Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiO-kandidatenes jobbmuligheter: Hva slags informasjon trenger vi for å kunne svare godt på studentenes spørsmål? Kristin Midttun Nestleder og ansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiO-kandidatenes jobbmuligheter: Hva slags informasjon trenger vi for å kunne svare godt på studentenes spørsmål? Kristin Midttun Nestleder og ansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 UiO-kandidatenes jobbmuligheter: Hva slags informasjon trenger vi for å kunne svare godt på studentenes spørsmål? Kristin Midttun Nestleder og ansvarlig for kurssamarbeid med fakultetene Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo www.karrieresenteret.uio.no

2 Detaljer og bredde Detaljer: -Programnivå -Navn på arbeidsgivere -Oppgaver -Hensiktsmessige søkestrategier Bredde -Mening og samfunnsbidrag -Jobb- og livstilfredshet -Forskjeller i karriereløp og tilfredshet blant dem som fullførte graden, falt fra underveis eller ikke brukte studieplassen de fikk tilbud om

3 Lang sikt Langsiktige perspektiver -Går mistilpasning seg fortsatt til? -Hvordan foregår bevegelsene ut av mistilpasning, gode strategier

4 Oppsummering Studentene ønsker mer informasjon enn vi kan gi, vi vil gjerne samarbeide med fakultetene om nye undersøkelser Et bedre kunnskapsgrunnlag kan blant annet bidra til: –å synliggjøre verdien av UiO-utdanninger enda bedre –at «riktige» studenter begynner på UiO –å trygge studenter som er i tvil om de skal fullføre studiene fordi framtidige jobbmuligheter virker uklare –at det blir lettere for studenter å orientere seg mot arbeidslivet og komme raskere ut i relevante jobber Karrieresenteret bidrar gjerne i møter på fakultetene som omhandler arbeidslivsrelevans – bare ta kontakt!

5 Fakultetenes bruk av Karrieresenteret FakultetAntall kursdeltakere Ca. antall studenter på høyere nivå 2012 Andel kursbrukere SV303 (104)107428% HF182 (26)159811% MN126 (55)13999% JUS6664210% UV589296% MED154803% TF2733% OD0* Deltakere på jobbsøkerkurs 2012

6 Invitasjon til samarbeid - om arbeidslivsrelevans i studieløpet

7 Mål: Bidra til at overgangsledigheten reduseres og at flere av UiOs kandidater får brukt kompetansen sin godt i arbeidslivet

8 Todelt modell: 1. Orienteringstilbud -2-timers kurs i løpet av bachelor Eventuelt: -5 min info i forelesning 1. år -10 min på info-møter for mastere -Møter med arbeidsgivere 2. Jobbsøkingstilbud -3-timers kurs siste år master -Intervjukurs og CV- og søknads-drop in på Karrieresenteret -Møter med arbeidsgivere - Jobbmuligheter med akademiske utdanninger - Kompetanserefleksjon - Researchtips til jobber og relevante erfaringer - Spørsmål om studievalg og jobbmuligheter - Planlegging og håndtering av usikkerhet - Kompetansekartlegging - Hvordan finne jobber - Ulike jobbsøkerstrategier - CV, søknad og intervju

9 Orienteringskurs for bachelorstudenter: Veldig bra og veldig nødvendig. Nyttig for å bli kvitt usikkerhet + få svar på spørsmål. Takk Bra om generalist/spesialist-kompetansen! Jeg har fått økt innsikt i mulighetene mine. Jobbsøkerkurs for masterstudenter: Gode tips og ikke minst bevisstgjøring. I tillegg gir kurset selvtillit og det kommer godt med i jobbsøking! «Stol på din egen kompetanse» - det har jeg lært i dag. Tilbakemeldinger fra studentene

10 Partenes ansvar Karrieresenteret: -Utvikling, gjennomføring og evaluering av kurs og innlegg Fakultet + program: -Tilrettelegging, administrasjon, informasjon/kommunikasjon samt deltakelse på kursene for bachelorer Felles planleggings- og evalueringsmøter

11 Prosess videre… Fakultetene vil få formell invitasjon fra Studieavdelingen i etterkant av møtet, frist for å melde ønske om samarbeid: 15. februar Møter med fakultet og Karrieresenteret for å tilpasse modell til fakultet: februar – mars, skrive under endelig avtale før påske Oppstart for kurs og innlegg: høsten 2013 Arbeidet evalueres løpende av partene og i mai 2014 med tanke på justeringer


Laste ned ppt "UiO-kandidatenes jobbmuligheter: Hva slags informasjon trenger vi for å kunne svare godt på studentenes spørsmål? Kristin Midttun Nestleder og ansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google