Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering til utdanning videregående opplæring – fagbrev – høyere utdanning et lite oppspill til dag 2… 28. – 29. November 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering til utdanning videregående opplæring – fagbrev – høyere utdanning et lite oppspill til dag 2… 28. – 29. November 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering til utdanning videregående opplæring – fagbrev – høyere utdanning et lite oppspill til dag 2… 28. – 29. November 2013

2 Forum Nordlandsløftet Iverksetting Regionale Nordlandsløft- grupper NFK FM RKK UHKSetc. Felles utfordringer Fokusgrupper Tiltaksplan NAV

3 Gruppearbeid fredag  Rekruttering til utdanning 1.Videregående opplæring – ungdoms valg av yrke og utdanning 2.Fagbrev til alle 3.Rekruttering til høyere utdanning

4 Videregående opplæring -ungdoms valg av yrker og utdanning Hensikt 1.Styrke ungdoms valgkompetanse slik at de kan ta bevisste valg for å møte både deres egne ønsker og interesse, og samfunnets behov. 2.Sikre gjennomføring av videregående opplæring. Tiltak • Stimulere ungdom til å velge utradisjonelt, kjønnsnøytralt og fremtidsrettet. • Gjøre ungdom i stand til å ta gode valg og redusere feilvalg. • Kvalitetssikre og dokumentere læring i faget utdanningsvalg og karriereveiledning i det 13. årige skoleløpet gjennom dokumentasjon. • Øke kunnskap om og sikre aktiv bruk av Karrieresentrenes tjenester i alle kommuner. • Redusere omfanget av drop-out ved videregående skoler. Fra tiltaksplan

5 Fagbrev til alle «Motivasjonsløftet» -fra ufaglærte til faglærte helsefagarbeidere i Nordland Prosjektmål 1.Gjennomføre en informasjons/motivasjonskampanje som resulterer i iverksetting av utdanning 2.Sende inn søknader på finansiering av Motivasjonsløftet Faser • Forankring i kommunene. • Etablering av regional arbeidsgruppe. • Motivasjon og informasjon. • Oppfølging av møter med kommunene. • Iverksetting av utdanningsløp. Fra tiltaksplan

6 Rekruttering til høyere utdanning -lærer, barnehagelærer, sykepleier, helsefag, ingeniør Hensikt 1.Øke antall kvalifiserte søkere til profesjonsutdanningene Delmål/strategier: • Gjøre lærerutdanninger, ingeniørutdanning og sykepleierutdanningene i Nordland (UiN, HiN, HiNe) til førstevalg blant ungdom i Nordland. • Motivasjon og prekvalifikasjon av personer med relevant praksis for å kunne ta høyere utdanning. • Kvalifisere søkere (de som ikke får opptak). • Mobilisering av arbeidskraftreserven/omskolering av voksne. • Beholde kvalifisert arbeidskraft i skolen. Fra tiltaksplan

7 HVA • Hva skal gjøres? • Er det behov for noen avklaringer eller vedtak? - fra hvem? • Rapportering? - til hvem? HVEM • Hvem får ansvar for hva? -Følge opp avklaringer og vedtak -Iverksette hvilke tiltak -Koordinere hva NÅR • Når skal de ulike aktivitetene utføres? • Rekkefølge? I morgen..: Konkretisering

8 Eksempel på konkretisering vha. en fremdriftsplan Periode Tiltak/hvaFraTilInvolverer Ansvarlig koordinator Tilby kommunale studiestipend01.12.1315.02.14KommuneneRKK-leder Markedsføre forkurs/prekvalifisering gjennom nettskolen i Nordland01.04.1401.06.14Kommunene, NFKRKK-leder • Avklaring: Tilbud gjennom Nettskolen20.03.14NFKNN Gjennomføre forkurs/prekvalifisering gjennom nettskolen15.06.1431.07.14NFK, NettskolenNettskolen


Laste ned ppt "Rekruttering til utdanning videregående opplæring – fagbrev – høyere utdanning et lite oppspill til dag 2… 28. – 29. November 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google