Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Næringsfrokost i Bamble 14.04.2011 Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Næringsfrokost i Bamble 14.04.2011 Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Næringsfrokost i Bamble 14.04.2011 Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet – salg til offentlig sektor

2 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner. Kjøpsavtalesamarbeid Skien er vertskommune

3 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Andre deltagere: Grep kompetanseutvikling Grenland ASDrangedal kommunale eiendomsforvaltning KF Skjærgårdshallen ASKragerø Havnevesen KF Kontorbygg ASKEOPS KF Stevneplassen ASSkien kommunale pensjonskasse Skien Lufthavn ASSkien Kirkelige Fellesråd Bygarasjen ASBamble Kirkelige Fellesråd Delecto AsDrangedal Kirkelige fellesråd Kjølnesbygg ASKragerø Kirkelige Fellesråd Porsgrunn Utvikling ASPorsgrunn Kirkelige Fellesråd Grenland Havn IKSSiljan Kirkelige Fellesråd Link Arbeid Skien KF Høgskolen i Telemark Skien Fritidspark KFIUA Telemark Porsgrunn kommunale boligstiftelse

4 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Organisering: Rådmennene er styre for enheten Hovedkontaktperson i hver kommune Samarbeidsråd Kompetansegrupper

5 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Bakgrunnen for etablering av GKI Kommunene bruker store beløp på anskaffelser Potensialet for besparelser er betydelig Besparelser i innkjøpskostnader gir mer midler til offentlige tjenester Krav til høy kompetanse, både innkjøpsfaglig og juridisk Kommunene klarer ikke å skape et fagmiljø alene Bedre forutsetning for effektivisering En innkjøpsenhet som kan utnytte mulighetene i markedet Et stadig mer krevende innkjøpsregelverk

6 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Målsetting Bidra til en kostnadseffektiv innkjøpsfunksjonen Oppnå besparelser som følge av felles rammeavtaler og felles anskaffelsesprosesser Bidra til høy innkjøpskompetanse og gode etiske holdninger i kommunene og GKI

7 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI er valgt som knutepunkt for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Telemark GKI skal gjennomføre Regjeringens handlingsplan i Telemark Fylkesmannen er oppdragsgiver og leder styringsgruppen 3 - årig prosjekt med målsetting å bidra til at det offentlige som ansvarlig forbruker etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder Deltagere i prosjektet er offentlige innkjøpere og privat næringsliv i Telemark

8 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Beregnede økonomiske besparelser per påfølgende år: Kontrakter inngåttAlle kommuneneBambles andel 2007/2008 7.969.000 749.000 2009 12.247.300 2.217.200 2010 6.498.000 833.400 Akkumulerte besparelser 2011 26.714.300 3.799.600

9 Offentlig innkjøp Noen tall om offentlige innkjøp i Norge i 2009: Statsforvaltningen NOK 171,5 milliarder Kommuner NOK 112,5 milliarder Fylkeskommuner NOK 18 milliarder Offentlig forretningsdrift NOK 83,9 milliarder TotaltNOK 385,9 milliarder Til sammenligning er Statsbudsjettet på ca NOK 1000 milliarder GKI kommunene ca NOK 1,5 milliard (2005)

10 Offentlig innkjøp Litt historikk Tidligere ble offentlig innkjøp ofte brukt som et næringspolitisk virkemiddel. Mange kommuner ønsket å kjøpe fra leverandører i egen kommune for å støtte eget næringsliv. Etter EØS-avtalens inntreden 01.01.1994 er alle offentlige oppdragsgivere pålagt å foreta sine anskaffelser i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser Dersom en offentlig oppdragsgiver blir tatt for en ulovlig direkteanskaffelse vil Kofa kunne idømme gebyr. Eks Vinje kommune og Oslo kommune

11 Lov om offentlige anskaffelser Terskelverdier NOK: Varedirektivet 1,6 mill Tjenestedirektivet 1,6 mill Bygg- og anleggsdirektivet40,5 mill Forsyningsdirektivet 3,2 mill (energi, vannforsyning, transport, og telekommunikasjon) Nasjonal kunngjøring 0,5 mill

