Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICG konferansen, Bø, september 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICG konferansen, Bø, september 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 ICG konferansen, Bø, 15-16. september 2010
Kristin Eine, Norcem Brevik

2 Avfallsoversikt - ICG Muligheter for samarbeid mellom industribedriftene i ICG tema på konferansen i 2009. Utnyttelse av avfalls- og bifraksjoner et av temaene. Kartlegge vesentlige avfallsfraksjoner hos de største Grenlandsbedriftene. Ikke ”ordinært” avfall som papp, papir og EE-avfall der det finnes gode ordninger. Avfall/biprodukter som det i dag ikke finnes noe fornuftig avhendig av. Målsetting: Identifisere avfall som bedriftene nå enten deponerer eller på betaler uhensiktsmessig mye for å bli kvitt, og som kan bli en ressurs for andre bedrifter.

3 Ineos Bamle Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi
Går til Plastoppsop, plast i restavfall Plastproduksjon 25-50 Polyetylen God Oxum, deponi Plastruller Teknisk senter (Norner) 32 Resirk. via Oxum PE-folie 16 PE-pellets 35 Støvsekker Plastproduksjon, feilemballering 26 Compositter (globes) 22 PE/PP

4 Ineos Norge Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi
Går til Membraner Klor-produksjon Plast Ja Deponi Mineraloljebasert Borekaks/Mud Produksjon Slam Vannrense-anlegg Bioslam Noe Renor

5 Noretyl Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Går til
Pyrolyseolje/ tjære/koks HC-avfall fra cracker-prosessen 74?? HC-avfall God Renor/ Danmark Bruktlut CO2/H2S-rensing 5935 Fortynnet lut Nei Oljeholdig vann Oljeutskiller 17 Noe Renor Solvesso 150 (brukt) Løsemiddel 6 Løsemidler uten halogen Oljeholdig avfall Fra miljøcontainer 1 Org. avfall uten halogener Slam fra biologisk renseanlegg 473 Danmark (Kommune-kemi)

6 SIC Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Går til
Filterpress II Rensing av slurry Fe, Si, SiO2 Nei Deponi (Linjem) Filterpress IV Fe, Si, SiO2, Ca-oxalate Candlefilter Fe, PEG, Si, SiO2, act.C

7 Isola Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Går til
Asfalt takbelegg Asfaltproduksjon 1500 Bitumen, steinmel, glass/ polyesterfilt Lav (deponering) Bjorstaddalen

8 Eramet Porsgrunn Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning
Brenn-verdi Går til Kalk Avfall ovn 6 29 CaO Nei Engangs-tilfelle Slam Støvrensing 9222 Uorganisk NOAH Slagg Avfall ovn 10 66344 Alkalieoksider Silikater Tipp-transport Gummi Produksjons-avfall 10 God Oxum

9 Yara Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Går til
Silisium-mineraler Gjødsel-produksjon 3500 Si-mineraler Nei Jordforbedring (Lindum)

10 Norcem Avfall Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Går til
Bypasstøv Klinker-produksjon 1410 Uforbrent klinker, alkalier, klor Nei Eget deponi Prod.avfall Spill 2877 Sement, råmel Org.avfall Spyling av tanker 143 Org.avfall med og uten halogen Middels Renor

11 Avfall allerede tatt hånd om av Norcem/Renor
Prosess Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Fra Slam Vannrense-anlegg Noe Ineos Norge Pyrolyse-olje Cracker-prosess God Noretyl Oljeholdig vann Oljeutskiller 17  Noe Solvesso 150 (brukt) Løsemiddel 6 Løsemidler uten halogen God  Oljeholdig avfall Fra miljø-container 1 Får også en del organisk avfall via Veolia.

12 Renor/Norcem 2010/2012 Utvidelse av mottak for avfall Norcem/Renor 2010/2011 Nytt anlegg for å øke innmatingen av avfall på Norcem Ett ledd i dette er en installasjon av en ny hurtiggående kvern på Renor. Dette kan gi en mulighet til å ta i mot nye organiske avfallsfraksjoner. Kapasitet på kvern og i mottaksanlegg generelt vil bli klarere i 2011. Norcem vurderer etablering av silo for mottak av mindre uorganiske avfallsfraksjoner på råvaresiden.

13 Uorganisk avfall Kan noe av dette gå til Norcem i fremtiden?

14 Avfall med brennverdi som ikke går til Norcem/Renor i dag
Volum (tonn) Sammen-setning Brenn-verdi Fra Plastavfall PE/PP God Ineos Membraner, klorproduksjon Plast Mineraloljeholdig borekaks/mud Noe Pyrolysetjære/olje 70-100 Aromatiske forbindelser Noretyl Asfalt, takbelegg 1500 Bitumen, steinmel, etc Lav Isola Gummi 10 Eramet

15 Hva gjør vi videre?

16


Laste ned ppt "ICG konferansen, Bø, september 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google