Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data Oppstartsseminar for NVI-rapportering, 13. oktober 2014 Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data Oppstartsseminar for NVI-rapportering, 13. oktober 2014 Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data Oppstartsseminar for NVI-rapportering, 13. oktober 2014 Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd.

2 2 Kunnskapsdepartementet KD er godt fornøyd med arbeidet som legges ned i rapporteringen av vitenskapelig publisering Fra tilbakemelding til CRIStin etter årets styringsmøte: ” Departementene er tilfreds med CRIStins gjennomføring av NVI-rapporteringen denne våren, og registrerer at dette nå har gått i en driftsfase. NVI-rapporteringen gjøres innen gitte frister, har få tvistesaker, og leveres med svært tilfredsstillende resultater også i 2014.”

3 3 Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets styringsvirkemidler Skal bidra til god måloppnåelse for UH-sektoren gjennom: -Finansiering -Etatsstyring og styringsdialog -Statistikk, analyse, forskning og undersøkelser -Lover og forskrifter for egen sektor -Organisering

4 4 Kunnskapsdepartementet Finansiering Gjennom resultatbasert omfordeling (RBO) i finansieringssystemet for UH-sektoren omfordeler KD 505,3 mill.kr. på bakgrunn av oppnådde publiseringsresultater. Dette tilsvarer 1,73 pst. av den samlede direkte bevilgningen til universiteter og høyskoler (2014-tall). Vi ”ser hen til” bl.a. oppnådde publiseringsresultater også ved fordeling av andre ressurser, for eksempel nye rekrutteringsstillinger.

5 5 Kunnskapsdepartementet Etatsstyring og styringsdialog T.o.m 2012: Vitenskapelig publisering var kvantitativ styringsparameter for UH- institusjonene: Antall publiseringspoeng per faglige stilling F.o.m 2013: Data om publisering benyttes som underlag for å vurdere institusjonenes forskningsresultater Mange UH-institusjoner har egne virksomhetsmål og/eller styringsparametre knyttet til publisering

6 6 Kunnskapsdepartementet Statistikk og analyse Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning er vårt viktigste statistikk- og analysedokument. Har kapitler om: Utdanning Forskerutdanning Forskning Internasjonalisering Universitetsmuseene Omverdenen Kompetanse og menneskelige ressurser Økonomi og ressursforvaltning Profilering Tema: Profesjonsutdanningene

7 7 Kunnskapsdepartementet Utvikling i antall publiseringspoeng totalt, UH-sektoren Antall publiseringspoeng per institusjonskategori 2004-13

8 8 Kunnskapsdepartementet Utvikling i antall publiseringspoeng per faglig ansatt, UH-sektoren Antall publiseringspoeng per faglig ansatt per institusjonskategori 2004-13

9 9 Kunnskapsdepartementet Hvordan har omfordelingen virket? Prosentvis vekst i antall publiseringspoeng per UH-institusjon 2004-13

10 10 Kunnskapsdepartementet Internasjonal sampublisering Andel artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2013

11 11 Kunnskapsdepartementet Allmenn- og brukerrettet formidling Antall formidlingsbidrag fordelt på hovedkategorier 2013, UH-sektoren

12 12 Kunnskapsdepartementet Relativ siteringsindeks nordiske universiteter 2008-11 Kilde: NordForsk Behov for å utfylle CRIStin-data med data fra andre kilder

13 13 Kunnskapsdepartementet Noen ønsker for CRIStin framover Bedre statistikk: -Utviklingen innenfor Open Acces/åpen tilgang -Tematiske oversikter (hva publiseres innenfor ulike fag/disipliner) -Publiseringsspråk

14 14 Kunnskapsdepartementet Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data Oppstartsseminar for NVI-rapportering, 13. oktober 2014 Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google