Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Helhet rundt dataprogrammer og innhold i prosjektbasert læring Bent Foyn Norsk Regnesentral.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Helhet rundt dataprogrammer og innhold i prosjektbasert læring Bent Foyn Norsk Regnesentral."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Helhet rundt dataprogrammer og innhold i prosjektbasert læring Bent Foyn Norsk Regnesentral Sten Ludvigsen InterMedia

2 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Forhistorie n LAVA Undervisning 1997 - 98 u Norsk Regnesentral (NR), NORUT- IT, Opplysningsfilm, HiO, Uninett mfl. n NFR konferanse H1998 u ”Vi ønsker å satse på nettbasert læring – kom med prosjektforslag” n NORUT-IT + NR

3 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Utgangspunkt n LAVA Undervisning: Teknologien moden nok for skolen u Dig. video + www i læring, teknologi Syncrolink (www.syncrolink.com)

4 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Etabl. av LAVA Læring n La til nye ideer fra NR og NORUT n Vi trengte en bedre verdikjede n Tre punkter: Ped, innh, tekn. u Mer pedagogikk, proaktive pedagoger - Intermedia u Nytt og bedre innhold - Aschehoug, Nasjonalbiblioteket, NRK u Ny og mer generell teknologi n Nær kontakt med skolene – feltforsøk i tre omganger

5 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Høgskolen i Oslo, LU Aschehoug InnholdSkoler FoU Forskningsnettet MoNett - Mo i Rana Høydis nettet - Tromsø Oslo-skolene Skoleetaten i Oslo Røyse barneskole, Hole Nordberg Ungdomsskole, Oslo Oksfjord b/u skole, Troms Båsmo skole, Mo i Rana

6 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse InnholdSkoler FoU Norges Forskningsråd 26,4 mill, 12,1 mill fra NFR - 3 år

7 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse IKT i skolen n Pedagogikk n Læremateriell n Teknologi

8 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse n Pedagogikk n Læremateriell n Teknologi LAVA Hovedfokus u Prosjektbasert læring med IKT u Nettbaserte multimedia læringsressurser u Nettsentrisk multimedia produksjonsverktøy som støtter elevenes lærings/arbeidsprosesser 3 år, 3 feltforsøk på 4 skoler: Røyse, Nordberg, Båsmo og Oksfjord Elever fra 6. – 10. Klasse Fag: Norsk, samfunnsfag, krl ++

9 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Viktige forutsetninger n Pedagogene fikk peke ut retning n Gjøre alle deltagerne til eiere av innhold og teknologi n Pedagogisk Forum prosjektverksted u Tekn og innholdstjenester ble derfor utformet i samarbeid u Pedagoger, teknologer, innholds- leverandører, Høgskolelærere, skolelærere/rektor n Elever testet det nye prosjekt- verktøyet Slime før det ble tatt i bruk

10 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Pedagogiske premisser og design n Produktive samtaler u Gjøre u Samtaler u Flere representasjoner (tekst, lyd, bilde etc) u Metafor deltagelse

11 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Problemstilling n Hva og hvordan lærer elever når de skal produsere multimedia? n Under hvilke betingelser skapes produktive samtaler

12 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Typer av samtaler n Som indikasjon på u Produktive læringsforløp n Diskuterende samtaler n Kumulerende samtaler n Eksplorerende samtaler

13 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Hva kjennetegner prosjektarbeid? n Åpner for elevenes erfaring n Åpner for flere kilder n Øker kompleksiteten n Skaper behov for avgrensning n Endrer arbeidsdelingen mellom elever og lærere

14 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LærerLæreplan Lærebok

15 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Pedagogisk design av SLIME n Relasjonen mellom struktur og åpenhet n Samtaler og selvregulering

16 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Slime

17 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring - design n Aktiviteter tett knyttet til materiale som elevene selv konstruerer n Problemer som utgangspunkt n Integrasjon av begreper n Utvikling av kategorier for resonnering n Systematisk arbeid i gruppe

18 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Læremateriell Vi trenger mer innhold her Internett Læreboka Skisse fra BG Saltnes Aschehoug Åpne læringsressurser, men tilpasset i språkform, alder og tema Todelt læremateriell u Innholdsleverandørens tjenester u Råmateriale

19 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Læremateriell 2000 - 2002

20 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Teknologi u Dataverktøy tilpasset elevenes arbeidsprosess u Nettsentrisk multimedia produksjonsverktøy u Ivaretagelse av opphavsrett u Netteknologi som støtter god leveranse av video og lyd.

21 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektverktøy - lag

22 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Prosjektverktøy - søk

23 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Feltforsøk n Prosjektbasert læring n 3 dager / 5 dager / 2 – 5 uker n 4 elever i hver gruppe n 1+ PC pr gruppe n Alle typer læremidler tillatt, men prosjektet har tilrettelagt nettbaserte åpne læringsressurser

24 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Resultater læremidler n Video på PC fungerer helt anderledes enn video på TV-skjerm n Økt tekstmengde i læremateriell krever muligens leselommer n Nettbaserte artikler betraktet som for ferdige n Mange elever ønsker å bruke lyd/musikk n Videobibliotek krever søkbarhet og god annotering for å være nyttig n Klipp og lim – et problem?

25 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Resultater teknologi n Svært viktig at verktøyet støtter elevenes arbeidsprosess n Båndbredde og stabilitet viktig n Reduserte valgmuligheter i verktøy fører til økt skjerping om temaet n Mange elever ønsker å bruke lyd/musikk

26 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Resultater feltforsøk n Svake elever n Forskjellige grupper kan kreve ulik oppfølging og styring fra læreren n Jenter og gutter like aktive n Svært viktig at verktøyet støtter elevenes arbeidsprosess n Økt tekstmengde i læremateriell krever muligens leselommer

27 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Resultater pedagogikk Resultater og videre forskning n Mellom kaos og høy struktur n Film som lærebok og fakta n Fire kulturelle skript u Elevenes modus u Lærebokmodus u Nettet u Multiple kilder –navigering i ulike representasjonsformer

28 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse Resultater fortsatt... n Hva og hvordan lærer elevene når de skal produsere multimedia? n Design – produsere n Struktur og innhold n Stimulerer: elaborering, klargjør, summere, sammenligne, forklare, etc.

29 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Midt i et brudd! u Små steg u Se det nye u Se …….

30 Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring Besøk vår hjemmeside: http://www.nr.no/lava/lava-l/ Denne presentasjonen http://www.nr.no/lava/lava-l/presentasjoner/


Laste ned ppt "Til første foil Læring 9. oktober 2002 Sluttkonferanse LAVA Læring n Helhet rundt dataprogrammer og innhold i prosjektbasert læring Bent Foyn Norsk Regnesentral."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google