Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker området konkurranseevne. Lov om vitalisering av bysentrum og bymessige tettsteder (vitaliseringsloven)

2 Sentrale kjennetegn Næringslivsinitiert, næringslivsstyrt og næringslivsdrevet Vitaliseringsplan, tiltak, samarbeid og finansiering Et resultat av åpne demokratiske prosesser Varighet 5 år. Obligatorisk deltakelse/medlemskap Virker i krysningspunktet mellom det private og det offentlige. Samarbeidet med kommunen er viktig Skal ikke erstatte kommunale oppgaver, men komme i tillegg til disse Vitaliseringsplanen og ulike kommunale planer må henge sammen og gjensidig bygge opp under hverandre Skal i prinsippet ikke gå «over dørstokken» Rettes mot gård/grunneiere - Samarbeid, samhandling, samvirke

3 Hva gjør en BID? Rent og trygt Områdeforbedring Arrangementer Gatetiltak Markedsføring og kommunikasjon Omdømmebygging Kunnskap og kompetanse I utgangspunktet ingen begrensninger

4 Arbeidet til nå 2012 Formell oppstart august 2012 Erfaringsinnhenting
Førsteutkast til en forvaltningsmodell Rettslig vurdering 2013 Ytterligere presisering av modellen (begrunnelse, innhold i lovtekst, kommentarer, veileder mv.) Vurdering av jordskifteloven Studietur til København 2014 Utkast til lovtekst – forvaltningsmodell Oppdatering av beskrivelse Møte med kommunene Utredning med anbefaling av modell overleveres 28. april

5 Likheter Vitaliseringsplan
Næringslivsinitiert, næringslivsstyrt og næringslivsdrevet Obligatorisk Rettet mot gård og grunneiere Avgrenset område Vederlagets størrelse og beregningsmåte Tidsbegrenset

6 Ulikheter Kommunens rolle Demokratiske prosesser
Kriterier for når ordningen kan iverksettes Avstemning Innkreving av vederlaget (disfavør av en jordskiftemodell)

7 Hva mener sentrum ? Ja, si det ?

8 Sentrum - jordskiftemodellen
- Initiativtakere vil i stor grad være sentrumsforeninger Jordskiftetenkningen er ukjent – vanskelig å forstå ? Krever langt mer av initiativtaker Foreløpig uklar på flere viktige punkt (forholdet til kommunen) Kompromier Flytter mye av arbeidet fra sentrum til jordskifteretten (Antakelig være den løsningen det vil være lettest å få gjennomslag for – loven foreligger)

9 Sentrum - forvaltningsmodellen
Utarbeidet på sentrums premisser Forutsigbar og enkel Praktikabel Det er antakelig et godt stykke vei før modellen kan tas i bruk


Laste ned ppt "Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google