Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere barnehagelærere!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere barnehagelærere!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere barnehagelærere!
Norsk Lærerlag arrangerte i – for hele 15 år siden. Vi opplevde en enorm interesse for konferansen, det var en lang venteliste - og noe av grunnen tro jeg var temaet. Konferansens navn var: Læring for livet – fokus på barnehagen som del av utdanningssystemet. Det er nettopp oppgaven med å gi barnehagebarn tusenvis av opplevelser og erfaringer som bidrar til deres trivsel og læring – for hele livet. Og til denne oppgaven trenger vi den kunnskap og kompetanse barnehagelærerne innehar. Utdanningsforbundets første barnehagekonferanse ble arrangert i 2003 – med navnet Barnehagen – en læringsarena. Poenget mitt er å fremheve vårt fokus på barnehagens innhold og oppgave som utdanning. Med tittelen Læring for livet tok vi for eksempel utgangspunkt i hjerneforskning, menneskets mest intense læringsperiode er nettopp de første årene av livet, men også hva som skjer i barnehagen og med barna i barnehagehverdagen – for et her og nå perspektiv har stor betydning for hele livet.

2 Barnehageoffensiv «Barnehagen er barns første utdanning»
«Barnehagelæreren er barns første lærer» Flere barnehagelærere = bedre utdanning Som vi har sagt før: Målet er 50 % barnehagelærere, at barnehagen blir forstått og behandlet som utdanning og at barnehagelærerne blir forstått og behandlet som andre lærere. Vi har altså holdt fast ved hovedbudskapet for offensiven. Vår oppgave er å beskrive barnehagens måte å være lærer på og barnehagens måte å være utdanning på. Kontaktforum september 2014 GAA

3 Barnehage er utdanning
Fordi den har et offentlig mandat som tydeliggjør hvordan Barn skal sosialiseres til et samfunn og et fellesskap Barn skal dannes som individer og lære seg selv å kjenne Barn skal lære – og kvalifisere seg for utfordringer her og nå og i framtida Gert Biesta – professor i pedagogisk teori og praksis formulerer det på denne måten: Kontaktforum september 2014 GAA

4 Barnehageoffensiven Hele organisasjonen
Hele organisasjonen må eie og delta i angrepet! Det viste arbeidet under streiken oss! Kontaktforum september 2014 GAA

5 Offensivens målgrupper:
Regjeringen Stortinget Kommuneadministrasjon kommunepolitikere Kontaktforum september 2014 GAA

6 Hvem vinner? BARNA: Flere barnehagelærere bidrar til at alle barnehagebarn får en god barndom. Barna får innfridd sine behov for trygghet, omsorg og lek. De får venner. De erfarer og lærere. Barnehagen bidrar til en allsidig utvikling, noe som gir dem et bredt grunnlag for videre liv, også skolegang. FORELDRE: Flere barnehagelærere gir trygghet for at alle barn blir sett og møtt ut fra den de er. Trygghet for at barnets behov blir dekket. Foreldrene vil oppleve et bedre samarbeid med barnehagen, blant annet om dens innhold. Foreldrene blir tatt på alvor som eksperter på sine egne barn. Kontaktforum september 2014 GAA

7 Hvem vinner forts. BARNEHAGELÆRERNE: Større fagmiljø har en rekrutterende effekt. Større fagmiljø vil føre til en sterkere trygghet i yrkesutøvelsen, faglig utvikling og profesjonsutvikling. Større profesjonalitet og bedre trivsel! SAMFUNNET: Vil tjene økonomisk gjennom en mer stabil arbeidsstokk, ved å forebygge ekskludering og mobbing og bidra til sosial utjevning. Flere barnehagelærere vil hindre uheldig utvikling hos enkeltbarn. Flere barnehagelærere vil bedre svare på hele det brede mandatet barnehagene er gitt. Kontaktforum september 2014 GAA

8 Vi må vise frem arbeidet vårt!
Påstander: Stridslinjene om barnehagens innhold handler i større grad om hvordan barnehagelæreren «lærer bort», enn hva barn skal lære Dersom vi ikke makter å vise hvordan en barnehagelærer legger til rette for læring, kan vi miste definisjonsmakten over eget arbeid Midler: Vi trenger å opparbeide saklig, faglig og rasjonell retorikk i møte med politiske krav og visjoner, snarere enn å ty til emosjonell retorikk Eksempel: krav om språkkartlegging Vi trenger noen enkle, presise og felles svar om barnehagelærerens rolle og betydning, som brukes aktivt av alle ledd i organisasjonen. Morten Solheim

9 Spørsmål og svar om offensivens budskap
I det følgende har vi formulert elleve spørsmål og svar med den hensikt å vise betydningen av offensivens innhold. Å tydeliggjøre hva barnehagen betyr som utdanning og hvilken rolle barnehagelæreren har for å gjøre barnehagen bedre, er vesentlig for å få frem budskapet. Spørsmål om barnehagen som utdanning Hvordan kan dere påstå at barnehagen er utdanning? Hvordan påvirker barnehagen barns utdanning? Hva lærer barn i barnehagen? Hvordan lærer barn i barnehagen? Morten Solheim

10 Spørsmål og svar om offensivens budskap
Spørsmål om barnehagelærerens rolle og betydning Hvordan jobber en barnehagelærer med barns læring? Hvorfor trenger barnehagebarn en lærer, og ikke bare en god omsorgsperson? Hva vil bli bedre i barnehagen dersom minst halvparten er utdannede barnehagelærere? Hvilken betydning har barnehagelæreren for hvordan det øvrige personalets arbeid? Hva er en barnehagelærers ansvar og oppgaver? Spørsmål om offensivens mål Er det realistisk å nå målet om 50 % når vi allerede mangler barnehagelærere? Hva vil det koste og hvor skal vi ta penger fra? Morten Solheim

11 Hva er på gang Arendalsuka, NHO – FUB konferansen, samtaler m regjering og stortingsrepresentanter Undersøkelsen – klar Materiell 1. spørsmål og svar – så å si klar 2. Råd og tips til arbeidet Om antall barnehagelærere – så dypundersøkelse der tettheten er mer enn 40 %. Spørsmål og svar – vil Morten si noe om etterpå. I «Heftet» Råd og tips finner dere: Kontaktforum september 2014 GAA

12 Råd og tips Innledning Bli kjent med stoffet, hva har vi å melde?
Debatt i eget fylkes- og lokallag Debattkvelder / kveldsseminarer / fag-café/dialog- café Politisk arbeid Plan for arbeidet Samarbeid Mediearbeid Nettpublisering og sosiale media «Barnehagen er en av de plasser der søking etter livets og framtidens mening finner sted.» Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) Bruker dere materiell som ligger på Tv opplæringen i Fronter? Eller skal tipsene derfra med i materiellet? Ikke minst mediearbeid. Kontaktforum september 2014 GAA

13 Videre planer Offensiven og kommunevalget Statistikk Kurs januar 2015
Mulig - hefte med fortellinger Kontaktforum september 2014 GAA

14 Statistikkeksempler – pedagogtetthet
Kommer på hjemmesidene. Kontaktforum september 2014 GAA

15 Annen ord sky!!!! Må vi få til.
Innspill så langt, før Morten skal presentere deler av innholdet i hefte 1 – spørsmål og svar. Kontaktforum september 2014 GAA


Laste ned ppt "Flere barnehagelærere!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google