Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges største gruppearbeid -høring om Gjønnes-utvalgets innstilling om stat og kirke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges største gruppearbeid -høring om Gjønnes-utvalgets innstilling om stat og kirke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges største gruppearbeid -høring om Gjønnes-utvalgets innstilling om stat og kirke

2 Hvem blir hørt? Offentlige organ: kommunene, fylkesmennene, departementene m.fl. Den norske kirke: biskopene, Kirkemøtet, menighetsrådene, prostene m.fl. Kirkelige organisasjoner Politiske parti Arbeids- og interesseorganisasjoner m.v. Undervisningsinstitusjoner Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, samt paraplyorganisasjoner

3 Hva er spørsmålene?

4 Spørsmål 1 Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? …………………………………….

5 Spørsmål 2 Den norske kirke som statskirke: Bør fortsette Bør avvikles Vet ikke / ønsker ikke å svare

6 Spørsmål 3 I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret: Grunnloven Egen kirkelov vedtatt i Stortinget I lov om trossamfunn Vet ikke / ønsker ikke å svare

7 Spørsmål 4 Hvordan bør Den norske kirke finansieres: Gjennom medlemsavgift Medlemsavgift og med noe støtte fra det offentlige Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift Offentlig finansiering uten medlemsavgift Vet ikke / ønsker ikke å svare

8 Spørsmål 5 Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirken avvikles: Valgordningene bør være som i dag Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer Vet ikke /ønsker ikke å svare Evt. andre ordninger? …………………………………………………

9 Spørsmål 6 Dersom statskirken avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet: Ingen tillegg De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget Det humanistiske verdigrunnlaget At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke Vet ikke /ønsker ikke å svare Evt. annet………………………………………………… Her kan du/dere sette kryss på en eller flere alternativer

10 Spørsmål 7 Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen: Den lokale kirke Kommunen Vet ikke /ønsker ikke å svare

11 Spørsmål 8 Hvem bør eie og forvalte kirkene: Den lokale kirke bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret Den lokale kirke bør eie kirkene og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret Kommunen bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret Vet ikke /ønsker ikke å svare

12 http://www.statogkirke.no

13 Tidsplanen framover Høringsfrist 1. desember 2006


Laste ned ppt "Norges største gruppearbeid -høring om Gjønnes-utvalgets innstilling om stat og kirke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google