Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim Advokatfirmaet Økland & Co DA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim Advokatfirmaet Økland & Co DA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim Advokatfirmaet Økland & Co DA

2 Agenda 1.Unntaket 2.Saklig grunn som vilkår for oppsigelse 3.Virksomhetsoverdragelse 4.Utlysning av stilling 5.Utvelgelsen 6.Interesseavveiing 7.Annet passende arbeid 8.Endringsoppsigelse 9.Krav til saksbehandling 10.Sanksjoner 11.Teorien satt i praksis

3 Rett - plikt Kommunesammenslåing; -Rådmannens rett -Kommunens plikt -Mulige løsninger

4 Unntaket Etterlønnsavtale jf. aml. § 15-16 (2) Etterlønnsavtale er lovhjemlet adgang for virksomhetens øverste leder til å frasi seg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn.

5 Saklig grunn  Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold  Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Aml § 15-7

6 Virksomhets- overdragelse  Virksomheten i de tidligere kommunene overdras til den nye kommunen.  Utgangspunktet er at arbeidsforholdene fortsetter som før.  Endring av stilling som en konsekvens av sammenslåingen.

7 Må stillingen lyses ut på nytt?  Nei

8 Kan stillingen lyses ut på nytt?  Tja. Som et utgangspunkt: nei.

9 Utvelgelsen  Momenter som kan være relevante ved utvelgelsen:  Alder  Forsørgerbyrde  Ansiennitet  Muligheter i arbeidsmarkedet  Mulighet til å motta pensjon  …

10 Interesseavveiing  Konkret vurdering av de ulemper arbeidstakeren påføres ved oppsigelsen mot virksomhetens behov.

11 Annet passende arbeid Hva?  Arbeidsoppgaver  Lønnsvilkår  Arbeidssted Hvordan? Samtykke eller endringsoppsigelse

12 Endrings- oppsigelse  Dersom ikke du samtykker til endringen må prosessen følge reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

13 Krav til saksbehandling  Prosessen må følge både forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven

14 Sanksjoner  Ugyldighet jf. aml. § 15-12 (1)  Erstatning, jf. aml. § 15-12 (2)  Rett til å kreve forhandlinger, jf. aml. § 17-3  Rett til å stå i stillingen, jf. aml. § 15-11  Søksmålsfrister, jf. aml. § 17-4

15 Teorien satt i praksis  Forhandlingsposisjon  Forhandlingsløsninger  Forhåndsavtaler Mulige løsninger


Laste ned ppt "Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim Advokatfirmaet Økland & Co DA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google