Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske jordmorforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske jordmorforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske jordmorforening
Organisatorisk oppbygging © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

2 Organisasjonskart Dnj
© Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

3 LANDSMØTET Landsmøtet er Dnjs høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møte- og talerett på landsmøtet. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Fylkeslaget møter med delegater valgt ut fra en beregningsmodell som tar utgangspunkt i antallet medlemmer i fylket. Ordinært landsmøte holdes hvert 4 år (nye vedtekter) fra og med Men neste landsmøte avholdes i Tromsø i september 2011. © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

4 SENTRALSTYRET Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert
Landsmøte. Sentralstyret plikter å følge oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet. Sentralstyret består av leder, nestleder og 5 styre- medlemmer med 2 varastyremedlemmer. © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

5 LANDSSTYRET Det skal minst en gang i året være lands-
styremøte. Landsstyret består av ledere i Dnjs fylkesforeninger. Landsstyret blir kalt inn av sentralstyret eller når minst 5 av fylkeslederne krever det. Landsstyret er et rådgivende organ for Sentralstyret (det gjøres ingen vedtak). © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

6 FYLKESFORENINGER Dnj har 19 fylkesforeninger.
En fylkesforening består av alle jordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen et fylke og er medlem av Dnj. Fylkesforeningen må arbeide i tråd med Dnjs formål og vedtekter. Fylkesforeningene arbeider selvstendig. Styret i fylkesforeningen består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer. © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

7 TILLITSVALGTE TILLITSVALGTAPPARAT
Jfr vedtektenes paragraf 10 – Ellen vil kommer tilbake til dette under sin presentasjon. © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

8 FAGLIG ETISK UTVALG Faglig – etisk utvalg består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Leder velges separat. Utvalget skal: Aktivt fungere som rådgivende organ og høringsinstans i faglige og etiske problemstillinger Stimulere til fagutvikling og forskning innen jordmorfaget Medvirke til at nasjonale og internasjonale regelverk, retningslinjer og anbefalinger blir gjort kjent blant norske jordmødre © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:

9 SEKRETARIATET Består av: Forhandlingssjef: Johan Hougen
Fagkonsulent: Elisabeth Grimsrud Nettredaktør: Siv Leschbrandt Advokatfullmektig: Ellen Engh Organisasjonskonsulent: Nina Bjerke Nilsen Leder av Dnj: Marit Heiberg © Den norske jordmorforening • Tollbugata 35 • 0157 Oslo Tlf: • Fax: • E-post:


Laste ned ppt "Den norske jordmorforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google