Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 1 Midtveisevaluering høst 2002 Resultater fra en brukerundersøkelse Seilet/ Molde/ 19.nov.03/lbg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 1 Midtveisevaluering høst 2002 Resultater fra en brukerundersøkelse Seilet/ Molde/ 19.nov.03/lbg."— Utskrift av presentasjonen:

1 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 1 Midtveisevaluering høst 2002 Resultater fra en brukerundersøkelse Seilet/ Molde/ 19.nov.03/lbg

2 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 2 RHS- MIDTVEISEVALUERING HØST 2002 Hensikt: Evaluere kompetansetiltak som er gjennomført i løpet av prosjektperioden, så langt. Undersøke om det tverrfaglige samarbeidet har bedret. Kartlegge hva målgruppen har behov for i siste del av prosjektet.

3 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 3 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 1. Forskningsspørsmål: 2. Hvor relevante og nyttige er kompetanse- utviklingstiltakene?: Seminarer Fagspesifikke utdanninger Veiledningsgruppene Nettside og nyhetsbrev 3. Har kjennskap til egen og andres profesjon økt i prosjektperioden? 4. Hva er de mest nyttige fagutviklingsmedtodene? 5. Hvilke fagemner er det behov for mer kunnskap om?

4 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 4 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 METODE: Brukerundersøkelse til målgruppen i 12 kommuner ( i alt ca. 70 personer) Spørreskjema, 32 spørsmål (prekodede), noen åpne. Analyse ved hjelp av SPSS- statistikkprogram Åpne spørsmål kategorisert.

5 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 5 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Deltagelse på gjennomførte kurs/ seminar: Åpningsseminar/epidemiologi/ ”Du bestemmer”50 Tverrfaglig samarbeid metode 47 Familiens hus/ veiledning 38 Rus/ gravide/ premature 62 Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom27 Barndommen varer i generasjoner- Killen 226

6 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 6 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 1: Svar: 48 svar (67%): 21 helsesøstre, 6 jordmødre, 9 fysioterapeuter, 6 leger og 6 familieveiledere.

7 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 7 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 2 seminar: Hvor relevant er kursene relatert til yrkesprofesj?

8 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 8 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 3: Fagspesifikke utdanninger: Kurs for skoleleger og helsestasjonsleger: ”Føre var”: 20 deltakere 3x2 dager. (2 svar- fornøyd/ svært fornøyd) Veiledningspedagogikk 3 vekttall: 14 deltagere -30timer 5 evaluert: mye nyttig/ svært nyttig

9 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 9 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 4: Veiledningsgrupper 26 av de som svarte (av 45) har deltatt i veiledning: 15 helsesøstre 5 jordmødre 6 fysioterapeuter 6 svært nyttig/ 11 mye nyttig/ 8 nyttig/ 2 noe nyttig obs. foreløpige svar, se egen evaluering vår 2003

10 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 10 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 5: Nettbasert kunnskapsformidling: Av 48 svar -28 vært inne på nettsiden. Hvor ofte? 11 svarer- 1g per uke- 1g per mnd 15 svarer- sjeldnere enn 1 g per mnd

11 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 11 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 6: Nettbasert forts…. De mest benytta emnene på nettsida: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helse- stasjon for ungdom. 16 av 22 benyttet seg av lenker. 12 av 23 benyttet seg av diskusjonslista

12 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 12 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 1. Resultat 7: Nettbasert forts... 2. Hvorfor ikke benyttet nettsiden (34 svar)? 1. Ikke internettilgang på jobb:20* 2. Usikker i bruken: 5 3. Har ikke tid: 3 4. Annet: 6 3. * pga: lite prioritert fra kommunen (10), økonomi(3), mangler brannmur (5), kjente ikke til siden (3).

13 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 13 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 8: Nyhetsbrev 31 av 47 kjennskap til nyhetsbrevet Nytteverdi: Svært nyttig: 3 Mye nyttig: 16 Nyttig:11 Noe nyttig: 2

14 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 14 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 9: Tverrfaglig samarbeid Mer kjennskap til 2. linjetjenesten? Ja: 9Nei: 28Vet ikke: 5 Mer kjennskap til andre faggrupper i egen kommune? Ja: 17Nei: 22Vet ikke: 3 Mer kjennskap til egen profesjon? Ja: 24Nei: 17

15 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 15 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 10: Tverrfaglig samarbeid Forbedringer i det tverrfaglige samarbeidet i din kommune siste 2 år? Ja: 19Nei: 12Vet ikke: 15 Årsaker ja: Flere ressurser, bedre organisering, opptr.plan ps helse, Rhs, tverrfgl. Utdanninger, ind. planer. Årsaker nei: ustabil bemanning, vanskelig å finne felles tid, indiv. planer lite brukt, alle må ønske det!

16 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 16 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 11: Nytteverdien av fagutv. metoder

17 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 17 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 12: Nytteverdien av fagutv. Metoder 2

18 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 18 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Res. 13: Prioriterte emner i fremtid (behov): Metoder i skolehelsetjenesten (22) Ungdommers helse (21) Inaktivitet (12) ADHD (11) Hjelp til kartleggingsus/ evalueringsus (9) Kvalitetssikring (9) Empowerment (9) Vold og overgrep (9)

19 lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 19 RHS-Midtveisevaluering høsten 2002 Resultat 14: Satsingsfelt i kommunene i forhold til opplæringsplanen: Av 48 svar: 23 blanke, 10 vet ikke/kjenner ikke til, 5 svarte at kommunen ikke hadde en plan. 10 kjente til planene, og svarte følgende: Psykosomatikk og psykisk helse i skolen Veiledning Rus og psykiatri Psyk. helsearbeid barn og unge Rhs- kurs og andre kurs (data)


Laste ned ppt "Lbg/RHS- Evalueringskonferanse 19. og 20. november 2003 1 Midtveisevaluering høst 2002 Resultater fra en brukerundersøkelse Seilet/ Molde/ 19.nov.03/lbg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google