Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring av tillitsvalgte FS 4 Styremedlemmer - Diabeteskonferansen 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring av tillitsvalgte FS 4 Styremedlemmer - Diabeteskonferansen 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring av tillitsvalgte FS 4 Styremedlemmer - Diabeteskonferansen 2010

2 Bakgrunn Handlingsplanen 2010-2012 –Bidra til å utarbeide kurskonsepter og materiell for læringsaktiviteter Sentralstyret oppnevnte en gruppe: –Ronni Reitan, sentralstyret –May Kværnstuen, lokallagsleder i Lier og fylkesleder i Buskerud –Cecilie Waagan Roksvåg, lokallagsleder i Kristiansund og fylkesleder i Møre og Romsdal –Frederik Schultz, Ungdiabetes –Kathrine Hestø Hansen, sekretariatet –Anita Sandnes Andresen, sekretariatet 2

3 Gjennomføring av kartleggingen Utarbeidet spørreskjema som ble sendt ut til alle tillitsvalgte i lokalforeninger og fylkeslag Skjemaet ble sendt ut med: –E-post –Post til de som ikke har e-post Påminnelse ble sendt ut til de som har e-post 35 % har svart på kartleggingen (369 av 1051) 3

4 Er utvalget representativt? Noen parametre fra kartleggingen er sammenlignet med tall fra medlemsdatabasen –Andelen menn og kvinner er det samme som i den totale mengden tillitsvalgte –Fordelingen på alder er det samme som i den totale mengden tillitsvalgte –Noen forskjeller ift verv: Relativt flere med definert ansvar i sitt verv har svart på kartleggingen Det er flere blant lederne som har svart enn f.eks varamedlemmene 4

5 Generelle tall om tillitsvalgte 55 % kvinner og 45 % menn 58 % er i alderen 50-70 år 56 % av kvinnene er i alderen 50+ 80 % av mennene er i alderen 50+ 5

6 Generelle tall om tillitsvalgte 72 % har vært tillitsvalgte i mindre enn 6 år –24 % i mindre enn 1 år –28 % i 1-3 år –20 % i 4-6 år 6

7 Opplæring per i dag 63 % har ikke fått opplæring i Diabetesforbundet 71 % av de som kun har verv i en lokalforening har ikke fått opplæring 7

8 Opplæring per i dag 25 % av de som har vært tillitsvalgte i mindre enn 1 år har fått opplæring 79 % av de som har vært tillitsvalgte i 20 år eller mer har fått opplæring 4 av 10 av de som har vært tillitsvalgte i 10-19 år har ikke fått opplæring 8

9 Opplæring per i dag Tillitsvalgte får opplæring i Diabetesforbundet på flere arenaer –53 % har deltatt på kurs i fylket –47 % har deltatt på nasjonale kurs og konferanser –38 % har deltatt på kurs i regionen –35 % har fått opplæring gjennom møter i lokalforeningen 9

10 Opplæring per i dag 65 % er fornøyd eller svært fornøyd med opplæring de har fått 10

11 Bra: Bli kjent med andre Utveksle erfaringer Få praktiske tips Gode foredragsholdere Få ny motivasjon Ikke bra: For teoretisk For lite tid Lite systematikk Lite nytt Behov for mer opplæring Dyrt å delta på nasjonale kurs Vanskelig å kombinere kursstart fredag (helgekurs) med jobb ved lang reisevei Opplæring per i dag 11

12 Behov for opplæring Det er behov for grunnleggende opplæring –58 % i eget verv –40 % i å skrive søknader om økonomiske midler –33 % i planlegging og gjennomføring av kurs og samlinger Kun 13 % har behov (interesse?) for opplæring i politisk påvirkningsarbeid I tillegg har mange skrevet at de har behov for datakurs 12

13 Behov for opplæring 53 % ønsker kurs i fylket 46 % ønsker regionale kurs De som krysset av på nettbaserte kurs har den samme aldersfordelingen som gruppen totalt sett 13

14 Behov for opplæring Det er behov for flere ting –49 % ønsker studiehefter –43 % ønsker kursmaler –42 % ønsker informasjon på nettsidene –36 % ønsker presentasjoner 14

15 Nye ideer som kom fram: Dagskurs/kveldskurs istedenfor helgekurs Omreisende team i opplæring av tillitsvalgte Diskutere hvordan andre arbeider som tillitsvalgte Regionale kurs Brainstorming-gruppe som diskuterer opplæringstiltak Opplæring i flere moduler Nettpresentasjon av hvert verv i styret ift rolle og oppgaver Alle nyvalgte skal ha en grunnopplæring når de kommer inn i styret Delta på kurs i annet fylke Enkelt dokument som beskriver styrets ansvar og gjøremål DVD med profesjonelle krefter, med teori og praktisk informasjon 15

16 Gruppens konklusjon Diabetesforbundet bør sette seg et mål for opplæringen: Alle tillitsvalgte skal få tilbud om opplæring I tillegg til tilbud om opplæring bør det være fokus på motivasjon og engasjement, personlig utvikling og glede En nasjonal konferanse som Diabeteskonferansen er en viktig motivasjonsfaktor –For å få med alle bør man vurdere en lavere deltakerpris 16

17 Gruppens konklusjon Det er et behov for opplæring i data – det anbefales å ta i bruk lokale kurs/tilbud Vi må tenke bredt i forhold til materiell og former for opplæring – f.eks nettkurs kan ikke erstatte det å møtes, men kan være et viktig supplement 17

18 Gruppens konklusjon forts. Det utvikles en påbyggingsmodell for opplæring av tillitsvalgte: 1.Kjennskap til styringsdokumentene (vedtektene, plattform og handlingsplanen)  På lokallagsnivå? 2.Opplæring i egne verv  På fylkesnivå? 3.Opplæring i aktuelle temaer som brukeropplæring, politisk arbeid  På fylkes/regionalt nivå? 18

19 Hva nå?

20 Forslag til veien videre Sentralstyret vil igangsette grunnleggende opplæring i tilknytning til fylkenes årsmøter. Sentralstyret oversender forslagene til lærings- og mestringsutvalget for videre behandling. 20


Laste ned ppt "Opplæring av tillitsvalgte FS 4 Styremedlemmer - Diabeteskonferansen 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google