Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim

2 Kortfattet historikk To forhold førte til at et samlet Trondheimsmiljø startet arbeidet med et nytt regionsykehus med universitetsareal integrert Et nedslitt regionsykehus Start av fullstendig medisinerutdanning i Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten (HOD og KD) inngikk 1996 avtale om bygging av et integrert universitetssykehus Gjennomføringen har vært en krevende oppgave som har stilt store krav til samordning og samhandling mellom sykehus og universitet – og mange problem skal fremdeles løses.

3 Ny bydel kvartalsstruktur bedre kommunikasjon Strategi for universitetssykehuset ”Med pasientens perspektiv som ideologi” Nytt regionsykehus bedre kommunikasjon mellom sykehusene Nytt lokalsykehus bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Nytt universitetssykehus tettere kontakt mellom pasientbehandling, forskning og undervisning Ny organisasjon på pasientens premisser tverrfaglig og mer effektiv

4 Pasientperspektivet – viktige følger Faglig samarbeid rundt pasienten – sammenhengende pasientforløp uten flaskehalser Tjenester utføres i senteret - nær pasienten – stadige forflyttinger unngås Desentraliserte sentra – letter orienteringen for pasienter og pårørende Sengetun – gir mer ro, trygghet og oversikt Enerom – sikrer retten til privatliv under sykdom

5 Strategier – Det Medisinske fakultet Den medisinske utvikling går i retning av at basalfag i økende grad kommer til anvendelse i klinikken. Framtidige forskningsaktiviteter forventes i økende grad å være kombinert pasientnær og basalfaglig forskning. Translasjonsforskning blir viktig i framtiden. Nærhet mellom kliniske og basalfaglige miljøer er derfor viktig av mange grunner og representerer en framtidsrettet utvikling.

6 Prinsipper som er lagt til grunn for organiseringen av NTNU-arealene Forskningsarealene knyttes så nært opp til de kliniske arealene som mulig Basalfag og kliniske fag som har metodefellesskap, samordnes Nærhet mellom sentrale virksomheter prioriteres Undervisning - både teoretisk og klinisk - legges nært de kliniske arealene Sykehusstrukturen, instituttorganiseringen og studieplanen danner grunnlag for fordeling av undervisningsrom. Hvert bygg inneholder grupperom, seminarrom, ferdighets- laboratorier, datasaler og leseareal.

7 NTNU arealer med broforbindelse i tredje etasje

8 Nytt universitetssykehus i Trondheim Nøkkeltall Totalt areal ca 194.000 m2 brutto Total kostnad ca 10,6 milliard kr (inkl utstyr sykehus) Hvorav ( ca tall): Byggfase 1 - 91 000 m 2 Byggfase 2 - 103 000 m 2 (pluss 3 500 m 2 skall) NTNU/HiST andel ca 50,000 m2 brutto Kostnad NTNU/HiST ca 2,1 milliard kr (ekskl utstyr)

9 Romprogrammet for DMF (inkl HiST) er fastlagt av Stortinget til ca 64.000 m2 brutto Programmet er fordelt med 49.500 m2 brutto i det nye universitetssykehuset og ca 14.000 m2 brutto i Medisinsk teknisk forskningssenter. HiST arealene er inkludert i sykehusarealet (ca 5.000 m2). I fase 1 bruker vi opp ca 26.000 m2 brutto slik at det gjenstår å planlegge bruken av ca 24.000 m2 i fase 2. Arealrammene for NTNU og HiST

10 To eiere - To driftsorganisasjoner Egne areal og felles arealer Eget utstyr - fellesutstyr Eget driftsansvar og budsjett - felles ansvar for bygninger Egne oppgaver og strategi - felles oppgaver og strategi Etablering av det integrerte universitetssykehuset er ingen enkel oppgave men vi er på vei!

11 Nytt Universitetssykehus i Trondheim Når tas byggene i bruk? NEVRO Østfløy aug.2005 Resten juni 2006 PASIENTHOTELL Innflyttet KVINNE-BARN Innflyttet LABORATORIE- SENTERET Innflyttet BEVEGELSE Mars 2009 AKUTT/HJERTE- LUNGE Juli 2010 KUNNSKAP 3.KVARTAL 2013 Forsyning 2 2008 GASTRO Juli 2009

12 Nytt Universitetssykehus i Trondheim Sett fra Byåsen

13 Nytt Universitetssykehus i Trondheim Sett fra Gløshaugen

14 St Olavs plass omkranset av de kliniske sentrene


Laste ned ppt "Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google