Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd

2 Vi gjør det godt i 6RP Bra norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge 28% EU 18% Norge deltar i 11 % av alle EUs prosjekter – Totalt 576 EU finansierer forskning for 1,5 milliarder kroner i Norge Mer enn 3000 norske forskere deltar

3

4

5 Regionalpolitikk og regional innovasjon viktig i EU Strukturfondene nest største post på EUs budsjett Egne aktiviteter for å fremme regional innovasjon under 6RP – Research and Innovation-programmet og Regions of Knowledge I 7RP: Regions of Knowledge og Research Potential CIP: Eget rammeprogram for Konkurransedyktighet og Innovasjon.

6 EUs strukturfond - en kjempesatsing på regional utvikling 195 mrd. € fra EU i perioden 2000-2006 Nasjonal og regional medfinansiering mer enn dobler innsatsen Brede, sektorovergripende programmer:  Fysisk infrastruktur  Investerings- og utviklingsstøtte for SMB  Kompetanseprosjekter  Entreprenørskap  FoU og nyskaping Ikke en del av EØS-avtalen Norge deltar i INTERREG (4.8 mrd € i perioden). Egne midler fra KRD for den norske deltakelsen.

7 Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Convergence objective Regions > 75% in EU25) Convergence objective statistically affected regions Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Phasing-in regions, "naturally" above 75% Strukturfond 2007-2013 (budsjettvedtaket i desember): 308 mrd € - 35 % av budsjettet Pluss Objective Territorial Cooperation (”INTERREG”)

8 Regionale aktiviteter i 6. rammeprogram Regionale aktiviteter innenfor Research and Innovation-programmet (DG Enterprise):  Nettverk: PAXIS, Gate2Growth, klusternettverk,..  RIS (Trøndelag med nå)  IRC og annen trans-nasjonal teknologioverføring  ETI (mobilisering av SMB til tematiske program)  INNO-net. Samarbeid mellom nasjonale og regionale innovasjonsprogram. Stor regional aktivitet i skjæringspunktet mellom disse programmene, Regions of Knowledge (DG Research) og strukturfondene – norske regioner i liten grad med.

9 Regions of Knowledge: Pilotutlysning i 2003, Norge kunne ikke delta. Første ordinære utlysning innenfor 6RP våren 2005. 115 søknader – 18 finansiert. Budsjett: 8.95 mill. €. Norsk deltakelse i 7 søknader Norsk deltakelse i ett finansiert prosjekt

10 EUs langtidsbudsjett 2007-2013: Langtidsbudsjettet endelig vedtatt i desember. Total ramme: 862 mrd. € 1A - Competiviteness for Growth and Employment – 72 mrd. €:  research and development (7RP),  connecting Europe through EU networks,  education and training,  promoting competitiveness in a fully-integrated single market (CIP)  the social policy agenda Kjenner ikke intern fordeling. Forskning skal øke – 75 % høyere i 2013 enn i 2006.

11 I - Cooperation44.735 1) Health8.373 2) Food, Agriculture and Biotechnology2.472 3) Information and Communication Technologies12.756 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies4.865 5) Energy2.951 6) Environment (including Climate Change)2.552 7) Transport (including Aeronautics)5.981 8) Socio-economic Sciences and the Humanities798 9) Security and Space3.987 II - Ideas11942 III - People7.178 IV - Capacities7.536 Research Infrastructures3.987 Research for the benefit of SMEs1.914 Regions of Knowledge160 Research Potential558 Science in Society558 Activities of International Co-operation359 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre1.824 TOTAL73.215 EUs 7RP 2007 – 2013 – Kommisjonens forslag (Tall i mill. Euro)

12 Regionale satsinger i 7RP: Regions of Knowledge: Styrke forskningspotensialet i Europas regioner. Støtte forskningsdrevne klustre/partnerskap med universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv, regionale myndigheter og virkemiddelapparat. (Opprinnelig foreslått budsjett: 160 mill. €.) Utvikling av forskningsagendaer for regionale klynger og samarbeid mellom dem – analyser og implementering ”Mentoring” av svakere regioner gjennom transnasjonale regionale konsortier Integrering av FoU-aktører i regionale økonomier

13 Regionale satsinger i 7RP (ii) Research Potential: Utvikle forsknings- potensialet i svake regioner (Convergence- regioner) og i de nye medlemslandene. (Opprinnelig foreslått budsjett: 558 mill. €) Strategiske partnerskap mellom forskergrupper i disse regionene og godt etablerte forskergrupper i resten av Europa:  Utveksling av forskere  Felles workshops, konferanser osv.  Rekruttering av erfarne forskere utenfra Anskaffelse og utvikling av utstyr kan også støttes

14 Eget rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon – CIP. (Opprinnelig foreslått budsjett: 4.2 mrd €) Entre- preneurship & Innovation Programme 2,6 mrd € (MAP, LIFE, Innovation) ICT Policy Programme 801,6 mill € (eTens Modinis E-Content) Intelligent Energy Europe 780 mill € SMEs ECO Technologies

15 Hele Research and Innovation- programmet flyttes til CIP Ny runde med Regionale Innovasjons Stratgier (RIS) Samarbeid mellom programmer på nasjonalt og/eller regionalt nivå – INNO-Net og INNO- Actions (utlysning ute nå) Cluster-prosjekter Støtteapparat (IRC og EIC) Nettverk Innovating Region in Europe-nettverket (IRE) brukes av CIP, KnowReg og strukturfond.


Laste ned ppt "Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google