Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker området konkurranseevne. Lov om vitalisering av bysentrum og bymessige tettsteder (vitaliseringsloven)

2 -Næringslivsinitiert, næringslivsstyrt og næringslivsdrevet -Vitaliseringsplan, tiltak, samarbeid og finansiering -Et resultat av åpne demokratiske prosesser -Varighet 5 år. -Obligatorisk deltakelse/medlemskap -Virker i krysningspunktet mellom det private og det offentlige. Samarbeidet med kommunen er viktig -Skal ikke erstatte kommunale oppgaver, men komme i tillegg til disse -Vitaliseringsplanen og ulike kommunale planer må henge sammen og gjensidig bygge opp under hverandre -Skal i prinsippet ikke gå «over dørstokken» -Rettes mot gård/grunneiere - Samarbeid, samhandling, samvirke Sentrale kjennetegn

3 Hva gjør en BID? -Rent og trygt -Områdeforbedring -Arrangementer -Gatetiltak -Markedsføring og kommunikasjon -Omdømmebygging -Kunnskap og kompetanse -I utgangspunktet ingen begrensninger

4 Arbeidet til nå 2012 Formell oppstart august 2012 Erfaringsinnhenting Førsteutkast til en forvaltningsmodell Rettslig vurdering 2013 Ytterligere presisering av modellen (begrunnelse, innhold i lovtekst, kommentarer, veileder mv.) Vurdering av jordskifteloven Studietur til København 2014 Utkast til lovtekst – forvaltningsmodell Oppdatering av beskrivelse Møte med kommunene Utredning med anbefaling av modell overleveres 28. april

5 Likheter Vitaliseringsplan Næringslivsinitiert, næringslivsstyrt og næringslivsdrevet Obligatorisk Rettet mot gård og grunneiere Avgrenset område Vederlagets størrelse og beregningsmåte Tidsbegrenset

6 Ulikheter Kommunens rolle Demokratiske prosesser Kriterier for når ordningen kan iverksettes Avstemning Innkreving av vederlaget (disfavør av en jordskiftemodell)

7 Hva mener sentrum ? Ja, si det ?

8 Sentrum - jordskiftemodellen - Initiativtakere vil i stor grad være sentrumsforeninger -Jordskiftetenkningen er ukjent – vanskelig å forstå ? -Krever langt mer av initiativtaker -Foreløpig uklar på flere viktige punkt (forholdet til kommunen) -Kompromier -Flytter mye av arbeidet fra sentrum til jordskifteretten (Antakelig være den løsningen det vil være lettest å få gjennomslag for – loven foreligger)

9 Sentrum - forvaltningsmodellen -Utarbeidet på sentrums premisser -Forutsigbar og enkel -Praktikabel -Det er antakelig et godt stykke vei før modellen kan tas i bruk


Laste ned ppt "Hva er BID BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor næringsdrivende gjennom avstemning vedtar at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google