Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd

2 Vi gjør det godt i 6RP Bra norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge 28% EU 18% Norge deltar i 11 % av alle EUs prosjekter – Totalt 576 EU finansierer forskning for 1,5 milliarder kroner i Norge Mer enn 3000 norske forskere deltar

3

4

5 Regionalpolitikk og regional innovasjon viktig i EU Strukturfondene nest største post på EUs budsjett Egne aktiviteter for å fremme regional innovasjon under 6RP – Research and Innovation-programmet og Regions of Knowledge I 7RP: Regions of Knowledge og Research Potential CIP: Eget rammeprogram for Konkurransedyktighet og Innovasjon.

6 EUs strukturfond - en kjempesatsing på regional utvikling 195 mrd. € fra EU i perioden Nasjonal og regional medfinansiering mer enn dobler innsatsen Brede, sektorovergripende programmer:  Fysisk infrastruktur  Investerings- og utviklingsstøtte for SMB  Kompetanseprosjekter  Entreprenørskap  FoU og nyskaping Ikke en del av EØS-avtalen Norge deltar i INTERREG (4.8 mrd € i perioden). Egne midler fra KRD for den norske deltakelsen.

7 Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Convergence objective Regions > 75% in EU25) Convergence objective statistically affected regions Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Phasing-in regions, "naturally" above 75% Strukturfond (budsjettvedtaket i desember): 308 mrd € - 35 % av budsjettet Pluss Objective Territorial Cooperation (”INTERREG”)

8 Regionale aktiviteter i 6. rammeprogram Regionale aktiviteter innenfor Research and Innovation-programmet (DG Enterprise):  Nettverk: PAXIS, Gate2Growth, klusternettverk,..  RIS (Trøndelag med nå)  IRC og annen trans-nasjonal teknologioverføring  ETI (mobilisering av SMB til tematiske program)  INNO-net. Samarbeid mellom nasjonale og regionale innovasjonsprogram. Stor regional aktivitet i skjæringspunktet mellom disse programmene, Regions of Knowledge (DG Research) og strukturfondene – norske regioner i liten grad med.

9 Regions of Knowledge: Pilotutlysning i 2003, Norge kunne ikke delta. Første ordinære utlysning innenfor 6RP våren søknader – 18 finansiert. Budsjett: 8.95 mill. €. Norsk deltakelse i 7 søknader Norsk deltakelse i ett finansiert prosjekt

10 EUs langtidsbudsjett : Langtidsbudsjettet endelig vedtatt i desember. Total ramme: 862 mrd. € 1A - Competiviteness for Growth and Employment – 72 mrd. €:  research and development (7RP),  connecting Europe through EU networks,  education and training,  promoting competitiveness in a fully-integrated single market (CIP)  the social policy agenda Kjenner ikke intern fordeling. Forskning skal øke – 75 % høyere i 2013 enn i 2006.

11 I - Cooperation ) Health ) Food, Agriculture and Biotechnology ) Information and Communication Technologies ) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies ) Energy ) Environment (including Climate Change) ) Transport (including Aeronautics) ) Socio-economic Sciences and the Humanities798 9) Security and Space3.987 II - Ideas11942 III - People7.178 IV - Capacities7.536 Research Infrastructures3.987 Research for the benefit of SMEs1.914 Regions of Knowledge160 Research Potential558 Science in Society558 Activities of International Co-operation359 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre1.824 TOTAL EUs 7RP 2007 – 2013 – Kommisjonens forslag (Tall i mill. Euro)

12 Regionale satsinger i 7RP: Regions of Knowledge: Styrke forskningspotensialet i Europas regioner. Støtte forskningsdrevne klustre/partnerskap med universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv, regionale myndigheter og virkemiddelapparat. (Opprinnelig foreslått budsjett: 160 mill. €.) Utvikling av forskningsagendaer for regionale klynger og samarbeid mellom dem – analyser og implementering ”Mentoring” av svakere regioner gjennom transnasjonale regionale konsortier Integrering av FoU-aktører i regionale økonomier

13 Regionale satsinger i 7RP (ii) Research Potential: Utvikle forsknings- potensialet i svake regioner (Convergence- regioner) og i de nye medlemslandene. (Opprinnelig foreslått budsjett: 558 mill. €) Strategiske partnerskap mellom forskergrupper i disse regionene og godt etablerte forskergrupper i resten av Europa:  Utveksling av forskere  Felles workshops, konferanser osv.  Rekruttering av erfarne forskere utenfra Anskaffelse og utvikling av utstyr kan også støttes

14 Eget rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon – CIP. (Opprinnelig foreslått budsjett: 4.2 mrd €) Entre- preneurship & Innovation Programme 2,6 mrd € (MAP, LIFE, Innovation) ICT Policy Programme 801,6 mill € (eTens Modinis E-Content) Intelligent Energy Europe 780 mill € SMEs ECO Technologies

15 Hele Research and Innovation- programmet flyttes til CIP Ny runde med Regionale Innovasjons Stratgier (RIS) Samarbeid mellom programmer på nasjonalt og/eller regionalt nivå – INNO-Net og INNO- Actions (utlysning ute nå) Cluster-prosjekter Støtteapparat (IRC og EIC) Nettverk Innovating Region in Europe-nettverket (IRE) brukes av CIP, KnowReg og strukturfond.


Laste ned ppt "Regionale satsinger i EU`s forsknings- og innovasjonspolitikk Sverre Sogge, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google