup – en gigantutbygging Første byggetrinn, fire plattformer, milliarder kroner Kværner Verdal har blitt tildelt to jackets! Utbyggingen bør gi maksimal uttelling for norske kompetente leverandørmiljøer med høy kvalitet Norske miljøer skal drifte og vedlikeholde installasjonene i år fremover 14 Foto: Statoil Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

15 Stort og "stabilt" V&M-marked på NCS 78 felt i drift, mange med års perspektiv 12 felt under utbygging Polarled + Nyhamna-utvidelser Riggvedlikehold og ombygging Subsea- service Driftsstøtte 15 Foto: Ekofisk, ConocoPhillips Hanøytangen, Bergen Group CCB basen, Ågotnes Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

16 Landanlegg, olje og gass Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Melkøya Kårstø Sture Mongstad Kolsnes Nyhamna Tjeldbergodden Rafnes Slagentangen Drift Vedlikehold Modifikasjoner Utvidelser Revisjonsstanser

17 Petroleumsnæringen er Norges største kommersielle kunnskapsbase, og utgjør sammen med shipping- og sjømatklyngene kjernen i den effektive norske industristrukturen med hav og naturressurser som spesialitet. Innovasjonskraften er sterkest i disse klyngene og deres randsoner. De kan bringe oss videre til mange nye, lønnsomme muligheter (og gjør det allerede): Kunnskapen skal sprenge mange flere grenser Ukonvensjonell olje og gas (finnes i store mengder på norsk sokkel) Annen energi Avansert havbrukMedisin Romfart Havbunnsprospektering (biologisk og mineraler) Tett gass Gass i kull Hydrater Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte

18 OG21 organisering og strategiske mål Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte  Verdiskaping ved produksjon og reservetilvekst  Energieffektiv og ren produksjon  Verdiskaping ved økt eksport  Verdiskaping gjennom arbeidsplasser og kompetanseutvikling OG21 Forum i Stavanger 26. november

19 OG21 og offentlige FoU-programmer Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Grunnforskning og anvendt forskning Piloter og tek-demonstrering Marked PETROMAKS2 Forskning og utvikling DEMO2000 Demonstrering og pilotering Tildelingsbrev

20 Nye teknologier- kan være "game changers" Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte MudCube is the first compact, lightweight solids control system, eliminating the traditional process of shaking fluids and solids Bilde: Cubility AS Acid jetting Dreamliner drilling

21 Teknologioverføring Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte HUGIN – norskutviklet autonom farkost til bruk for minejakt og kartlegging av havbunnen ned til 4500 meter Dynamisk posisjonering utviklet av Kongsberg Maritime i 30 år, først mot suply i Nordsjøen. Deretter for hele offshoresegmentet, nå på veg inn i fiskeriene.

22 Teknologioverføring Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte Elektronisk overvåking utviklet for olje og gass industrien brukes i dag til overvåking av klima, samt tsunami- og syklonvarsling.

23 Teknologi og kunnskapsoverføring fra petroleumsindustrien - maritim fornybar teknologi Mange norske leverandører er allerede betydelige tilstede i internasjonale markeder ­Jackets, kabler, omformerstasjoner, installasjonsfartøyer m.m. Betydelig potensiale for teknologiutvikling og eksport av produkter og tjenester ­Vindkraft, tidevann-, havstrøm- og bølgekraftverk 23 Foto: Aibel Foto: Statoil Foto: Parker Scanrope Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014 Foto: Salmar

24 Norsk Industris olje- og gassprioriterte områder Jevn og høy aktivitet på norsk sokkel Petroleumsstandardisering Standardkontrakter Teknologiutvikling, OG21, DEMO 2000 Internasjonalisering ( INTSOK) Kompetanse- rekruttering, omdømme Kan oljeselskapene i større grad utnytte leverandørindustriens kompetanse, evner og teknologi Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

25 Utvikle industriens felles interesser Unytte fordeler fra våre naturresurser Bygge lønnsomme selskaper Legge til rette for og sikre kritisk kompetanse Videreutvikle det gode 3-parts samarbeidet Skjerpe/forbedre produktiviteten til både operatører og leverandører i et globalt kostnads regime Forandring- Fornyelse- Forbedring ­Offshore Strategikonferansen Foto: Agility Group Mosseregionens Næringsutvikling- Nettverksmøte 2014

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Mosseregionens Næringsutvikling Nettverksmøte-18.11.14 Er norsk olje og gass-leverandørindustri en fremtidsrettet næring? Mosseregionens Næringsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google