Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med veiledere og kontaktpersoner 24.01.2010 Informasjon om en ukes praksis på fjerde semester av Lektorprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med veiledere og kontaktpersoner 24.01.2010 Informasjon om en ukes praksis på fjerde semester av Lektorprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med veiledere og kontaktpersoner 24.01.2010 Informasjon om en ukes praksis på fjerde semester av Lektorprogrammet

2 Planen for timen 1.Studentevaluering av 3.semester praksis 2.Se frem mot 4.semesterpraksisen 3.Se på Praksiskortet

3 1. Studentevaluering 3.semester praksis Første gjennomkjøring av ny praksis Nytt for oss – nytt for dere Viktig å hente inn erfaringer fra praksis Del av ILS sitt kvalitetssikringssystem 47 av 85 svarte på undersøkelsen (55%) Tydelige og konstruktive tilbakemeldinger Mye å jobbe med, men på rett vei

4 Viktigste funn Aller fleste parpraksis (67%) Aller fleste 8-10 timer i klasserommet (41%) Selv ansvar for 2-4 timer (44%) Praksis i ett fag (52%) – to fag (48%) Gjennomførte undervisning alene (56%) 80 % fornøyd med mottakelsen av praksisskolen – 8% lite fornøyd 75% fornøyd med kontaktperson – 8% lite fornøyd 67% fornøyd med veiledning – 8% lite fornøyd

5 69% fornøyd med praksispartner – 19% hadde ikke praksispartner 44% ønsker at praksis skal være i en bestemt uke – ”… litt større spredning av praksisdagene” – ” … la studentene selv avtale med praksisskolen” – ” … ha undervisningsfri på Blindern når man skal i praksis” 46% ble forhindret fra å gjennomføre deler av praksis grunnet aktiviteter ved UiO

6 50% mente at Praksiskortet hadde liten betydning for gjennomføring 50% mente at Praksiskortet hadde stor betydning for oppsummering av praksis –”Gå gjennom praksiskortet sammen med representant fra praksisfeltet” –”… burde være plass til å skrive hvorfor man eventuelt ikke fikk gjennomført noen av punktene” –”… for store krav med tanke på at praksis varte bare en uke” –” … god måte å oppsummere perioden på”

7 72% godt læringsutbytte fra praksis – 15 % lite læringsutbytte 17% fornøyd med informasjon i forkant – 41% lite fornøyd med informasjon 75% mer lyst til å bli lærer på bakgrunn av praksis – 4% mindre lyst

8 Ordet fritt ”Jeg skulle ønske at praksisen hadde vart lenger... og at vi ville fått anledning til å være selvstendige og undervise på egen hånd i enda større grad :-) ” ”Det var en fantastisk flott praksis på mange måter. Praksisutviklingen er imidlertid avhengig av at veilederkompetansen i skolen øker. ” ”Den føltes i veldig stor grad som en belastning, da man gikk glipp av veldig mye relevant undervisning på blindern. I stedet for å bli veldig positivt ble den et voldsomt stressmoment” ”Det ble litt mye dødtid, ihvertfall ved skolen jeg var på” ”Uoversiktlig informasjon da det stod på, men er i ettertid glad for erfaringer gjort i praksisperioden”

9 Den gode opplevelsen ” Vi ble respektert av elevene” ”fikk jeg imidlertid den beste veiledningen jeg noen gang har fått” ”På min praksisskole synes jeg det var så utrolig positivt at alle de personene vi var i kontakt med, så på oss som ressurspersoner” ”Opplevde god tilbakemelding fra veileder og elever - flott motivasjonsfaktor for videre studier!” ”vi fikk en utrolig god veileder. han løftet hele perioden, og ga oss selvtillit på forhånd til de timene vi grudde oss litt til å ha.”

10 Umiddelbare tiltak 1.Ikke krav om oppmøte hele dager –Omfang: 5-8 timer i klasserommet i løpet av uken + veiledning + aktuelle møter i fellestid –Tilpasse dette til å omgå undervisning ved UiO –Unngå dødtid 2.Revisjon av innhold i Praksiskortet –På bakgrunn av evalueringen samt samtaler med praksisfeltet – nå mer virkelighetsnær –Praksiskortet vil være førende for planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksis –Gjennomføring av praksis opp til skolene og studentene

11 2. Fjerde semester praksis (uke 5) Samme skole – samme praksispartner – samme veileder Parpraksis – minst ett fag, hvis mulig begge Ikke krav om oppmøte hele dager – tilpasse praksisen til undervisning på UiO Fokus skal være på enkelteleven / liten gruppe Prøve seg på differensiert undervisning Eks: Faglærer/veileder planlegger en time, og gjennomgår noe fagstoff foran hele klassen. Studenten(e) blir deretter satt inn på en gruppe for å prøve litt differensiert undervisning (det være seg mot en enkeltelev med spesielle behov, en gruppe faglig sterke elever eller en gruppe elever med faglige svakheter). I etterkant av timen diskuterer veileder og studenter erfaringen fra timen. Skolen nyttegjøre seg av studentene som ressurs.

12 3. Praksiskortet


Laste ned ppt "Møte med veiledere og kontaktpersoner 24.01.2010 Informasjon om en ukes praksis på fjerde semester av Lektorprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google