Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 AKER FAMILIEKONTOR - BROBYGGERPROSJEKTET Mellom tvang og autonomi Trine Charlotte Eikrem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 AKER FAMILIEKONTOR - BROBYGGERPROSJEKTET Mellom tvang og autonomi Trine Charlotte Eikrem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 AKER FAMILIEKONTOR - BROBYGGERPROSJEKTET Mellom tvang og autonomi Trine Charlotte Eikrem (prosjektleder), Pia Camilla Aursand og Line Malnes, Psykologer

2 Side 2Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 Familiekontorene -Statlig (BLD), ingen henvisning, gratis -I hovedsak psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi -Par- og familieterapi – alle problemstillinger -Mekling ved samlivsbrudd -Aker Familiekontor:- 12 ansatte - Stovner, Grorud, Bjerke og Nordre Aker bydel

3 Side 3Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 Handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008 - 2011 Familiekontorenes rolle: Det er i stor grad de samme hjelpetjenestene som skal yte bistand her som ved øvrige tilfeller av vold i nære relasjoner. Tiltak 30 (ett av 5 hjelpetiltak): Styrke familievernet for å øke innsatsen i behandling og rådgivning i tvangsekteskapssaker. Tilbudet vil omfatte rådgivning og hjelp i konfliktbearbeiding mellom familiemedlemmer. I begrenset grad vil det kunne tilbys hjelp til individuell samtaleterapi om traumerelaterte spørsmål, blant annet med sikte på å kartlegge behov for viderehenvisning til annen hjelpeinstans. (Gjennomføring 2009 – 2011)

4 Side 4Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 Samarbeid mellom ulike instanser Skolen Imdi minoritetsrådgivere Helsesøster Barnevern Krisesentre Kompetanseteamet Politi Frivillige: Røde kors, Seif, Mira osv Nettsteder: ung.no, tvangsekteskap.no, røde kors, seif osv Familiekontor

5 Side 5Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 Veier videre De som får et botilbud, må ha psykologisk oppfølging Mulig modell ut fra hva ungdommene trenger: En i førstelinjen, som for eksempel familievernet, holder tak i ungdommen. Mulighet for å henvise til mer spesialisert behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten, uten å miste kontakt med opprinnelig hjelper. Mulighet for å ”sile ut” de som trenger mer og tettere oppfølging, som i for eksempel et bokollektiv.

6 Side 6Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 Utfordringer Koordinering -Ansvarsfordeling Taushetsplikt: -Flyt av informasjon -Hvem må vite hva? Forskjellige veier inn til hjelpen – forskjellig hjelp Parallelle hjelpetilbud som ikke er koordinert Kvalitetssikring av tilbudet Ressurser og kapasitet(!)


Laste ned ppt "Side 1Nordisk konferanse om tvangsekteskap og botilbud / 23.11.2014 AKER FAMILIEKONTOR - BROBYGGERPROSJEKTET Mellom tvang og autonomi Trine Charlotte Eikrem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google