Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk Uverdig ift. At pleier mater to pasienter Oppstressa stemning Får ikkje ivareta egne ressurser – dårlig disponering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk Uverdig ift. At pleier mater to pasienter Oppstressa stemning Får ikkje ivareta egne ressurser – dårlig disponering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk Uverdig ift. At pleier mater to pasienter Oppstressa stemning Får ikkje ivareta egne ressurser – dårlig disponering av tid Pleiar opptatt med private ting – pleier ikkje til stades Ingen informasjon, pas. Veit ikkje kva som skal skje – pas. Gjekk i forsvar Situasjonen medfører nedsatt matlyst og livslyst Pleiar jobbar under tidspress Manglande kartlegging av behovet til brukaren? Brukar var ikkje i fokus

2 Pårørende - påvirkning / ønsker Møte med pårørende Primærkontakt Lege Pasienten Avd.leder Datteren har sine personlige ønsker/behov Redd for at faren skal dø Bekymret for at hun ikke gjør nok Vanskelig å godta farens ønske om å dø Samvittigheten Personalet Selvbestemmelse Opprettholde liv/helse Verdighet Møte med pårørende Kjemi m/pasient/pårørende Pasienten Klar og orientert Formidling – datter/pleier Hvordan blir jeg møtt? Utredning av pasienten Fysisk, psykisk og åndelig Depresjon, angst, medikament Lovverket Pasientrettighetsloven Etiske retn.linjer Samtykkekompetanse Bruk av tvang Empati Respekt verdighet

3 Matsitasjonen Mobilbruk Plassering til personalet Ingen blikk-kontakt (kommunikasjon) Observasjon ift bruker/matsituasjon Tidsforbruk / brukermedvirkning Væskeinntak Tilberedning Bruker: brukermedvirking? Ønskekost, plassering, spise selv Trygghet / respekt Dårlig atmosfære / kommunikasjon mellom bruker og helsepersonell Feiltolka ift aggrsjon /pasienten skvatt Taushetsplikt/ uthenging Yrkesfaglig stolthet Mangel på helsepersonell?

4 Matsituasjonen Hygiene Nedverdigende Såg ikkje pasientene Tidspress Holdninger/kultur Organisering Omgivelser Dårlig kommunikasjon, verbal/nonverbal Personal sitter i midten, mater begge samtidig

5 Voldelige pasienter Mangler oppmerksomhet Påføre/ tilegne hensikt – egenskap Trekke forhastede konklusjoner Lite rom for handlingsalternativer gir lite rom for å tenke alternativt

6 Spise / ikke spise 2 lovverk – bestemme over sitt eget liv Verdighetslove n 1. Brukermedvirkning / sjølbestemmelse Verdikonflikter 6. – hvem tar vi mest hensyn til? 3 problematisk / utfordrende side Sterke pårørende Svak bruker Faglig mulighet (sonde) Økonomi 4 Mulighet til å løse det på en god måte - Er bruker samtykkekompetent? Bruk sjekklist 5 kommunikasjon Personell- - bruker- pårørende

7 Matsituasjonen Hvordan opplever vi dette? – Fratatt evnen til å mestre på sin måte – Autonomi – Respekt – Verdighet – Overkjøring – Mangel på kommunikasjon – Pleier ikke her og nå – Effektivitet, hva er det? – Manglende kvalitet på arbeidet – Taushetsplikt /personvern – Dårlige arbeisrutiner- mobil Positivt – Var pleieren sin vilje til å hjelpe selv om kvaliteten var dårlig – Hva var grunnen til dette? – Tid- disponering av denne – Arbeidsbelasting – Mangel på kunnskap – Dårlig fysisk tilrettelegging på hvordan pleier satt Alternativt – Mens pasientene satt ved bordet, kunne pleieren sysle med andre ting i nærområdet, og samtidig ha et blikk på de som satt og spiste – At pleieren fant roen og kunne kommunisere med pasientene


Laste ned ppt "Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk Uverdig ift. At pleier mater to pasienter Oppstressa stemning Får ikkje ivareta egne ressurser – dårlig disponering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google