Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra fjorårets tildelingsbrev ”Utdanningsdirektoratet vil overføre 500.000 kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra fjorårets tildelingsbrev ”Utdanningsdirektoratet vil overføre 500.000 kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra fjorårets tildelingsbrev ”Utdanningsdirektoratet vil overføre 500.000 kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og 920.000 kroner som skal nyttes til styrkning av karrieresentrenes arbeid for å styrke rådgivningen til utdanning og yrker på grunnskolens ungdomstrinn.”

2 ”Styrkeprosjektet” Midler fra Udir. Til Karrieresentrene øremerket tiltak mot U. skolens rådgivertjeneste med tanke på å redusere bortvalg. Undertegnede er prosjektmedarbeider.

3 Styrkeprosjektet 3 fokusområder Utviklingssamarbeid med Menstad U. Skole Kartlegging og oppfølging av kompetansebehov hos u. skole rådgiverne. Erfaringsdeling. Presentere eksempler på god praksis.

4 Utviklingssamarbeidet med Menstad U. Overgangsdialogen – utvikle rutine og system for å identifisere bortvalgsutsatte elever ”gråsoneelever” i 10 kl. med tanke på å formidle disse til VGS. Veiledningsverktøy – utvikle en mal for elevsamtaler og utviklingssamtaler som ivaretar karriereveiledningsperspektivet. Utdanningsvalg – utvikle en plan for bedre gjennomføring av faget

5 Kompetansebehov hos rådgiverne. Rådgiverne fikk tilsendt en spørreundersøkelse i Quest Back med spørsmål om kompetansebehov. Dagens program er utarbeidet med bakgrunn i rådgivernes tilbakemeldinger.

6 Erfaringsdeling Rådgiverne fikk tilsendt en henvendelse i Quest back med oppfordring om å dele eksempler på ”god praksis” fra sin egen hverdag, med andre rådgivere. Det innkom 3 svært interessante tilbakemeldinger: ”Tiltaksplan for Utdanningsvalg” ”Gruppeveiledning” ”Foreldrekurs”

7


Laste ned ppt "Fra fjorårets tildelingsbrev ”Utdanningsdirektoratet vil overføre 500.000 kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google