Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data
Oppstartsseminar for NVI-rapportering, 13. oktober 2014 Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd.

2 KD er godt fornøyd med arbeidet som legges ned i rapporteringen av vitenskapelig publisering
Fra tilbakemelding til CRIStin etter årets styringsmøte: ” Departementene er tilfreds med CRIStins gjennomføring av NVI-rapporteringen denne våren, og registrerer at dette nå har gått i en driftsfase. NVI-rapporteringen gjøres innen gitte frister, har få tvistesaker, og leveres med svært tilfredsstillende resultater også i 2014.”

3 Kunnskapsdepartementets styringsvirkemidler
Skal bidra til god måloppnåelse for UH-sektoren gjennom: Finansiering Etatsstyring og styringsdialog Statistikk, analyse, forskning og undersøkelser Lover og forskrifter for egen sektor Organisering

4 Finansiering Gjennom resultatbasert omfordeling (RBO) i finansieringssystemet for UH-sektoren omfordeler KD 505,3 mill.kr. på bakgrunn av oppnådde publiseringsresultater. Dette tilsvarer 1,73 pst. av den samlede direkte bevilgningen til universiteter og høyskoler (2014-tall). Vi ”ser hen til” bl.a. oppnådde publiseringsresultater også ved fordeling av andre ressurser, for eksempel nye rekrutteringsstillinger.

5 Etatsstyring og styringsdialog
T.o.m 2012: Vitenskapelig publisering var kvantitativ styringsparameter for UH-institusjonene: Antall publiseringspoeng per faglige stilling F.o.m 2013: Data om publisering benyttes som underlag for å vurdere institusjonenes forskningsresultater Mange UH-institusjoner har egne virksomhetsmål og/eller styringsparametre knyttet til publisering

6 Statistikk og analyse Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning er vårt viktigste statistikk- og analysedokument. Har kapitler om: Utdanning Forskerutdanning Forskning Internasjonalisering Universitetsmuseene Omverdenen Kompetanse og menneskelige ressurser Økonomi og ressursforvaltning Profilering Tema: Profesjonsutdanningene

7 Utvikling i antall publiseringspoeng totalt, UH-sektoren
Antall publiseringspoeng per institusjonskategori

8 Utvikling i antall publiseringspoeng per faglig ansatt, UH-sektoren
Antall publiseringspoeng per faglig ansatt per institusjonskategori

9 Hvordan har omfordelingen virket?
Prosentvis vekst i antall publiseringspoeng per UH-institusjon

10 Internasjonal sampublisering
Andel artikler med internasjonalt samforfatterskap per UH-institusjon 2013

11 Allmenn- og brukerrettet formidling
Antall formidlingsbidrag fordelt på hovedkategorier 2013, UH-sektoren

12 Relativ siteringsindeks nordiske universiteter 2008-11
Behov for å utfylle CRIStin-data med data fra andre kilder Relativ siteringsindeks nordiske universiteter Kilde: NordForsk

13 Noen ønsker for CRIStin framover
Bedre statistikk: Utviklingen innenfor Open Acces/åpen tilgang Tematiske oversikter (hva publiseres innenfor ulike fag/disipliner) Publiseringsspråk

14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google