Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker etter å ha gjennomført prosjektet ”Gravide i arbeid” ved Sykehuset Østfold HF Prosjektperiode fra juli 2010 til 31.12.2011 Jordmor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker etter å ha gjennomført prosjektet ”Gravide i arbeid” ved Sykehuset Østfold HF Prosjektperiode fra juli 2010 til 31.12.2011 Jordmor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker etter å ha gjennomført prosjektet ”Gravide i arbeid” ved Sykehuset Østfold HF Prosjektperiode fra juli 2010 til Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

2 Prosjektets hensikt Sikre at SØ som IA-bedrift hadde gode rutiner for tilrettelegging av arbeid for gravide medarbeidere Bidra til at gravide arbeidstakere trygt kunne stå i arbeid gjennom svangerskapet Redusere sykefravær, beholde kompetanse og ivareta kontinuitet Støtte ledere i tilretteleggingsarbeidet Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

3 Mindre sykefravær og mer forutsigbarhet i det fraværet som var
Fornøyde arbeidstakere som ser frem til å komme tilbake på jobb etter fødselspermisjonen Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

4 Virkemidler Tilbud til gravide medarbeiderne om samtale med prosjektjordmor for vurdering av arbeidsoppgavene i forhold til helserisiko for mor og foster Prosjektjordmor var med i samtale mellom den gravide og nærmeste leder og sammen så man på hvilke tilretteleggingsmuligheter som fantes på det aktuelle arbeidsstedet Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

5 Underveis i trekantsamtalen ble det i fellesskap utarbeidet en individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere Prosjektjordmor søkte svangerskapspenger dersom det ikke var mulig med tilrettelagte oppgaver tilsvarende den gravides stillingsprosent Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

6 Prosjektets form og omfang:
Jordmor ansatt i 30% stilling i sykehusets avdeling for HR og HMS lederstøtte etter at et prosjektdirektiv var ferdig utformet Jordmor kunne i utgangspunktet bare tilby 1 trekantsamtale pr. gravid medarbeider 1 IA-rådgiver og 1 HR-rådgiver var støttespillere for jordmor Prosjektet hadde en varighet på 1 ½ år Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

7 SØ etter prosjektperioden:
På bakgrunn av svar fra gravide medarbeidere og ledere på utsendte spørreskjemaer, ble tilbudet om jordmorbistand i tilretteleggingsarbeidet ansett som svært viktig Prosjektjordmor utarbeidet en prosjektrapport og kom med anbefalinger om hvordan fremtidig tilretteleggingsarbeid for gravide medarbeidere burde være. Tilbudet er nå tre samtaler til gravide medarbeidere, dette i regi av SØ sin BHT-leverandør. Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

8 Fakta Sykehuset i Østfold HF
Pr. mars 2011: Antall kvinnelige ansatte mellom 17 og 46 år er 2120, dette gir ca 150 gravide til en hver tid Antall kvinnelige ansatte mellom 20 og 40 år er 1493, dette gir ca 105 gravide Antagelse: Ca 130 ansatte i SØHF er gravide Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

9 Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

10 Hvordan fungerte tilretteleggingen?
Det var store variasjoner mellom ulike klinikker, og også mellom seksjonene innenfor samme klinikk Sykepleierne var i stort flertall blant de gravide medarbeiderne, også når det gjaldt uttrykte behov for samtaler og tilrettelegging Jo mer kontroll over egen arbeidsdag og innhold i denne, desto mindre behov for tilrettelegging og reduksjon av arbeidet Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

11 Litt mer om sykepleierne
Mange jobber i deltidsstilling Til tross for deltidsarbeid trengte de også mest tilrettelegging og reduksjon av stilling De gravide medarbeiderne hadde større stillingsprosent og mindre fravær ved økt ansvar og spesialkompetanse Det så ut til å være av stor betydning å føle at man «utgjør en forskjell» og er betydningsfull utover å skulle «få turnusen til å gå opp» Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

12 Tenk over Man våkner en morgen og føler seg ikke helt i form
Hvilke faktorer taler for ”å bli under dyna”? Hvilke faktorer taler for å gå på jobb? Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

13 Frisk Syk Nærværsfaktorer Fraværsfaktorer
Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

14 Hva styrer valgene til den gravide arbeidstakeren?
Kunnskap (og hvor henter hun informasjon?) Anerkjennelse på jobb (følelsen av å være betydningsfull og utgjøre en forskjell) Ansvarsfølelse (egen helse, fosterets helse, arbeidsoppgavene?) Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

