Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Den norske jordmorforening Organisatorisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Den norske jordmorforening Organisatorisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Den norske jordmorforening Organisatorisk oppbygging

2 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Organisasjonskart Dnj

3 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no LANDSMØTET Landsmøtet er Dnjs høyeste organ og treffer vedtak om overordnede prinsipper. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møte- og talerett på landsmøtet. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har forslags- og stemmerett. Fylkeslaget møter med delegater valgt ut fra en beregningsmodell som tar utgangspunkt i antallet medlemmer i fylket. Ordinært landsmøte holdes hvert 4 år (nye vedtekter) fra og med 2015. Men neste landsmøte avholdes i Tromsø i september 2011.

4 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no SENTRALSTYRET Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert Landsmøte. Sentralstyret plikter å følge oppdragsdokumentet vedtatt av Landsmøtet. Sentralstyret består av leder, nestleder og 5 styre- medlemmer med 2 varastyremedlemmer.

5 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Det skal minst en gang i året være lands- styremøte. Landsstyret består av ledere i Dnjs fylkesforeninger. Landsstyret blir kalt inn av sentralstyret eller når minst 5 av fylkeslederne krever det. Landsstyret er et rådgivende organ for Sentralstyret (det gjøres ingen vedtak). LANDSSTYRET

6 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Dnj har 19 fylkesforeninger. En fylkesforening består av alle jordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen et fylke og er medlem av Dnj. Fylkesforeningen må arbeide i tråd med Dnjs formål og vedtekter. Fylkesforeningene arbeider selvstendig. Styret i fylkesforeningen består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer. FYLKESFORENINGER

7 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no TILLITSVALGTE TILLITSVALGTAPPARAT Jfr vedtektenes paragraf 10 – Ellen vil kommer tilbake til dette under sin presentasjon.

8 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no FAGLIG ETISK UTVALG Faglig – etisk utvalg består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Leder velges separat. Utvalget skal: Aktivt fungere som rådgivende organ og høringsinstans i faglige og etiske problemstillinger Stimulere til fagutvikling og forskning innen jordmorfaget Medvirke til at nasjonale og internasjonale regelverk, retningslinjer og anbefalinger blir gjort kjent blant norske jordmødre

9 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no SEKRETARIATET Består av: Forhandlingssjef: Johan Hougen Fagkonsulent: Elisabeth Grimsrud Nettredaktør: Siv Leschbrandt Advokatfullmektig: Ellen Engh Organisasjonskonsulent:Nina Bjerke Nilsen Leder av Dnj:Marit Heiberg


Laste ned ppt "© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Den norske jordmorforening Organisatorisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google