Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktigst seier for Udf Beholde fleksibilitet IKKE ble økt tilstedeværelse ”Ikke ett minutt mer”…. s3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktigst seier for Udf Beholde fleksibilitet IKKE ble økt tilstedeværelse ”Ikke ett minutt mer”…. s3."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Viktigst seier for Udf Beholde fleksibilitet IKKE ble økt tilstedeværelse ”Ikke ett minutt mer”…. s3

4 Gjennomslag for følgende krav Partsenighet ved lokale avtaler (ikke rektors styringsrett) Uendrede sentrale årsrammer Tidsressurspott kun til lettelse i undervisning (ikke adm.arbeid) s4

5 Viktige tidspkt for avtalen 2014/2015: Gammel avtale gjelder Ny avtale: fra 01.08.2015 Gjelder til: 31.07.2018 Lønnstillegg gjelder fra 01.09 Kap 4, lokale tillegg: fra 01.07 s5

6 Ny avtale VS avtaleskisse i mai Åpner ikke for påtvunget økt tilstedeværelse – kun ved partsenighet Hvis partene ikke er enige, gjelder ordning som i gammel avtale Overtidsordning som i gammel avtale Tidfesting av 5.ferieuke s6

7 Viktigste forskjeller på ny og gammel avtale Før: Kunne forhandle om ALT lokalt Nå: Forhandle lokalt om kun 3 omr: Antall arbeidsdager Pålagt arbeidstid på skolen Årsrammer s7

8 Får vi bestemme mer over arbeidstid ved økt tilstedeværelse? Ulike modeller ift dette i avtalen Legges opp til økt medbestemmelse Dette ”sikrer” at ikke økt tilstedeværelse ”overtas” av ledelsen (styringsrett) s8

9 Store forskjeller for lærerne med ny avtale? Endringer først om 1 år Ny avtale er rimelig lik den gamle Ny avtale legger opp til gode lokale prosesser for å få fram partsenighet om hva som tjener skolen og lærerne best, samtidig som fleksibiliteten ivaretas s9

10 Må lærerne være mer tilstede på skolen? NEI Kan avtale dette på den enkelte skole. Må da være enighet (Enighet mellom tillitsvalgt og rektor) s10

11 Ga Udf seg for lett – alle krav er ikke innfridd Udf har ikke gitt seg Vunnet frem med det meste Vurdering: ville ikke beholdt støtte i opinionen for krav om en ikke hadde møtt KS sitt siste tilbud nå. s11

12 Uravstemning Dato fastsettes tirsdag (før 9.september) Hvis nei: fortsatt streik ALLE medlemsgrupper i KS skal stemme – fordi vi stemmer over hele hovedtariffavtalen (ikke bare arbeidstidsavtalen) s12

13 Tidspottressursen Tidspottressursen skal kun gå til å lette undervisningssituasjon Skal ikke gå til administrative oppgaver Er bedre enn før – for lærerne s13

14 Mer tid til hver elev? Avtalen gir ikke mer tid til hver elev Men.. Lærerne får bestemme mer over egen for- og etterarbeidstid ved økt tilstedeværelse – Denne tiden kan brukes til arbeid/gjøremål knyttet til arbeidet med elevene s14

15 Mindre undervisningstid? NEI KS var helt uvillige til å gi noe som helst her s15

16 Bedre lønn? NEI Den økonomiske delen av oppgjøret ble avgjort i mai Alle hovedorganisasjoner har gitt sin tilslutning til meklingsresultatet Denne streiken handlet ikke om lønn s16

17 Forhandlinger om arbeidsårets lengde Dette avgjøres etter drøftinger Nivå: Kommunen/fylkeskommunen avgjør dette etter drøftinger med HTV s17

18 Gode kontorplasser I avtalen: partene skal ta hensyn til lærernes fysiske arbeidsforhold Fylkes-HVO: arbeidsmiljøloven gjelder for lærere, på lik linje med andre ansatte som har kontorer s18

19 ”Fire ekstra planleggingsdager” Kun ved partsenighet Dvs enighet mellom rektor og tillitsvalgt IKKE snikinnføring av lengre arbeidsår s19

20 Betaling for vikartimer Den nye skissen inneholder akkurat samme ordning som i den gamle avtalen s20

21 Seniortiltak Fortsatt redusert 55- og 56-åringer mister seniortiltaket 57-åringer beholder seniortiltak Overgangsordning: Født i 1962 eller før 60-år og opp: Sikrer at tiltaket kun blir brukt til for- og etterarbeid s21

22 Juniortiltak Juniortiltak til ferske lærere 1 år 6% Mistet et 2.år ift skissen i mai s22

23 Ferie Alle 5 ferieuker er nå tidfestet Avvikles sammenhengende (Siste ferieuke i siste uke i juli) En kan nå få erstatningsferie for alle 5 ukene s23

24 Anbefaling av avtalen Ledelsen i Udf anbefaler avtalen (Uttaler at de HAR lært av det som skjedde i vår) s24

25 Evaluering av hele tariffoppgjøret Demokratisk og grundig evaluering s25

26 Evaluering av hele tariffoppgjøret Demokratisk og grundig evaluering s26

27


Laste ned ppt "Viktigst seier for Udf Beholde fleksibilitet IKKE ble økt tilstedeværelse ”Ikke ett minutt mer”…. s3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google