Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing
Ved advokat Jostein Nordbø og advokatfullmektig Malin Ranheim Advokatfirmaet Økland & Co DA

2 Agenda Unntaket Saklig grunn som vilkår for oppsigelse
Virksomhetsoverdragelse Utlysning av stilling Utvelgelsen Interesseavveiing Annet passende arbeid Endringsoppsigelse Krav til saksbehandling Sanksjoner Teorien satt i praksis Agenda

3 Kommunesammenslåing;
Rådmannens rett Kommunens plikt Mulige løsninger Rett - plikt

4 Etterlønnsavtale jf. aml
Etterlønnsavtale jf. aml. § (2) Etterlønnsavtale er lovhjemlet adgang for virksomhetens øverste leder til å frasi seg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn. Unntaket

5 Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Saklig grunn Aml § 15-7

6 Virksomhets-overdragelse
Virksomheten i de tidligere kommunene overdras til den nye kommunen. Utgangspunktet er at arbeidsforholdene fortsetter som før. Endring av stilling som en konsekvens av sammenslåingen. Virksomhets-overdragelse

7 Må stillingen lyses ut på nytt?
Nei Må stillingen lyses ut på nytt?

8 Kan stillingen lyses ut på nytt?
Tja. Som et utgangspunkt: nei. Kan stillingen lyses ut på nytt?

9 Utvelgelsen Momenter som kan være relevante ved utvelgelsen: Alder
Forsørgerbyrde Ansiennitet Muligheter i arbeidsmarkedet Mulighet til å motta pensjon Utvelgelsen

10 Konkret vurdering av de ulemper arbeidstakeren påføres ved oppsigelsen mot virksomhetens behov.
Interesseavveiing

11 Annet passende arbeid Hva? Arbeidsoppgaver Lønnsvilkår Arbeidssted
Hvordan? Samtykke eller endringsoppsigelse Annet passende arbeid

12 Dersom ikke du samtykker til endringen må prosessen følge reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven kapittel 15. Endrings-oppsigelse

13 Krav til saksbehandling
Prosessen må følge både forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven Krav til saksbehandling

14 Sanksjoner Ugyldighet jf. aml. § 15-12 (1)
Erstatning, jf. aml. § (2) Rett til å kreve forhandlinger, jf. aml. § 17-3 Rett til å stå i stillingen, jf. aml. § 15-11 Søksmålsfrister, jf. aml. § 17-4 Sanksjoner

15 Teorien satt i praksis Forhandlingsposisjon Forhandlingsløsninger
Forhåndsavtaler Teorien satt i praksis Mulige løsninger


Laste ned ppt "Rådmannens arbeidsrettslige stilling ved kommunesammenslåing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google