15 Hva styrer valgene til den gravide arbeidstakeren?
Følelsen av å være ”til byrde” for de andre på arbeidsplassen God dialog med nærmeste leder Hennes totale belastning (er det andre faktorer enn jobb i hennes hverdag som medvirker til økning svangerskapsplager?) Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

16 Hva kan jordmor bidra med? ..i samtale mellom leder og den gravide..
Være en «nøytral tredjeperson» som ivaretar behov hos begge parter. Bidra med fagkunnskap og la denne kunnskapen ligge til grunn for å bidra til å tenke ut gode løsninger Være noe annet en jordmor/lege i svangerskapsomsorgen ved å komme til arbeidsstedet og få kjennskap til den reelle situasjonen Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

17 Hva kan jordmor bidra med? ..i samtale mellom leder og den gravide..
Bidra til at arbeidsstedet utarbeider en «gravidepolitikk» som er tydelig for alle ansatte Bidra til utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan for den gravide. Kjenne til de økonomiske forhold omkring tilrettelegging og tilretteleggingstilskudd, svangerskapspenger og sykemelding. Tilby oppfølging både til den gravide og lederen dersom behov endres Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

18 DIALOG er nøkkelen til suksess i alt tilretteleggingsarbeid
DIALOG er nøkkelen til suksess i alt tilretteleggingsarbeid! Hovedaktørene i dialogen er den gravide og lederen Jordmor kan fungere som «katalysator» for å ivareta dialogen der den står i fare for å stoppe opp. Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

19 Noen utsagn fra gravide medarbeidere som har deltatt i prosjektet:
«Synes det er viktig å ha en jordmor på arbeidsplassen, som man kan kontakte hvis man trenger det. Det er ikke alltid like lett å snakke med leder, for noen.» «Det jeg synes var bra, var at jeg fikk tips til hvordan jeg kunne fortsette å være i jobb. Det var tilrettelegging ikke jeg hadde klart å tenke ut selv.» «Veldig positiv ordning med prosjektjordmor. Gevinst for både arbeidstaker og arbeidsgiver! Mer forutsigbart i hverdagen for begge parter.» Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

20 «Svært godt fornøyd med oppfølging, konstruktive innspill, ideer, tanker og empati fra prosjektjordmor. Noe hyppigere kontakt med leder ifm opptrapping av svangerskapspenger. Rundt behov for tilrettelegging/reduksjon i arbeidsbelastning kunne kanskje vært ønskelig, men synes i grunnen dette fungerte greit. Har lært at forebygging har en hensikt og at det lønner seg:-)» «Jeg hadde benyttet med mer av tilbudet hvis jeg hadde visst om tilbudet tidligere. Spesielt i starten av svangerskapet var jeg usikker på risikofaktorer på min arbeidsplass som jeg kunne ha avklart med jordmor. Vi kunne da også lagt en plan for hvordan jeg best mulig kunne fungert i min jobb utover i svangerskapet.» Jordmor Cecilie Sommerstad 2012

21 «Veldig fornøyd med å få hjelp fra jordmor til å tilrettelegge arbeidssituasjon sammen med leder. Det har vært viktig for meg å være i arbeid så mye/lenge som mulig. Viktig med kontakt med arb.giver. Svært fornøyd med tilbudet.» «Føler at jordmor har gjort en god jobb, og kom med gode råd. Men tilretteleggingen som ble gjort var ikke god nok. Jordmor sine råd ble ikke fulgt opp. Dette endte med full sykemelding. Viktig at leder følger opp mer.» «Leder var veldig innstilt på å ha meg i jobb så lenge som mulig, og ønsket å tilrettelegge i den grad det var mulig. Følte at dette prosjektet var med på å sette fokus på muligheter får å jobbe så lenge det var mulig i svangerskapet, med de fysiske begrensningene det gir i et tøft arb.miljø.» Jordmor Cecilie Sommerstad 2011

22 Takk for oppmerksomheten. Jordmor Cecilie Sommerstad Tlf
Takk for oppmerksomheten! Jordmor Cecilie Sommerstad Tlf.: Jordmor Cecilie Sommerstad 2012


Laste ned ppt "Noen tanker etter å ha gjennomført prosjektet ”Gravide i arbeid” ved Sykehuset Østfold HF Prosjektperiode fra juli 2010 til 31.12.2011 Jordmor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google