Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øystein Pedersen Dahlen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øystein Pedersen Dahlen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øystein Pedersen Dahlen
Undersøke omverden Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda

2 Kommunikasjon Målsetninger Målgrupper Budskap Virkemidler Fokus
Evaluering Fokus Dialog

3 Omverdenanalyse Omdømme: Hvordan blir organisasjonen oppfattet i omgivelsene? Medieomtale Se etter potensielle utfordringer Se etter relevante utviklingstrender

4 Foranalyse Økonomiske og politiske forhold Organisasjonens produkter
Anseelse – omdømme Målgruppens holdninger Andre grupper i samfunnet Juridiske og etiske spørsmål Interne forhold, holdninger, kompetanse og begrensinger

5 Målgruppeanalyse Definerer målgruppen Hvem er de?
Kunnskap, holdninger og adferd Relevante informasjonskanaler

6 Undersøkelsesmetoder
Kvalitative undersøkelser Kvantitative undersøkelser Case-studier Eksperimenter Intervjuer Spørreundersøkelser

7 Kvalitativt – kvantitative
Innholdet Tekst Fortolkning Helhetsforståelse Ikke generaliserbare Kan si noe om et fenomen Statistikk Tall Beregninger Begrenset forståelse Generaliserbare Ser på årsakssammenhenger

8 Casestudier Kvalitative
Samle mye informasjon (data) om et avgrenset fenomen (caset) Ett eller flere case Flere: kan sammenligne Kan med hell brukes på gode (og dårlige) eksempler

9 Intervjuet Ett hovedfokus/-spørsmål, som deles inn i delspørsmål
Klargjør hensikten med intervjuet Ikke still ledende spørsmål Korte og enkle spørsmål Still de samme spørsmålene til alle Kan være kvantitative

10 Spørreundersøkelser Klargjør hensikten med undersøkelsen
Ikke still ledende spørsmål Korte og enkle spørsmål Gjensidig utelukkende og dekkende svaralternativer Still de samme spørsmålene til alle Blanding av kvantitativ og kvalitativ Finn ut hvem som svarer!

11 Kommunikasjon Målsetninger Målgrupper Budskap Virkemidler Fokus
Evaluering Fokus Dialog


Laste ned ppt "Øystein Pedersen Dahlen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google