Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger
Bydel Alna v/Tronn Jensen

2 Bakgrunn: Nasjonale og lokale mål:
Stortingsmelding nr Om boligpolitikken - mål at alle skal kunne eie sin egen bolig NOU 2011:15 Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden - styrke eierlinjen - stort eierpotensiale blant vanskeligstilte - rimeligere boutgifter ved eie enn ved leie Boligbehovsplan for Oslo kommune mer målrettet bruk av lån og tilskudd til å kjøpe bolig - krav til leietaker - boplan som virkemiddel for boligkarriere - økt gjennomstrømning i kommunale boliger Boligsosial plan for Bydel Alna bydelen bidrar aktivt til at personer i målgruppen får lån og tilskudd

3 Fakta om startlån 871 startlån i Oslo i 2013 (1025 i 2012 og 1059 i 2011) 211 lånetakere kjøpte bolig i Bydel Alna i 2013 finansiert med startlån (197 i 2012) 76 startlån i 2013 i Bydel Alna. Av disse kjøpte 40 bolig i bydelen i 2013 (70 lån og 31 kjøp i 2012) 98,54 % utnyttelse av kvote i 2013 (64,29 % i 2012) 22 i kommunal bolig kjøpte egen bolig i 2013 (13 i 2012) 16 % gjennomstrømning i kommunale boliger i 2012 i BAL Prisnivået i bydelen muliggjør kjøp av bolig finansiert med startlån Opphopning av husstander med startlånfinansiert bolig i Bydel Alna

4 Mål: Gjøre flere innbyggere i Bydel Alna i kommunale og privat leide boliger i stand til å eie egen bolig Forutsigbar og stabil boligsituasjon for flere innbyggere i bydelen Utvikle og ta i bruk boplan i arbeidet med å gjøre flere i stand til å eie egen bolig Systematisk samarbeid mellom boligtjenesten og NAV Redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp Flere frigjorte kommunale boliger

5 Målgruppe Husstander i kommunale boliger med fast inntekt og/eller arbeidsavklaringspenger Husstander med økonomisk stønad fra NAV med fast inntekt og/eller arbeidsavklaringspenger som hovedinntekt Nye søkere som tildeles kommunal bolig Husstander i kommunal bolig som søker om fornyelse

6 Prosjektmål NAV deltar i boligtildelingsmøte
Det utarbeides boplan for alle nye søkere av kommunal bolig som har en uavklart økonomisk situasjon Det utarbeides boplan ved alle fornyelser av kommunal bolig der bruker har en uavklart økonomisk situasjon. Differensiert kontraktstid ved tildeling av kommunal bolig med utgangspunkt i den enkeltes behov og karriereløp. Etablere forpliktende samarbeid mellom Boligkontoret og NAV.

7 Inntekt Antall brukere med potensiale for kjøp av bolig i dag/på sikt Inntektskilde Prosent av 291 kartlagte NAV-brukere Varig 4 Alderspensjon, uførepensjon og arbeidsinntekt 1,38 % Kombinert: varig og midlertidig inntekt Midlertidig inntekt 3 Arbeidsavklaringspenger 1,03 % 13 Kvalifiseringsstønad, overgangsstønad, dagpenger, og kontantstøtte 4,46 % Sum 24 8,25 %

8 Inntekt Antall beboere med potensiale for kjøp av bolig i dag/på sikt Inntektskilde Prosent av 501 kartlagte husstander i kommunal bolig Varig 29 Alderspensjon, uførepensjon og arbeidsinntekt 5,79 % Kombinert: varig og midlertidig inntekt 2 0,40 % Midlertidig inntekt 3 Arbeidsavklaringspenger 0,59 % Kvalifiseringsstønad, overgangsstønad, dagpenger, og kontantstøtte Sum 36 7,18 %

9 Eksempler på reduksjon i boutgifter:
21 (87,5 %) av 24 kartlagte i NAV vil få en redusjon i boutgifter. Husstand Nåværende boutgifter pr. mnd. (husleie og strøm) Lån/ tilskudd Sum boutgifter (lån, fellesut- Gifter og strøm Reduksjon i boutgifter per måned. Ektepar med 3 barn Kr 14 000,- 1 500 000/ Kr 8 202,- Kr 5 798,- Enslig Kr 7 500,- 1 000 000/ Kr 5 313,- Kr 2 185,- Ektepar med 4 barn Kr 14 500,- / Kr 6 298,- Ektepar med 2 barn Kr 9 000,- Kr 7 702,- Kr 1 798,-

10 Mål og tiltak Husstander med potensiale til kjøp av bolig innkalles til avklaringssamtale. 33 husstander med fast inntekt 12 husstander med en kombinasjon av fast og midlertidig inntekt 6 husstander med midlertidig inntekt (AAP) Minimum 40 husstander (ca 80 %) søker startlån. Ta i bruk ”boplan” som verktøy i arbeidet med å gjøre husstander med midlertidig inntekt i stand til å kjøpe bolig. Forpliktende samarbeid mellom NAV og boligtjenesten. Rutiner for oppfølging av leietakere i kommunale boliger

11 Utfordringer Psykisk helse. Ønsker ikke å flytte. (5) Gjeld (6)
Alder (2) Historikk ved boligkontoret (7) Møter ikke til samtale Ønsker ikke boplan


Laste ned ppt "Fra leie til eie Økt gjennomstrømning i kommunale boliger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google