Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å overvinne psykisk sykdom – eller å vokse som menneske?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å overvinne psykisk sykdom – eller å vokse som menneske?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å overvinne psykisk sykdom – eller å vokse som menneske?
Enghaven, Arnhild Lauveng Spesialist i klinisk samfunnspsykologi Phd-stipendiat, AHUS

2 Å oppleve å være seg selv.
Svekket eller endret identitetsopplevelse er et grunnleggende symptom ved mange alvorlige psykiske lidelser.

3 Hvordan finne seg selv igjen?
For at barn skal utvikle seg og bli trygge og sunne, er det viktig at: De får dekket grunnleggende behov Har trygge relasjoner Opplever speiling/aksept, rom for følelser Opplever at voksne rundt dem er opptatt av dem og det de er opptatt av (”felles oppmerksomhet”) Opplever tilpassede utfordringer

4 ”Empowerment”, brukermedvirkning – om samarbeid og vekst.
”Empowerment” betyr å få/ta makt. Makt kan defineres som ”muligheten til å få sin vilje gjennom, på tross av motstand”. ”Empowerment” er en personlig prosess – ikke noe du gjør mot andre. ”Empowerment” er ikke det samme som ”selvstendighet”. ”Empowerment”-begrepet bør ikke misbrukes til å skjule reelle maktforskjeller.

5 ”Empowerment”, brukermedvirkning – om samarbeid og vekst.
Det er ikke mulig å få til behandling for psykiske plager uten samarbeid! For å utvikle seg selv, må man jo være med! Behandling uten medvirkning og samarbeid kan ofte være mer skadelig enn nyttig. Men – hva er ”en bruker”?

6 Noen utfordringer: Når jeg ikke opplever å være, kan det være vanskelig å vite hva jeg vil. Men å få lov å være nettopp et aktivt subjekt er nødvendig for å oppleve seg selv. Tredjevariabelsproblemet. Læring og samspill. Tolkninger.

7 Flere utfordringer: De alle fleste helsearbeidere er i utgangspunktet positive til brukermedvirkning og brukersamarbeid, likevel kan det være vanskelig å gjennomføre i praksis. Er brukermedvirkning alltid et gode? Det er vanskelig å forandre seg. Kognitiv dissonansteori. Makt og ansvar. Å snakke sant om virkeligheten. Trening på nye ferdigheter. Å forholde seg til egne følelser. Veiledning.


Laste ned ppt "Å overvinne psykisk sykdom – eller å vokse som menneske?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google