Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, Sør-Helgeland regionråd 7.02.2011

2 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

3 Hovedmål FUNNKe Alle kommunene i region nord er tilkoblet Norsk Helsenett (PLO). Alle kommunene og helseforetak i region nord benytter elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege, mellom helsestasjon og helseforetak mellom PLO og helseforetak Organisasjonen FUNNKe skal dele sin kompetanse om implementering med de øvrige helseregionene

4 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 På vegne av region nord søkte vi om 8 mill hvert år i 3 år. –til kompetanseorganisasjon –til hovedsamarbeidskommuner –til helseforetakene Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill.

5 Litt om bakgrunnen

6

7 Samhandlingsreformen

8 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side

9 | 9 Hva er Meldingsløftet? Papiret skal bort, informasjonen skal skje elektronisk Kvalitet for pasientene Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for behandlende helsepersonell når de trenger den

10 | 10 Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling – på rett sted – til rett tid Legekontor Helsestasjon Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding epikriser Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg henvisninger, epikriser …

11 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 komuner FUNNKe vil ha med all 89 kommuner

12 Kompetanseorganisasjonen Gunn-Hilde Rotvold, prosjektleder, NST –Hilde Gaard fra 1.3.11 Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST Gro Wangensteen, Samhandlingskoordinator UNN HF Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT Hovedsamarbeidskommunene

13 Hovedsamarbeidskommuner i FUNNKe Tromsø Kommune, Line Nordgård PL Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL Alta Kommune- Hege Stenbakk PL Narvik Kommune- Anders Løvold PL Nordreisa Kommune- PL Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL Bodø Kommune Vågan Kommune flere vil følge…Steigen Saltdal Rana ??? Hvem i Sør- Helgeland??….

14 H-samarbeidskommune i FUNNKe? Geografi og størrelse Kompetanse God forankring Interesse Får tilskudd

15 | 15 Hva vi forventer av hovedsamarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO / helsestasjoner og legekontorene og mellom PLO/ helsestasjoner og helseforetak 1)Sikre at kommunen kan samhandle elektronisk (teknisk og organisatorisk) 2)Sikre at samhandlingspartnerne er klare på samme tidspunkt som kommunen er klar 3)Forankring av prosjektet og tjenesten(e)!

16 | 16 Være del av FUNNKe kompetanseorganisasjon og MiK Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner Hvorfor? Arbeidet er litt IKT, mye organisasjonsutvikling Forankring, planer, økonomi, investeringer, rutiner, opplæring, drift

17 De øvrige kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling

18 4. Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2010-2011 delta i møter og FUNNKe-nettverket

19 WWW.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google