Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere barnehagelærere!. Barnehageoffensiv «Barnehagen er barns første utdanning» «Barnehagelæreren er barns første lærer» Flere barnehagelærere = bedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere barnehagelærere!. Barnehageoffensiv «Barnehagen er barns første utdanning» «Barnehagelæreren er barns første lærer» Flere barnehagelærere = bedre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere barnehagelærere!

2 Barnehageoffensiv «Barnehagen er barns første utdanning» «Barnehagelæreren er barns første lærer» Flere barnehagelærere = bedre utdanning Kontaktforum september 2014 GAAs2

3 Barnehage er utdanning Fordi den har et offentlig mandat som tydeliggjør hvordan -Barn skal sosialiseres til et samfunn og et fellesskap -Barn skal dannes som individer og lære seg selv å kjenne -Barn skal lære – og kvalifisere seg for utfordringer her og nå og i framtida Kontaktforum september 2014 GAAs3

4 Barnehageoffensiven Hele organisasjonen Kontaktforum september 2014 GAAs4

5 Offensivens målgrupper: Regjeringen Stortinget Kommuneadministrasjon kommunepolitikere Kontaktforum september 2014 GAAs5

6 Hvem vinner? BARNA: Flere barnehagelærere bidrar til at alle barnehagebarn får en god barndom. Barna får innfridd sine behov for trygghet, omsorg og lek. De får venner. De erfarer og lærere. Barnehagen bidrar til en allsidig utvikling, noe som gir dem et bredt grunnlag for videre liv, også skolegang. FORELDRE: Flere barnehagelærere gir trygghet for at alle barn blir sett og møtt ut fra den de er. Trygghet for at barnets behov blir dekket. Foreldrene vil oppleve et bedre samarbeid med barnehagen, blant annet om dens innhold. Foreldrene blir tatt på alvor som eksperter på sine egne barn. Kontaktforum september 2014 GAAs6

7 Hvem vinner forts. BARNEHAGELÆRERNE: Større fagmiljø har en rekrutterende effekt. Større fagmiljø vil føre til en sterkere trygghet i yrkesutøvelsen, faglig utvikling og profesjonsutvikling. Større profesjonalitet og bedre trivsel! SAMFUNNET: Vil tjene økonomisk gjennom en mer stabil arbeidsstokk, ved å forebygge ekskludering og mobbing og bidra til sosial utjevning. Flere barnehagelærere vil hindre uheldig utvikling hos enkeltbarn. Flere barnehagelærere vil bedre svare på hele det brede mandatet barnehagene er gitt. Kontaktforum september 2014 GAAs7

8 Vi må vise frem arbeidet vårt! Morten Solheim Påstander: Stridslinjene om barnehagens innhold handler i større grad om hvordan barnehagelæreren «lærer bort», enn hva barn skal lære Dersom vi ikke makter å vise hvordan en barnehagelærer legger til rette for læring, kan vi miste definisjonsmakten over eget arbeid Midler: Vi trenger å opparbeide saklig, faglig og rasjonell retorikk i møte med politiske krav og visjoner, snarere enn å ty til emosjonell retorikk Eksempel: krav om språkkartlegging Vi trenger noen enkle, presise og felles svar om barnehagelærerens rolle og betydning, som brukes aktivt av alle ledd i organisasjonen.

9 Spørsmål og svar om offensivens budskap Morten Solheim I det følgende har vi formulert elleve spørsmål og svar med den hensikt å vise betydningen av offensivens innhold. Å tydeliggjøre hva barnehagen betyr som utdanning og hvilken rolle barnehagelæreren har for å gjøre barnehagen bedre, er vesentlig for å få frem budskapet. Spørsmål om barnehagen som utdanning Hvordan kan dere påstå at barnehagen er utdanning? Hvordan påvirker barnehagen barns utdanning? Hva lærer barn i barnehagen? Hvordan lærer barn i barnehagen?

10 Spørsmål og svar om offensivens budskap Morten Solheim Spørsmål om barnehagelærerens rolle og betydning Hvordan jobber en barnehagelærer med barns læring? Hvorfor trenger barnehagebarn en lærer, og ikke bare en god omsorgsperson? Hva vil bli bedre i barnehagen dersom minst halvparten er utdannede barnehagelærere? Hvilken betydning har barnehagelæreren for hvordan det øvrige personalets arbeid? Hva er en barnehagelærers ansvar og oppgaver? Spørsmål om offensivens mål Er det realistisk å nå målet om 50 % når vi allerede mangler barnehagelærere? Hva vil det koste og hvor skal vi ta penger fra?

11 Hva er på gang Arendalsuka, NHO – FUB konferansen, samtaler m regjering og stortingsrepresentanter Undersøkelsen – klar Materiell 1. spørsmål og svar – så å si klar 2. Råd og tips til arbeidet Kontaktforum september 2014 GAAs11

12 Råd og tips Innledning Bli kjent med stoffet, hva har vi å melde? Debatt i eget fylkes- og lokallag Debattkvelder / kveldsseminarer / fag-café/dialog- café Politisk arbeid Plan for arbeidet Samarbeid Mediearbeid Nettpublisering og sosiale media Kontaktforum september 2014 GAAs12

13 Videre planer Offensiven og kommunevalget Statistikk Kurs januar 2015 Mulig - hefte med fortellinger Kontaktforum september 2014 GAAs13

14 Statistikkeksempler – pedagogtetthet Kontaktforum september 2014 GAAs14

15 Kontaktforum september 2014 GAAs15


Laste ned ppt "Flere barnehagelærere!. Barnehageoffensiv «Barnehagen er barns første utdanning» «Barnehagelæreren er barns første lærer» Flere barnehagelærere = bedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google