Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRØVING OG MØTEBOK. PRØVING Godkjenne eller forkaste Stemmegivninger og stemmesedler Forhånd og valgting Valgloven § 10 Klargjøring for telling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRØVING OG MØTEBOK. PRØVING Godkjenne eller forkaste Stemmegivninger og stemmesedler Forhånd og valgting Valgloven § 10 Klargjøring for telling."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRØVING OG MØTEBOK

2 PRØVING Godkjenne eller forkaste Stemmegivninger og stemmesedler Forhånd og valgting Valgloven § 10 Klargjøring for telling

3 STEMMEGIVNINGER OG STEMMESEDLER To begreper å holde orden på ift prøving: Stemmeseddel: godkjenner selve papiret som velgeren leverer Stemmegivning: godkjenner måten stemmen er avgitt på Godkjenner forhåndsstemmegivningene etter hvert som de kommer inn Godkjenner valgtingsstemmegivningene på valglokalet (kryss i manntall)

4 GODKJENNING AV STEMMEGIVNINGER AVGITT PÅ FORHÅND Etter reglene i valgloven § 10-1, 1. ledd Alle krav må være oppfylt Hvis oppfylt, skal stemmegivningen godkjennes Skriv reglene på et stort ark og heng opp i ”prøverommet” Forkastede sorteres iht årsak – registreres i valgsystem

5 KRAV TIL GODKJENNING AV STEMMEGIVNINGER AVGITT PÅ FORHÅND a)Innført i manntallet b)Velgeren kan identifiseres c)Avgitt til rett tid d)Rett stemmemottaker e)Omslagskonvolutten ikke åpnet f)Ikke avgitt godkjent stemme g)Kommet inn senest kl 21 valgdagen

6 GODKJENNING AV STEMMESEDLER Etter reglene i valgloven § 10-3, 1. ledd Også her gjelder at alle krav må være oppfylt Stempel (valgting) Framgår hvilket valg (kommune/fylke) Framgår hvilket parti/gruppe Partiet/gruppen stiller liste i valgkretsen

7 TELLING Orden Sortering Klargjøring Møtebok Veiledning

8 SORTERING OG KLARGJØRING FOR TELLING Forkastede stemmegivninger protokolleres Godkjente stemmegivninger åpnes, valgkortet skilles fra konvolutten Sedlene tas ut av konvolutten Sedlene prøves Forkastede sedler protokolleres og lagres Godkjente sedler telles Blanke sorteres ut og telles for seg

9 SORTERING AV FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGER IHT MØTEBOKA 4 kategorier: a)Tidligstemmegivninger innenriks b)Ordinære innenriks c)Brevstemmer utenriks d)Ordinære utenriks Godkjente og forkastede innen hver av disse

10 TELLING Telling i 4 runder: Forhånd og valgting hver for seg Foreløpig og endelig Start foreløpig forhånd senest 4 timer før valglokalene stenger. Noen stemmegivninger legges til side for å blandes med sent innkomne. NB: Hemmelig valg viktigst – prosedyren forutsetter et visst antall stemmer

11 TELLING (forts.) Endelig telling av forhåndsstemmer inkluderer de sent innkomne pluss tilsidelagte Foreløpig telling av valgtingsstemmer kan skje på valglokalet eller sentralt Stemmestyrene kan godkjenne, men ikke forkaste. Tvil om godkjenning? Legg til side Endelig telling av valgtingsstemmer inkluderer de godkjente av de lagt til side, samt godkjente fra ”særskilt omslag”

12 MØTEBOK Dette fikser datamaskina …… Nei, kontroll på inndataene  ”Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.”

13 MØTEBOKFORMULAR Valgprotokoll for valgstyret Finnes på KDRs nettsider Veiledning pkt for pkt Lovbestemmelser for godkjenning Ordliste Visuelt oppsett (flytskjema) av telling

14 GOD ORDEN ER EN GOD START Viser til det vi nettopp har sagt om: Sortering av forhåndsstemmegivninger, jfr B.1. Stemmegivninger (konvolutter) lagt til side, og sent innkomne B1 er regnestykker, antall konvolutter B2 er IKKE regnestykker, konvolutter og sedler kan ikke summeres B3 er regnestykke, telle sedler

15 VALGTINGSSTEMMER Telles ulikt i kommunene Utfylling av møteboka kan derfor gjøres på flere måter C2 brukes bare hvis foreløpig opptelling hos valgstyret. Da brukes kolonne a i C3. Ellers brukes tall fra stemmestyrenes møtebøker, føres i kolonne b i C3.

16 ENDELIG TELLING - ”SÆRSKILT OMSLAG” Alle godkjente telles Forkastede protokolleres og lagres godt merket Særskilt omslag: D1.1 (”fremmede”) og D1.2 er stemmegivninger/konvolutter D1.3 er stemmesedler fra de godkjente stemmegivningene, det er disse som går videre til prøving og telling

17 ENDELIG TELLING – ”TVILSOMME” ”Tvilsomme” (lagt til side for nærmere vurdering): D2.1. er konvolutter med innhold lagt til side fra prøving av stemmesedler fra forhåndsstemming, tall fra B2) D.2.2. er stemmesedler lagt til side ifm foreløpig telling (hos valgstyret og/eller på stemmested)

18 ENDELIG TELLING – FORKASTING Undersøk sedlene iht vl § 10-3 (står i vedlegg til møteboka) Godkjente går til telling Forkastede sedler protokolleres på riktig sted iht årsak Forkastede sedler lagres godt merket for senere kontroll Hold orden selv om tallene er små

19 ENDELIG TELLING – RESULTATER D3, og vi er i mål Her hentes inn alle godkjente D3.1 h-l er tatt inn i tilfelle det på dette tidspunkt oppdages godkjente sedler som ikke burde ha vært godkjent Og da gjenstår bare kontrollene D3.2.1 og D3.3.1


Laste ned ppt "PRØVING OG MØTEBOK. PRØVING Godkjenne eller forkaste Stemmegivninger og stemmesedler Forhånd og valgting Valgloven § 10 Klargjøring for telling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google