Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Terapi på hjul” Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Terapi på hjul” Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Terapi på hjul” Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS Jon R. Skotte/Asle Dal

2 Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler Jon R. Skotte/Asle Dal

3 Kjennetegn ved brukergruppen Alvorlig psykisk lidelse Alvorlig psykisk lidelse Blandingsmisbruk Blandingsmisbruk Kognitiv svikt Kognitiv svikt Dårlig somatisk helse Dårlig somatisk helse Undermedisinert/feilmedisinert Undermedisinert/feilmedisinert Kasteballer i systemet Kasteballer i systemet UFB UFB Jon R. Skotte/Asle Dal

4 Noen sentrale utfordringer: Klarer ikke å overholde forpliktelser som leietaker Klarer ikke å overholde forpliktelser som leietaker Mangler grunnleggende boferdigheter Mangler grunnleggende boferdigheter Klarer ikke å ivareta eget behov for sikkerhet Klarer ikke å ivareta eget behov for sikkerhet Skaper utrygghet i nabolaget Skaper utrygghet i nabolaget Avtale brytere Avtale brytere Jon R. Skotte/Asle Dal

5 Noen felles holdninger: Fleksibilitet/ tilgjengelighet Fleksibilitet/ tilgjengelighet Kontinuitet/ regelmessighet Kontinuitet/ regelmessighet Medansvarlighet Medansvarlighet Nettverk fremfor kjede Nettverk fremfor kjede Gjøre i stand til å bruke øvrig beh.apparat Gjøre i stand til å bruke øvrig beh.apparat Kontinuerlig evaluering av tilbudet Kontinuerlig evaluering av tilbudet Langsiktig perspektiv Langsiktig perspektiv Jon R. Skotte/Asle Dal

6 Klargjøring av ansvar ROP har behandlingsansvaret ROP har behandlingsansvaret OT følger pasienten i det daglige OT følger pasienten i det daglige Koordinator rollen der det er mest hensiktmessig Koordinator rollen der det er mest hensiktmessig Det stabile element over tid Det stabile element over tid Følge pas før,under,og etter innleggelser. Følge pas før,under,og etter innleggelser. Gjensidig, hyppig utveksling av info Gjensidig, hyppig utveksling av info Jon R. Skotte/Asle Dal

7 Case: ”ANNE”, 33 år ”ANNE”, 33 år Schizofreni, blandingsmisbruk, alvorlig kognitiv svikt,manglende sykdommsinnsikt Schizofreni, blandingsmisbruk, alvorlig kognitiv svikt,manglende sykdommsinnsikt Metadon, antipsykotisk medikasjon Metadon, antipsykotisk medikasjon UFB siden 90 tallet UFB siden 90 tallet 11 akuttinnleggelser i akuttpsykiatrien fra juni 2003- sept 2004 11 akuttinnleggelser i akuttpsykiatrien fra juni 2003- sept 2004 Flyttet inn i kommunal bolig okt 2004 Flyttet inn i kommunal bolig okt 2004 To og et halvt år i ROP, et og et halvt år med OT To og et halvt år i ROP, et og et halvt år med OT

8 Konkret om tilbudet: Daglig til ROP for samtale, medisiner Daglig til ROP for samtale, medisiner OT hyppige hjembesøk OT hyppige hjembesøk OT personalbase OT personalbase Følge til avtaler Følge til avtaler Ansvarsgruppemøter etter behov Ansvarsgruppemøter etter behov Drahjelp for å komme i gang med aktiviteter Drahjelp for å komme i gang med aktiviteter Legge til rette for kontakt med familien Legge til rette for kontakt med familien

9 Indirekte pasientarbeid Hyppige samarbeidsmøter, formelle og uformelle Hyppige samarbeidsmøter, formelle og uformelle Hyppig kontakt og oppdatering pr. mobil, SMS, e-post, ”stikke innom ved anledning” Hyppig kontakt og oppdatering pr. mobil, SMS, e-post, ”stikke innom ved anledning” Oppdatere hverandre om dagligdagse hendelser, ikke bare ved ”kriser” Oppdatere hverandre om dagligdagse hendelser, ikke bare ved ”kriser” Kontinuerlig evaluering Kontinuerlig evaluering

10 Evaluering/veien videre Ingen tvangsinnleggelser i psykiatrien Ingen tvangsinnleggelser i psykiatrien Hyppig bruker av frivillige, gatenære tilbud Hyppig bruker av frivillige, gatenære tilbud Oppsøker i større grad hjelpen selv Oppsøker i større grad hjelpen selv Større innsikt Større innsikt bedret somatisk helse bedret somatisk helse Mister nøkler/ id-kort Mister nøkler/ id-kort slipper stoffmisbrukere inn i leiligheten slipper stoffmisbrukere inn i leiligheten knyttes opp mot dagavdelingen på DPS knyttes opp mot dagavdelingen på DPS Jon R. Skotte/Asle Dal

11 | jonragnar.skotte@lds.no asle.dal@bgo.oslo.kommune.no www.dobbeltdiagnose.no www.lds.no


Laste ned ppt "”Terapi på hjul” Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google