Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat…"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat…
NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Starte med oppdraget (mandatet) – å se inn i framtida, tenke nytt Kåre Hagen Direktør – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Fagforbundet: Sykepleiekonferansen, Oslo 12. november

2 i verdens beste land å bo i…
HVORFOR INNOVASJON? i verdens beste land å bo i… ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Starte med oppdraget (mandatet) – å se inn i framtida, tenke nytt 2

3 i verdens beste land å bo i…
HVORFOR INNOVASJON? i verdens beste land å bo i… ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Starte med oppdraget (mandatet) – å se inn i framtida, tenke nytt 3

4 Det minst usikre av alt.. Aldring Overlevelse Livsstil Folkesykdommer
Demens Folkesykdommer Enkeltdiagnoser 1900 1950 2000 2050

5 Om vi hopper som Wirkola
+/ Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker.

6 Om vi hopper som Wirkola
Og fortsetter med.. 9 av 10 er kvinner 10% sykefravær 60% deltid Tidlig pensjonering +/ Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker.

7 Om vi hopper som Wirkola
+/ Tror vi virkelig at 2 av 3 jenter vil velge helse/omsorg hvert år, i de neste 50 år? Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker.

8

9 Diagnose: SKANDALE!!

10 MER Penger, Plasser, Personell!!
Diagnose: SKANDALE!! Medisin: MER Penger, Plasser, Personell!!

11 Gjør som i matematikken: Re-formulér oppgaven på en løsbar form!
KOGNITIV SVIKT FALL ENSOMHET

12 Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne ,
med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig! KOGNITIV SVIKT Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker utvikling av sansetap og hjelpebehov ENSOMHET FALL Øker tryggheten øker deltakelsen i sosiale fellesskap

13 Teknologi finnes – hvorfor tas den ikke i bruk?
Medisiner Feilmedisinering Personlig hygiene Selvtrening KOGNITIV SVIKT Lekedyr Glemsomhet Tidlig varsling Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Lysstyring Visuell kommunikasjon Sannsynlighet ENSOMHET Varsling FALL Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Bo-løsninger Konsekvens Sosiale medier Habilitering

14 Innovasjon og organisering
AKTIVITET KOGNITIV SVIKT NYE FAG FANTASI! Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner IKT – og IA IDRETT LIKEMENN LYS ENSOMHET FALL Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap SIVILSAMFUNN BIL BOLIG PÅRØRENDE FLY

15 Teknologi og etikk Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres
Datatilsynet er generelt negativ til at elektroniske hjelpemidler, av økonomiske hensyn, benyttes til å erstatte menneskelig kontakt, særlig i pleie- og omsorgssektoren Datatilsynet 2002 Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres Faglig forsvarlighet og profesjonsetikk duger som kompass!

16 Teknologi og verdighet
Gjetning.. Morgendagens eldre vil ønske teknologi som øker selvhjulpenheten, heller enn å være avhengige av andre mennesker…

17 Den beste medisin for et menneske
er et annet menneske. Jens Meinich

18 Den beste medisin for et menneske
er et annet menneske. Jens Meinich

19 Den beste medisin for et menneske
er et annet menneske. Jens Meinich

20

21 Vi er egentlig på vei.. FRISK SELV-HJULPEN AVHENGIG SYK 25 50 75 100år

22 mye Men må gjøre mer.. FRISK SELV-HJULPEN AVHENGIG SYK 25 50 75 100år

23 Så vi oppnår det vi ønsker
FRISK BRA (og billig..) SELV-HJULPEN Den andre samhandlingsreformen mellom de profesjonelle og ressursene som er i sivilsamfunnet! AVHENGIG Utrivelig (og dyrt..) SYK 25 50 75 100år

24 Fra ’beste’ til NESTE praksis!
Mål: Innen 10 år å bruke 1 prosent av sektorens utgifter til FoU!! Disiplinbasert Forskning INNOVASJONSKULTUR Krevende Kompetente Kommuner Foreldet God nok Beste Neste! Under- leverandører Utdanning Desentral, praksisnær FoU Sentre for Omsorgstjenesteforskning 24

25 : Besøkelsestid! * For å utvikle den kjernestab som skal lede en dobling av tjenesteproduksjon på få år.. * For å utvikle de kompetanser og nye fag som trengs til verdiskapningen * For å utvikle de utdanningsløp som er åpne og praksisnære nok til å være nyttige * For å utvikle det mangfold av jobbinnhold som er attraktivt for alle fag og næringer * For å gire kvalifiserings- og attførings- industrien inn mot omsorgsfeltet. Antall eldre over 85 år per 100 personer år

26 Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!
INNOVASJON SOM LØSNING Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!


Laste ned ppt "HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google