Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk
Uverdig ift. At pleier mater to pasienter Oppstressa stemning Får ikkje ivareta egne ressurser – dårlig disponering av tid Pleiar opptatt med private ting – pleier ikkje til stades Ingen informasjon, pas. Veit ikkje kva som skal skje – pas. Gjekk i forsvar Situasjonen medfører nedsatt matlyst og livslyst Pleiar jobbar under tidspress Manglande kartlegging av behovet til brukaren? Brukar var ikkje i fokus

2 Pårørende - påvirkning / ønsker
Pasienten Klar og orientert Formidling – datter/pleier Hvordan blir jeg møtt? Datteren har sine personlige ønsker/behov Redd for at faren skal dø Bekymret for at hun ikke gjør nok Vanskelig å godta farens ønske om å dø Samvittigheten Personalet Selvbestemmelse Opprettholde liv/helse Verdighet Møte med pårørende Kjemi m/pasient/pårørende Pårørende - påvirkning / ønsker Utredning av pasienten Fysisk, psykisk og åndelig Depresjon, angst, medikament Empati Respekt verdighet Møte med pårørende Primærkontakt Lege Pasienten Avd.leder Lovverket Pasientrettighetsloven Etiske retn.linjer Samtykkekompetanse Bruk av tvang

3 Matsitasjonen Mobilbruk Plassering til personalet
Ingen blikk-kontakt (kommunikasjon) Observasjon ift bruker/matsituasjon Tidsforbruk / brukermedvirkning Væskeinntak Tilberedning Bruker: brukermedvirking? Ønskekost, plassering, spise selv Trygghet / respekt Dårlig atmosfære / kommunikasjon mellom bruker og helsepersonell Feiltolka ift aggrsjon /pasienten skvatt Taushetsplikt/ uthenging Yrkesfaglig stolthet Mangel på helsepersonell?

4 Matsituasjonen Hygiene Nedverdigende Såg ikkje pasientene Tidspress
Holdninger/kultur Organisering Omgivelser Dårlig kommunikasjon, verbal/nonverbal Personal sitter i midten, mater begge samtidig

5 Voldelige pasienter Mangler oppmerksomhet
Påføre/ tilegne hensikt – egenskap Trekke forhastede konklusjoner Lite rom for handlingsalternativer gir lite rom for å tenke alternativt

6 Spise / ikke spise 5 kommunikasjon Personell- -bruker- pårørende
2 lovverk – bestemme over sitt eget liv Verdighetsloven 1. Brukermedvirkning / sjølbestemmelse Verdikonflikter 6. – hvem tar vi mest hensyn til? 3 problematisk / utfordrende side Sterke pårørende Svak bruker Faglig mulighet (sonde) Økonomi 4 Mulighet til å løse det på en god måte - Er bruker samtykkekompetent? Bruk sjekklist 5 kommunikasjon Personell- -bruker- pårørende

7 Matsituasjonen Hvordan opplever vi dette? Positivt Alternativt
Fratatt evnen til å mestre på sin måte Autonomi Respekt Verdighet Overkjøring Mangel på kommunikasjon Pleier ikke her og nå Effektivitet, hva er det? Manglende kvalitet på arbeidet Taushetsplikt /personvern Dårlige arbeisrutiner- mobil Positivt Var pleieren sin vilje til å hjelpe selv om kvaliteten var dårlig Hva var grunnen til dette? Tid- disponering av denne Arbeidsbelasting Mangel på kunnskap Dårlig fysisk tilrettelegging på hvordan pleier satt Alternativt Mens pasientene satt ved bordet, kunne pleieren sysle med andre ting i nærområdet, og samtidig ha et blikk på de som satt og spiste At pleieren fant roen og kunne kommunisere med pasientene


Laste ned ppt "Matsituasjon Våre reaksjoner Lite hygienisk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google