Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk seilflyging 2004. Hva bekymrer oss? Fagsjefen: Nedgang i medlemstallet –Aktive utøvere, starter og timer Aktivitet – sikkerhet Ny Seilflyforskrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk seilflyging 2004. Hva bekymrer oss? Fagsjefen: Nedgang i medlemstallet –Aktive utøvere, starter og timer Aktivitet – sikkerhet Ny Seilflyforskrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk seilflyging 2004

2 Hva bekymrer oss? Fagsjefen: Nedgang i medlemstallet –Aktive utøvere, starter og timer Aktivitet – sikkerhet Ny Seilflyforskrift ikke utkommet Detaljfokus på deler av aktiviteten fra LT Klubbene: Vi får ikke fløyet det antallet introduksjonsturer vi ønsker. Økene byråkratisering og krav til dokumentasjon Informasjon NLF en interesseorganisasjon eller tilsynsorganisasjon.

3 Vi ser ett år tilbake PAL- prosjektet en realitet LT og NLF hadde felles mål –Gjennom PAL mot systemtilsynGjennom PAL mot systemtilsyn Fokus på passasjerflyging –Tandemmedlemskap og møte med LTTandemmedlemskap og møte med LT PAL som prosjekt nedlegges og videreføres som seksjon i LT (TOA – allemennflyging)

4 Vendepunkt Høsten 2003 Økt oppmerksomhet rundt medlemskap og rettigheter –Debattsider –Korrespondanse mot myndighetene Møtevirksomhet NLF / LT Økt fokus på våre aktiviteter –Inspeksjoner

5 Vi ser ett år tilbake PAL- prosjektet en realitet LT og NLF hadde felles mål –Gjennom PAL mot systemtilsynGjennom PAL mot systemtilsyn Fokus på passasjerflyging –Tandemmedlemskap og møte med LTTandemmedlemskap og møte med LT PAL som prosjekt nedlegges og videreføres som seksjon i LT (TOA – allmennflyging)

6 Hvor står vi dag og har PAL - prosjektet tilført oss noe?

7 Alternativer 1.LT tar over alle aktiviteter i NLF / NAK 2.LT gir NLF / NAK tillatelse –Lovhjemmel –NLF / NAK må ha godkjennbar org. 3.Forbud

8 LOV OM LUFTFART Følgende trådde i kraft 24.09.2004 § 15-3. Luftfartsmyndigheten Departementet bestemmer hvilken myndighet som skal være luftfartsmyndighet etter denne lov. Departementet kan bestemme at kompetanse til å fatte enkeltvedtak etter bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan delegeres til luftfartsforeninger, selskaper som er direkte eller indirekte heleid av staten, samt private sakkyndige. I tilknytning til delegasjon etter første punktum, skal det samtidig utpekes et organ i den ordinære luftfartsforvaltningen som er klageinstans for slike enkeltvedtak. Endret ved lov 11 juni 2004 nr. 35 (i kraft 24 sep 2004 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1280). § 15-4. Departementets forskriftskompetanse Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelser foran i denne lov.

9 Konsekvenser Dagens praksis har lovhjemmel Dagens praksis er ”LOVLIG”

10 Departementet LT NLF /NAK Lov om Luftfart (endret) Bestemmelser for sivil luftfart Hovedavtale mellom Luftfartsverket og NAK - Avtale fra 1996 i svært generelle former Spesialavtale for seilflyging - Aldri inngått

11 Hvem har ansvaret? 1.Departementet Forvalter norsk lov (Lov om luftfart) 2.Luftfartstilsynet Utgir BSL-er / forskrifter Fører tilsyn med aktørene 3.NLF / NAK 4.Seilflyseksjonen 5.Klubben 6.Fartøysjefen

12 Ansvar System Departementet Utøver Lov om Luftfart Bestemmelser for sivil luftfart Seilflyhåndbok Klubbhåndbok Godkjente personer Kvalitetssystem

13 Ansvar System Status Departementet Utøver Lov om Luftfart Bestemmelser for sivil luftfart Seilflyhåndbok Klubbhåndbok Godkjente personer Kvalitetssystem Vedtatt Ikke vedtatt Revideres Under utarb. Ikke vedtatt Under utarb.


Laste ned ppt "Norsk seilflyging 2004. Hva bekymrer oss? Fagsjefen: Nedgang i medlemstallet –Aktive utøvere, starter og timer Aktivitet – sikkerhet Ny Seilflyforskrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google