Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavløpsanlegg. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavløpsanlegg. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavløpsanlegg

2 Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

3 Innløpssump/stigesjakt

4 Prosesskjema SNJ renseanlegg

5 Sedimenteringsbasseng

6 Slambehandling

7 Sentrifuge

8 Slambehandling SNJ 1.Slampumpeledning 2.Buffertank 1 3.2 stk. råtnetanker 4.Buffertank 2 med avgassingskanal 5.Avvanningsanlegg med sentrifuger og polymerdosering 6.Slamtørke 7.Pelleteringsanlegg 8.Slamsiloer for lagring og utlasting 9.Prosessbygg for utråtningsanlegg med gassomrørings- og gassbehandlingsutstyr 10.Gasslager, membrantank 11.Varmesentral med el-, olje- og gasskjelanlegg 12.Slammottak for mottak av septikslam, fett, våtorganisk avfall og slam fra andre renseanlegg 13.Lagerbygg

9 Biogass

10 Nøkkeldata SNJ Renseanlegg Årlig tilført vannmengde: ca 40 mill. m 3 Dimensjonerende vannmengde (kjemisk rensing): 2500 l/s Dagens belastning tilsvarer ca 190.000 PE B60 Forsøk med biologiske rensemetoder for å tilfredstille sekundærrensekrav innen 2005

11 Nøkkeldata SNJ Slambehandling Dimensjonerende slammengde: 25 tonn TS/døgn Dimensjonerende organisk belastning (råtnetanker): 15 tonn TS/døgn Dimensjonerende hydraulisk belastning: 500 m 3 /døgn Dimensjonerende slammengde til avvanning/tørking: 18 tonn TS/døgn Dagens belastning til avvanning/tørkeanlegg: ca 9,7 t TS/døgn Dagens slamproduksjon: ca 3500 t TS/år (ved 85 % TS) Dagens produksjon av biogass: 1.635.000 m 3 /år (10.300 MWh/år) Driftspersonell Prosessoperatørene (7) har fagbrev i kjemiprosess

12 Biosorpsjonprosess Forbehandling Kaldnesreaktor (frittflytende plastmedium) Sedimentering Doseringspunkter Pumpe Lufting

13 Biofilmprosess Forbehandling Biosorpsjonsreaktor Sedimentering Overskuddsslam Returslam Pumpe Doseringspunkt Lufting


Laste ned ppt "Hovedavløpsanlegg. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google