Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS
”Terapi på hjul” Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS Jon R. Skotte/Asle Dal

2 Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler
Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler Jon R. Skotte/Asle Dal

3 Kjennetegn ved brukergruppen
Alvorlig psykisk lidelse Blandingsmisbruk Kognitiv svikt Dårlig somatisk helse Undermedisinert/feilmedisinert Kasteballer i systemet UFB Jon R. Skotte/Asle Dal

4 Noen sentrale utfordringer:
Klarer ikke å overholde forpliktelser som leietaker Mangler grunnleggende boferdigheter Klarer ikke å ivareta eget behov for sikkerhet Skaper utrygghet i nabolaget Avtale brytere Jon R. Skotte/Asle Dal

5 Noen felles holdninger:
Fleksibilitet/ tilgjengelighet Kontinuitet/ regelmessighet Medansvarlighet Nettverk fremfor kjede Gjøre i stand til å bruke øvrig beh.apparat Kontinuerlig evaluering av tilbudet Langsiktig perspektiv Jon R. Skotte/Asle Dal

6 Klargjøring av ansvar ROP har behandlingsansvaret
OT følger pasienten i det daglige Koordinator rollen der det er mest hensiktmessig Det stabile element over tid Følge pas før,under,og etter innleggelser. Gjensidig, hyppig utveksling av info Jon R. Skotte/Asle Dal

7 Case: ”ANNE”, 33 år Schizofreni, blandingsmisbruk, alvorlig kognitiv svikt,manglende sykdommsinnsikt Metadon, antipsykotisk medikasjon UFB siden 90 tallet 11 akuttinnleggelser i akuttpsykiatrien fra juni sept 2004 Flyttet inn i kommunal bolig okt 2004 To og et halvt år i ROP, et og et halvt år med OT

8 Konkret om tilbudet: Daglig til ROP for samtale, medisiner
OT hyppige hjembesøk OT personalbase Følge til avtaler Ansvarsgruppemøter etter behov Drahjelp for å komme i gang med aktiviteter Legge til rette for kontakt med familien

9 Indirekte pasientarbeid
Hyppige samarbeidsmøter, formelle og uformelle Hyppig kontakt og oppdatering pr. mobil, SMS, e-post, ”stikke innom ved anledning” Oppdatere hverandre om dagligdagse hendelser, ikke bare ved ”kriser” Kontinuerlig evaluering

10 Evaluering/veien videre
Ingen tvangsinnleggelser i psykiatrien Hyppig bruker av frivillige, gatenære tilbud Oppsøker i større grad hjelpen selv Større innsikt bedret somatisk helse Mister nøkler/ id-kort slipper stoffmisbrukere inn i leiligheten knyttes opp mot dagavdelingen på DPS Jon R. Skotte/Asle Dal

11 | jonragnar.skotte@lds.no asle.dal@bgo.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google