Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieportalen Mine Studier – overgang til UiOs fellesløsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieportalen Mine Studier – overgang til UiOs fellesløsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieportalen Mine Studier – overgang til UiOs fellesløsninger

2 Mine studier Mine studier er et sentralt verktøy på medisinstudiet: –en portal som viser informasjon som timeplan, gruppeinndeling, meldinger og undervisningsressurser til studenter og ansatte (‘front end’). –administrative verktøy som dels er integrert mot selve portalen, men også mot FS (‘back end’).

3 Bakgrunn Følgende er tidligere besluttet: 1.MED ønsker på sikt å tilpasse seg UiOs fellesløsninger for håndtering av studieadministrasjon og nettinformasjon for medisinstudiet. 2.Dette forutsetter at fellesløsningene i tilstrekkelig grad dekker fakultetets behov. Arbeidsgruppe ble nedsatt i høst for å avklare dette.

4 Løsningsforslag - visning av informasjon (‘front end‘) A.Personlig timeplan Løsningsforslag: USIT vil tilby en løsning for visning av personlige timeplaner for studenter på medisinstudiet fra semesterstart høsten 2014. Dette skal også utvikles som en generell tjeneste for alle studenter ved UiO. USIT vil også lage en løsning der lærere kan se sin timeplan med lenker til ressurser

5 Løsningsforslag - visning av informasjon (‘front end‘) B. Undervisningsressurser/-materialer I dag lastes ressurser opp i Mine studier og kobles direkte mot en timeplanaktivitet. Lærere og studieadministrative laster opp filene og gjør dem tilgjengelig for studenter og lærere. Løsningsforslag: USIT foreslår at det bygges opp en "ressursdatabase" i UiOs system for nettpublisering, Vortex, for alle ressurser på medisinstudiet. Ressursene vil som tidligere være adgangsbegrenset og koblet mot timeplanaktivitet.

6 Løsningsforslag - visning av informasjon (‘front end‘) C. Meldinger/beskjeder til studenter Løsningsforslag: Studenter, lærere og andre grupper vil i ny løsning oppsøke program- og semestersider på lik linje med andre studenter ved UiO for å holde seg orientert. Videre arbeid – Gruppeinformasjon: For lærere vil det være mulig å ta i bruk 'Fagpersonweb'. Bruk og utvikling av Fagpersonweb må avklares i det videre implementeringsarbeidet Fellesløsningene ved UiO har i dag ikke funksjonalitet som gir studentene tilgang til oversikter over medstudenter på kull/semester og aktuelle grupper.

7 Løsningsforslag - spesialutviklede studieadministrative verktøy ('back end‘) Funksjonalitet som er utviklet av MED knyttet til gruppefordeling, og kopiering av timeplan fra semester til semester vil ivaretas i FS, og inngå som del av en fellesløsning. Dersom løsning ikke blir utviklet tidsnok til å tas i bruk i forbindelse med semesterstart høsten 2014, vil Studieavdelingen/Fagstøtte lage en midlertidig løsning som også opprettholdes inntil den nødvendige utviklingen av FS har funnet sted.

8 Utfasing av ‘Mine studier’ – alternativer studiestart 2014 1.Bruke første modul i ny studieordning som pilot høsten 2014. Mine studier benyttes for gammel ordning. 2.Alle studenter, både på gammel og ny ordning, tar i bruk fellesløsninger fra høsten 2014.

9 Beslutning Alternativ 2: Alle studenter, både på gammel og ny ordning, tar i bruk fellesløsninger fra høsten 2014. Hovedargumenter: –Fagpersoner og administrasjonen slipper å forholde seg til to løsninger. –Vi unngår å måtte drifte parallelle løsninger. –Læringsressurser må ligge på ett sted. USIT utvikler felles ressursdatabase og oversikt i Vortex.

10 Videre arbeid - implementering –Oppstart av utviklings- og implementeringsarbeid så raskt som mulig –Nødvendige ressurser må avsettes fra de tre involverte enheter. –Arbeidsgruppe / implementeringsteam nedsettes.


Laste ned ppt "Studieportalen Mine Studier – overgang til UiOs fellesløsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google