Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 8.september trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 8.september trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 8.september 2014 9.trinn
Flatåsen skole

2 Stryringsdokumenter Opplæringsloven Kunnskapsløftet Virksomhetsplan
Årsplaner Periodeplaner Rutiner /regler

3 Virksomhetsplan Visjon:
Flatåsen skole- en skole med rom for alle og blikk for den enkelte

4 Plattform Alle skal oppleve å være verdifulle
Alle skal føle at deres evner og anlegg har betydning for fellesskapet og mangfoldet Alle skal, ut fra egne forutsetninger, gies muligheter til å få en faglig og sosial ballast for å møte utfordringer i livet Alle skal få delta på ulike læringsarenaer i samspill

5 Prosjekter SKU- skolebasert utvikling i regi av Utdanningsdirektoratet
Økt lærertetthet på ungdomstrinnet Mascil Vektorprogrammet Prosjekter

6 Vurdering Underveisvurdering Sluttvurdering
Kriteriebasert, målrelatert Egenvurdering Sluttvurdering

7 Varsling §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

8 Fritak for vurdering med karakter
Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

9 Hvorfor er skole viktig ?
En arena for alle Et sted for mestring Et sted å sette seg mål Et sted å legge grunnlaget for resten av livet

10 Foreldre Foreldre har sendt til skolen de beste barna de har
Foreldre er en ressurs Forskning viser at foreldre som er engasjert i skolen får engasjerte barn Foreldres omtale av skole og lærer er viktig

11 Nettbruk og forskning Tidsbruk Fare for nettmobbing
Omstrukturering av hjernen

12 Fravær * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet
For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det.

13 Videregående opplæring og arbeidsliv

14 Frafall i videregående opplæring
30% har ikke gjennomført vgo etter 5 år STFK – Tilstandsrapporten 22% som ikke fullfører videregående opplæring har behov for støtte fra NAV ved 25-års alder. Ung-Hunt Mange og sammensatte årsaker

15 Utdanningsvalg Kompetansemål etter 10.trinn (se udir.)
Nasjonal læreplan ligger til grunn for lokal læreplan på Flatåsen Opplæring i valgstrategier (framgangsmåte for å gjøre et valg) Ferdigheter i å kunne samle , analysere, og anvende informasjon om utdanning, jobbmuligheter, og seg selv Ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet Ferdigheter i å ta valg

16 9.trinn Skrive søknad, sette opp en CV Øve på jobbintervju
Gjennomføre bedriftsbesøk – bli kjent med en eller flere arbeidsplasser gjennom utplassering. Evaluering egen innsats og formidling av erfaringer til andre Få kunnskap om arbeidslivets krav til arbeidstakere Få kunnskap om utdanningsveier og arbeidsliv gjennom bruk av ulike informasjonskanaler Fordypningsoppgave i to valgte utdanningsprogram. Presentere Kartlegge egne ferdigheter og interesser (interesse- og ferdighetstest) Presentere tanker/ønsker om videre utdanning og yrker


Laste ned ppt "Foreldremøte 8.september trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google