Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når mor og far får demenssykdom Astrid Håland sept. 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når mor og far får demenssykdom Astrid Håland sept. 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når mor og far får demenssykdom Astrid Håland sept. 2014

2 Demens Fellesbetegnelse på et syndrom som kan være forårsaket av ulike organiske sykdommer Kriterier ifølge ICD-10 –Svekket hukommelse Især av nyere data Svikt av andre kognitive funksjoner (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon) –Klar bevissthet –Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon, eller sosial atferd Emosjonell labilitet, irritabilitet, apati Unyansert emosjonell atferd –Tilstanden må ha en varighet på minst 6 mnd.

3 Ulike forløp, synkronisering etter hvert… Far: hjertesvikt, ileus (tarmslyng), akutt syk, fikk operert inn pacemaker, og rehabilitert. –Tre-fire år etterpå: Mor: hjerneblødning, akutt syk –Etter opptrening, flyttet hjem, fikk noe hjelp i hjemmet etter dette, både privat og offentlig.

4 Ulike forløp, synkronisering etter hvert… Far fikk først demensdiagnose, deltok i vest-norsk forskningsprosjekt, ca. 2-3 år mens han bodde hjemme Mor fikk ikke demensdiagnose før etter tildeling av langtidsopphold i sykehjem Begge fikk tildelt sykehjemsplass samtidig, samme institusjon, samme dag, naborom…

5 Hvordan oppleves det å ha foreldre med demens? Merket at det skjedde endringer i atferd / oppgaver som skulle løses: –Handle matvarer –Penger / økonomi –Matlaging –Sinne / aggressivitet –Hallusinasjoner

6 Hvordan oppleves det å ha foreldre med demens? Startet samarbeid med kommunen, begynte med å bestille middag, og utdeling av ukesdosett med medisiner. –Ville gjerne etablere dette samarbeidet så tidlig som mulig, slik at det ble knyttet kontakter.

7 Å være datter og fagperson Har videreutdanning i eldreomsorg –Grunnleggende kunnskaper om aldringsprosessen –Kunne veilede / informere mor, far og søsken –La til rette for å få et oversiktelig miljø hjemme Essensen er: Meningsfulle aktiviteter for oss alle, bidrar til at også mine følelser blir ivaretatt

8 Var det bare trist? NEI! –Mange kjekke, gode stunder –Mye humor –Fant på meningsfulle gjøremål –Snakke om temaer som var aktuelle for mor / far –Være stille sammen, ikke alltid samtale

9 Kan personer med demens lære nye ting? JA! –Personer med demens tilpasser seg nye miljø og omgivelser, personene rundt skaper tryggheten.


Laste ned ppt "Når mor og far får demenssykdom Astrid Håland sept. 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google