Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for diakoni – på lokalplanet, der det skjer!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for diakoni – på lokalplanet, der det skjer!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for diakoni – på lokalplanet, der det skjer!

2 Hvordan skal vi planlegge?
Situasjonsanalyse lokalmiljø/menighet -problemer/behov Enhver plan har sitt grunnlag i en analyse – hva er problemet? Hvilke tiltak finnes i dag? Hvor skal vi ”sette inn støtet”? -eksisterende tiltak -nye utfordringer/uløste behov

3 Gudstj./kirkelige handlinger
nestekjærlighet inkluderende fellesskap vern om skaperverket kamp for rettferdighet Gudstj./kirkelige handlinger Trosopplæring, barne og ungd. arb Kirkemusikalsk arb. Kirkekontor og kirkegård Barn og unge Voksne og familier Eldre Alle i menigheten Områder Arbeidsfelt Her kan vi teste ut hvor vi er i dag! Hvilke tiltak har vi i forhold til diakoniens hovedområder? Hvilke ruter blir raskt fylt opp, hvilke blir stående tomme? Kjør gjerne en rask brainstorming ut i salen på dette!

4 Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser
Samarbeid med Ansvarlig Dette skjemaet er et enkelt verktøy til bruk i lokal diakoniplanlegging. Vi skal nå forsøke å få et nærmere forhold til hver av rubrikkene i skjemaet.

5 Beskrivelse av tiltaket
Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig Innhold Beskrivelse av tiltaket Hva går dette tiltaket ut på? Eks. Nattcafé for ungdom – hva slags nattcafé? Annenhver fredag kveld kl Pølser og brus. Voksenkontakt etc.

6 Tiltak Målsetting Ideologi og strategi Målgruppe Tid for gjennomføring
Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig Ideologi og strategi Målgruppe -enkeltmennesker -grupper -institusjoner -samfunnsområder Hvorfor og for hvem vil vi ha dette tiltaket? Selvsagt er dette tenkt på i forkant av bestemmelsen om å starte tiltaket…. Eks. Ungdom er en sårbar gruppe, store rusproblemer i nærmiljøet. Mobbing ekskluderer enkeltpersoner. Mange uorganiserte på gateplan, mye festing og bråk.

7 Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering periodeplan
Ressurser Samarbeid med Ansvarlig periodeplan tempoplan Når skal tiltaket starte? Skal vi antyde hvor lenge det skal eksistere? Hvor fort skal vi utvikle tiltaket? Hvor raskt kan vi se resultater?

8 justeringer / forandringer
Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig måloppnåelse fortsatt drift? Har vi oppnådd det vi ønsket? Hvordan kan vi måle det? Skal vi gjøre mer av noe/nye tiltak, mindre av noe/legge ned, gjøre noe annerledes? justeringer / forandringer

9 Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser
Samarbeid med Ansvarlig penger Ressursene må også analyseres før tiltak settes i verk! Har vi penger til dette / evt hvor mye? Hvordan kan de nødvendige midlene evt. skaffes til veie? Har vi velegnede lokaler til tiltaket? Kan vi låne/leie lokaler av andre? Hvem skal lede tiltaket? Trenger noen å utdannes/utrustes til dette? Hvor mange og hva slags medarbeidere trengs? Hvordan fremme frivillighet engasjement i tiltaket? Forholdet mellom betalt og ubetalt arbeidskraft. lokaler mennesker

10 Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser
Samarbeid med Ansvarlig Her er det så mye å fylle inn at vi trenger et helt bilde! (klikk)

11 Samarbeid med andre grupper / foreninger i menigheten nabomenigheter
kommunale institusjoner diakonale institusjoner i lokalmiljøet andre kirkesamfunn, tros- og livssynssamf. Bare fantasien setter grenser for hvilke samarbeidsrelasjoner som kan skapes. Mange venter på at kirken skal ta kontakt for å samarbeide! Samarbeid kan være bra for samarbeidets egen del, men det er også viktig at samarbeidet skal tjene tiltakets målsetting. diakonale organisasjoner frivillige organisasjoner kommunale etater kirkelige organer KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorg.

12 Frivillige medarbeidere
Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig Menighetsrådet har ansvar for at diakonien innarbeides og utvikles i soknet (kirkeloven §9). Rådet kan delegere planarbeidet til for eksempel diakoniutvalg, men rådet har ansvar for planen. Fellesrådet har ansvar for overordnede mål og planer (§14). Som arbeidsgiver også ansvar gjennom sine ansatte. Diakonen en nøkkelperson, der det finnes diakon…. Diakon og andre ansatte må ta et særlig ansvar for å rekruttere, utdanne og følge opp frivillige medarbeidere. Frivillige kan selvsagt få selvstendig ansvar, slik frivillige for eksempel er ansvarlige i kirkens ulike råd og utvalg. Prestetjenestens har et sentralt ansvar i diakonien, konkretiseringen av dette ansvaret må avklares med prost/sokneprest. Menighetsrådet Kirkelig fellesråd Fellesrådsansatte Frivillige medarbeidere Prestetjenesten

13 Nestekjærlighet Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring
Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig Så er det bare å gyve på de fire diakoniområdene!

14 Inkluderende fellesskap
Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

15 Vern om skaperverket Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring
Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

16 Kamp for rettferdighet
Tiltak Målsetting Tid for gjennomføring Tid for evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

17 Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalgsmøte:
(dato) Diakoniplanen er foreslått av diakoniutvalgsmøte: Vedtatt av menighetsrådet: (dato) Og slik kan planen besluttes lokalt. Der det ikke er diakoniutvalg kan det settes ned ad hoc-gruppe til å utarbeide planen eller menighetsrådet kan lage annen prosess fram mot en lokal plan for diakonien. (dato) Oversendt kirkelig fellesråd:

18 Lykke til i planarbeidet!


Laste ned ppt "Plan for diakoni – på lokalplanet, der det skjer!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google