Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen og kontaktlærerne FAU Styret FAU representant Klassekontakt Innholdet i under- visningen, metoder i faget, organisering av undervisningen og kvalitetsutviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen og kontaktlærerne FAU Styret FAU representant Klassekontakt Innholdet i under- visningen, metoder i faget, organisering av undervisningen og kvalitetsutviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen og kontaktlærerne FAU Styret FAU representant Klassekontakt Innholdet i under- visningen, metoder i faget, organisering av undervisningen og kvalitetsutviklingen Godt miljø der elevene trives som gir gode forutsetninger for læring

2

3  Villig og engasjert person velges  Organiseres, skoleres og samarbeidsmal vises  Hjem-skole samarbeid ◦ Virksomhetsplan, plan for foreldremøter, konf.timer og aktiviteter  Informasjon til og fra og samarbeid med FAU ◦ Videreformidling, input, referater, orientering  Samarbeid med kontaktlærer

4  Hjem-skole-samarbeid ◦ Virksomhetsplan, plan for foreldremøter, konferansetimer og aktiviteter  Informasjon fra og samarbeid med FAU ◦ Videreformidling, input, referater, orientering  Samarbeid mellom foreldrekontakten/foreldre og kontaktlærer ◦ Avtal faste samarbeidsmøter, månedsbrev, web, …  Foreldremøtene – planlegging av innhold og struktur ◦ Møteplan, innhold, ledelse, klassemiljø, evaluer møtene, referat  Samarbeid om overgang til ny avdeling og ny skole  Utarbeid foreldrekontaktperm

5 Planlegging og etterarbeid Gjennomføring  Møteplan  Agenda sendes ut  Hold god kontakt med foreldrene  Oppmuntre til deltagelse  Evaluer møtene  Skriv referat  Informasjon om klassemiljøet. Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre  Hvordan kan foreldre delta i undervisningen  Aktuelle punkter fra kontaktlærer, FAU, foreldre eller på eget initiativ Sofiemyrtoppen skole FAU

6  Kontaktinfomasjon og daglig drift ◦ Elevenes navn telefonnummer og epostadresser (hvis tillatelse) ◦ Info om kontortid og kontaktinfo til ledelse og lærere ◦ Medlemmer av FAU, SU og skolemiljøutvalget ◦ Timeplan, skolestart, ordensreglement  Skolens organisering ◦ Skolens virksomhetsplan ◦ Opplegg for samarbeid mellom hjem og skole ◦ Infomateriell som foreldrekontakt  Info om FAU og aktuelle saker ◦ Møteinnkallinger og møtereferater fra foreldremøter, møter i FAU, SU og skolemiljøutvalget ◦ Aktuelle linker til saker der skolen er omtalt?

7  Forebygg mobbing  Konflikter i gruppen/klassen – foreldrenes rolle ◦ Formell klagevei: rektor, kommune, utdanningsdirektør hos fylkesmann  Konfliktforebyggende tiltak  Foreldrekontaktens rolle i samarbeidet om undervisning og læring

8  Del 1 ◦ Navn, adresse, fødselsdato, tlf, foresatte og epostadresser ◦ Info om kontortid og kontaktinfo til ledelse og lærere ◦ Medlemmer av FAU, SU og skolemiljøutvalget ◦ Timeplan, skolestart, plantegninger over bygningene, ordensreglement, nettsider  Del 2 ◦ Skolens virksomhetsplan ◦ Opplegg for samarbeid mellom hjem og skole ◦ Infomateriell som foreldrekontakt  Del 3 ◦ Møteinnkallinger og møtereferater fra foreldremøter, møter i FAU, SU og skolemiljøutvalget ◦ Aktuelle avisutklipp ◦ Bilder fra turer, ekskursjoner, sommerfester, juleavslutninger eller lignende


Laste ned ppt "Skolen og kontaktlærerne FAU Styret FAU representant Klassekontakt Innholdet i under- visningen, metoder i faget, organisering av undervisningen og kvalitetsutviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google