12 Lov om offentlige anskaffelser Kvalifikasjonskriterier Eks på minstekrav til leverandøren Attest for betalt skatt Attest for betalt MVA Faglige krav Krav til ansatte Krav til økonomisk soliditet Referanser Tilbydere kan avvises hvis de ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel eller som har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje

13 Lov om offentlige anskaffelser Tildelingskriterier, to alternativ: - Lavest pris - Det økonomiske mest fordelaktige tilbud Kriteriene må angis og vektes eks Pris 60 % Kvalitet 10% Funksjonsmessige egenskaper 10% Miljøegenskaper10% Estetikk 10%

14 Lov om offentlige anskaffelser Krav om kunngjøring Alle anskaffelser med verdi over kr 500.000 skal kunngjøres på Doffin. Tilbydere registrere seg på Doffin og abonenere på varsling på definerte vare eller tjenestegrupper

15 Lov om offentlige anskaffer Forskrift om offentlige anskaffelser Regulerer prosessen fra behov defineres til kontrakt er inngått. Regelverket gir tilbyderne rettigheter, oppdragsgiver forpliktelser Krav om begrunnelser Oppdragsgiver kan klage og be om innsyn

16 Lov om offentlige anskaffelser Grunnleggende prinsipp Konkurranse Ikke diskriminering Ikke oppdeling av kontrakt Likebehandling og forutberegnelighet Forholdsmessighet God forretningsskikk Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene og lovens grunnleggende prinsipp

17 Forskrift om offentlige anskaffelser Ungt og dynamisk regelverk Tolkingen av forskriften påvirkes av: Kofa-avgjørelser Norske rettsavgjørelser Dommer i EU-domstolen

18 Lov om offentlige anskaffelser Grunnleggende prinsipp Konkurranse Ikke diskriminering Ikke oppdeling av kontrakt Likebehandling og forutberegnelighet Forholdsmessighet God forretningsskikk Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene og lovens grunnleggende prinsipp

19 Felles anskaffelsesreglement Felles innkjøpsstrategi Organisering Rutiner Politiske føringer: Miljøhensyn Krav til lønns og arbeidsforhold (sosial dumping) Etisk handel (ILO konvensjonene)

20 Offentlig innkjøp Leverandør / kundeforhold i offentlige innkjøp Avtaleperiode maks 48 måneder Avtale med en eller flere leverandører Fokus på kontraktsoppfølging Kontroll De grunnleggende prinsippene skal følges ved ny konkurranse Profesjonelle relasjoner Fokus på etikk

21 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Informasjon www.gki.no Avtaleinformasjon Retningslinjer og regelverk Innkjøpsrelatert informasjon Intern avtaleinformasjon pasordbelagt Ekstern informasjon og kunngjøringer Planlagte anskaffelser

22 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Eksemplar på anskaffelser som vil bli kunngjort: Håndverkertjenester - en rekke fag Tekniske rådgivertjenester Arbeidstøy Service- og vedlikeholdsavtaler Trykkeritjenester Papir og plast Leasing av biler

23 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Viktig for tilbyderne Følg med på kunngjøringer på Doffin Hent ut konkurransegrunnlag Følg kravene i konkurransegrunnlag Tilbud innen fristen Unngå å ta forbehold mot krav i konkurransegrunnlaget

24 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Målsetting Kommunene ønsker mange rammeavtaler Fellesavtaler og separate avtaler Parallelle rammeavtaler (avropsregler) Det åpnes for tilbud til enkelt kommuner Kommunene avroper

25 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI og markedet GKI legger til rette for at lokale tilbydere kan gi tilbud på deler av oppdragene Lokal leverandører må konkurrere med andre leverandører på like vilkår, men lokale tilbydere har ofte et konkurransefortrinn som de bør utnytte maksimalt. Nærhet til oppdragene gir lavere kostnader Tilbyderne bør ikke se på LOA som en trussel, men som en mulighet

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Næringsfrokost i Bamble 14.04.2011 Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google