Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Alna Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger Bydel Alna v/Tronn Jensen 26.08.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Alna Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger Bydel Alna v/Tronn Jensen 26.08.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Alna Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger Bydel Alna v/Tronn Jensen 26.08.2014

2 Oslo kommune Bydel Alna Bakgrunn: Nasjonale og lokale mål: Stortingsmelding nr 23 2003-2004 Om boligpolitikken - mål at alle skal kunne eie sin egen bolig NOU 2011:15 Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden - styrke eierlinjen - stort eierpotensiale blant vanskeligstilte - rimeligere boutgifter ved eie enn ved leie Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 - mer målrettet bruk av lån og tilskudd til å kjøpe bolig - krav til leietaker - boplan som virkemiddel for boligkarriere - økt gjennomstrømning i kommunale boliger Boligsosial plan for Bydel Alna 2009-2014 - bydelen bidrar aktivt til at personer i målgruppen får lån og tilskudd

3 Oslo kommune Bydel Alna Fakta om startlån 871 startlån i Oslo i 2013 (1025 i 2012 og 1059 i 2011) 211 lånetakere kjøpte bolig i Bydel Alna i 2013 finansiert med startlån (197 i 2012) 76 startlån i 2013 i Bydel Alna. Av disse kjøpte 40 bolig i bydelen i 2013 (70 lån og 31 kjøp i 2012) 98,54 % utnyttelse av kvote i 2013 (64,29 % i 2012) 22 i kommunal bolig kjøpte egen bolig i 2013 (13 i 2012) 16 % gjennomstrømning i kommunale boliger i 2012 i BAL Prisnivået i bydelen muliggjør kjøp av bolig finansiert med startlån Opphopning av husstander med startlånfinansiert bolig i Bydel Alna

4 Oslo kommune Bydel Alna Mål: Gjøre flere innbyggere i Bydel Alna i kommunale og privat leide boliger i stand til å eie egen bolig Forutsigbar og stabil boligsituasjon for flere innbyggere i bydelen Utvikle og ta i bruk boplan i arbeidet med å gjøre flere i stand til å eie egen bolig Systematisk samarbeid mellom boligtjenesten og NAV Redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp Flere frigjorte kommunale boliger

5 Oslo kommune Bydel Alna Målgruppe Husstander i kommunale boliger med fast inntekt og/eller arbeidsavklaringspenger Husstander med økonomisk stønad fra NAV med fast inntekt og/eller arbeidsavklaringspenger som hovedinntekt Nye søkere som tildeles kommunal bolig Husstander i kommunal bolig som søker om fornyelse

6 Oslo kommune Bydel Alna Prosjektmål NAV deltar i boligtildelingsmøte Det utarbeides boplan for alle nye søkere av kommunal bolig som har en uavklart økonomisk situasjon Det utarbeides boplan ved alle fornyelser av kommunal bolig der bruker har en uavklart økonomisk situasjon. Differensiert kontraktstid ved tildeling av kommunal bolig med utgangspunkt i den enkeltes behov og karriereløp. Etablere forpliktende samarbeid mellom Boligkontoret og NAV.

7 Oslo kommune Bydel Alna InntektAntall brukere med potensiale for kjøp av bolig i dag/på sikt InntektskildeProsent av 291 kartlagte NAV- brukere Varig 4Alderspensjon, uførepensjon og arbeidsinntekt 1,38 % Kombinert: varig og midlertidig inntekt 41,38 % Midlertidig inntekt 3Arbeidsavklaringspenger1,03 % Midlertidig inntekt 13Kvalifiseringsstønad, overgangsstønad, dagpenger, og kontantstøtte 4,46 % Sum248,25 %

8 Oslo kommune Bydel Alna InntektAntall beboere med potensiale for kjøp av bolig i dag/på sikt InntektskildeProsent av 501 kartlagte husstander i kommunal bolig Varig29Alderspensjon, uførepensjon og arbeidsinntekt 5,79 % Kombinert: varig og midlertidig inntekt 20,40 % Midlertidig inntekt3Arbeidsavklaringspenger0,59 % Midlertidig inntekt2Kvalifiseringsstønad, overgangsstønad, dagpenger, og kontantstøtte 0,40 % Sum367,18 %

9 Oslo kommune Bydel Alna Eksempler på reduksjon i boutgifter: 21 (87,5 %) av 24 kartlagte i NAV vil få en redusjon i boutgifter. HusstandNåværende boutgifter pr. mnd. (husleie og strøm) Lån/ tilskudd Sum boutgifter (lån, fellesut- Gifter og strøm Reduksjon i boutgifter per måned. Ektepar med 3 barn Kr 14 000,-1 500 000/ 800 000 Kr 8 202,-Kr 5 798,- EnsligKr 7 500,-1 000 000/ 800 000 Kr 5 313,-Kr 2 185,- Ektepar med 4 barn Kr 14 500,-1 500 000/ 8000 000/ Kr 8 202,-Kr 6 298,- Ektepar med 2 barn Kr 9 000,-1 500 000/ 800 000 Kr 7 702,-Kr 1 798,-

10 Oslo kommune Bydel Alna Mål og tiltak Husstander med potensiale til kjøp av bolig innkalles til avklaringssamtale. 33 husstander med fast inntekt 12 husstander med en kombinasjon av fast og midlertidig inntekt 6 husstander med midlertidig inntekt (AAP) Minimum 40 husstander (ca 80 %) søker startlån. Ta i bruk ”boplan” som verktøy i arbeidet med å gjøre husstander med midlertidig inntekt i stand til å kjøpe bolig. Forpliktende samarbeid mellom NAV og boligtjenesten. Rutiner for oppfølging av leietakere i kommunale boliger

11 Oslo kommune Bydel Alna Utfordringer Psykisk helse. Ønsker ikke å flytte. (5) Gjeld (6) Alder (2) Historikk ved boligkontoret (7) Møter ikke til samtale Ønsker ikke boplan


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Alna Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger Bydel Alna v/Tronn Jensen 26.08.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google