Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICG konferansen, Bø, 15-16. september 2010 Kristin Eine, Norcem Brevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICG konferansen, Bø, 15-16. september 2010 Kristin Eine, Norcem Brevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICG konferansen, Bø, 15-16. september 2010 Kristin Eine, Norcem Brevik

2 Avfallsoversikt - ICG  Muligheter for samarbeid mellom industribedriftene i ICG tema på konferansen i 2009.  Utnyttelse av avfalls- og bifraksjoner et av temaene.  Kartlegge vesentlige avfallsfraksjoner hos de største Grenlandsbedriftene.  Ikke ”ordinært” avfall som papp, papir og EE-avfall der det finnes gode ordninger.  Avfall/biprodukter som det i dag ikke finnes noe fornuftig avhendig av.  Målsetting: Identifisere avfall som bedriftene nå enten deponerer eller på betaler uhensiktsmessig mye for å bli kvitt, og som kan bli en ressurs for andre bedrifter.

3 Ineos Bamle AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til Plastoppsop, plast i restavfall Plastproduksjon25-50PolyetylenGodOxum, deponi PlastrullerTeknisk senter (Norner) 32PolyetylenGodResirk. via Oxum PE-foliePlastproduksjon16PolyetylenGodResirk. via Oxum PE-pelletsPlastproduksjon35PolyetylenGodResirk. via Oxum StøvsekkerPlastproduksjon, feilemballering 26PolyetylenGodResirk. via Oxum Compositter (globes) Plastproduksjon22PE/PPGodResirk. via Oxum

4 Ineos Norge AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til MembranerKlor- produksjon PlastJaDeponi Mineraloljebasert Borekaks/Mud ProduksjonSlamJaDeponi SlamVannrense- anlegg BioslamNoeRenor

5 Noretyl AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til Pyrolyseolje/ tjære/koks HC-avfall fra cracker- prosessen 74??HC-avfallGod Renor/ Danmark BruktlutCO2/H2S- rensing 5935Fortynnet lutNeiDanmark Oljeholdig vannOljeutskiller17NoeRenor Solvesso 150 (brukt) Løsemiddel6Løsemidler uten halogen GodRenor Oljeholdig avfall Fra miljøcontainer 1GodRenor Org. avfall uten halogener Slam fra biologisk renseanlegg 473NoeDanmark (Kommune- kemi)

6 SIC AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til Filterpress IIRensing av slurry Fe, Si, SiO2NeiDeponi (Linjem) Filterpress IVRensing av slurry Fe, Si, SiO2, Ca-oxalate NeiDeponi (Linjem) CandlefilterRensing av slurry Fe, PEG, Si, SiO2, act.C NeiDeponi (Linjem)

7 Isola AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til Asfalt takbelegg Asfaltproduksjon1500Bitumen, steinmel, glass/ polyesterfilt Lav(deponering) Bjorstaddalen

8 Eramet Porsgrunn AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til KalkAvfall ovn 629CaONeiEngangs- tilfelle SlamStøvrensing9222UorganiskNeiNOAH SlaggAvfall ovn 1066344Alkalieoksider Silikater NeiTipp- transport GummiProduksjons- avfall 10GodOxum

9 Yara AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til Silisium- mineraler Gjødsel- produksjon 3500Si-mineralerNeiJordforbedring (Lindum)

10 Norcem AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Går til BypasstøvKlinker- produksjon 1410Uforbrent klinker, alkalier, klor NeiEget deponi Prod.avfallSpill2877Sement, råmel NeiEget deponi Org.avfallSpyling av tanker 143Org.avfall med og uten halogen MiddelsRenor

11 Avfall allerede tatt hånd om av Norcem/Renor AvfallProsessVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Fra SlamVannrense- anlegg NoeIneos Norge Pyrolyse- olje Cracker- prosess GodNoretyl Oljeholdig vann Oljeutskiller17 NoeNoretyl Solvesso 150 (brukt) Løsemiddel6Løsemidler uten halogen God Noretyl Oljeholdig avfall Fra miljø- container 1 God Noretyl Får også en del organisk avfall via Veolia.

12 Renor/Norcem 2010/2012 Utvidelse av mottak for avfall Norcem/Renor 2010/2011 • Nytt anlegg for å øke innmatingen av avfall på Norcem • Ett ledd i dette er en installasjon av en ny hurtiggående kvern på Renor. • Dette kan gi en mulighet til å ta i mot nye organiske avfallsfraksjoner. • Kapasitet på kvern og i mottaksanlegg generelt vil bli klarere i 2011. Norcem vurderer etablering av silo for mottak av mindre uorganiske avfallsfraksjoner på råvaresiden.

13 Uorganisk avfall Kan noe av dette gå til Norcem i fremtiden?

14 Avfall med brennverdi som ikke går til Norcem/Renor i dag AvfallVolum (tonn) Sammen- setning Brenn- verdi Fra Plastavfall150-200PE/PPGodIneos Membraner, klorproduksjon PlastGodIneos Mineraloljeholdig borekaks/mud NoeIneos Pyrolysetjære/olje70-100Aromatiske forbindelser GodNoretyl Asfalt, takbelegg1500Bitumen, steinmel, etc LavIsola Gummi10GodEramet

15 Hva gjør vi videre?

16


Laste ned ppt "ICG konferansen, Bø, 15-16. september 2010 Kristin Eine, Norcem Brevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google