Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavløpsanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavløpsanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavløpsanlegg

2 Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

3 Innløpssump/stigesjakt

4 Prosesskjema SNJ renseanlegg

5 Sedimenteringsbasseng

6 Slambehandling

7 Sentrifuge

8 Slambehandling SNJ 1. Slampumpeledning 2. Buffertank 1
3. 2 stk. råtnetanker 4. Buffertank 2 med avgassingskanal 5. Avvanningsanlegg med sentrifuger og polymerdosering 6. Slamtørke 7. Pelleteringsanlegg 8. Slamsiloer for lagring og utlasting 9. Prosessbygg for utråtningsanlegg med gassomrørings- og gassbehandlingsutstyr 10. Gasslager, membrantank 11. Varmesentral med el-, olje- og gasskjelanlegg 12. Slammottak for mottak av septikslam, fett, våtorganisk avfall og slam fra andre renseanlegg 13. Lagerbygg

9 Biogass

10 Nøkkeldata SNJ Renseanlegg • Årlig tilført vannmengde: ca 40 mill. m3
• Dimensjonerende vannmengde (kjemisk rensing): 2500 l/s • Dagens belastning tilsvarer ca PEB60 • Forsøk med biologiske rensemetoder for å tilfredstille sekundærrensekrav innen 2005

11 Nøkkeldata SNJ Slambehandling
• Dimensjonerende slammengde: 25 tonn TS/døgn • Dimensjonerende organisk belastning (råtnetanker): 15 tonn TS/døgn • Dimensjonerende hydraulisk belastning: 500 m3/døgn • Dimensjonerende slammengde til avvanning/tørking: 18 tonn TS/døgn • Dagens belastning til avvanning/tørkeanlegg: ca 9,7 t TS/døgn • Dagens slamproduksjon: ca 3500 t TS/år (ved 85 % TS) • Dagens produksjon av biogass: m3/år ( MWh/år) Driftspersonell • Prosessoperatørene (7) har fagbrev i kjemiprosess

12 Biosorpsjonprosess Doseringspunkter Pumpe Forbehandling Lufting
Kaldnesreaktor (frittflytende plastmedium) Sedimentering

13 Biofilmprosess Overskuddsslam Returslam Doseringspunkt Pumpe
Forbehandling Lufting Biosorpsjonsreaktor Sedimentering


Laste ned ppt "Hovedavløpsanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google