Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanning ved Universitetet i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanning ved Universitetet i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerutdanning ved Universitetet i Agder
Marit Aamodt Nielsen viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø

2 Mangfold av lærerutdanninger
Barnehagelærerutdanning 3 år (førskolelærerutdanning) Trinn 1-7 – Grunnskolelærerutdanning, 4 og 5 år (master) Trinn Grunnskolelærerutdanning, 4 og 5 år (master) Trinn 8-13 – Lektorutdanning, 5 år Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag, 1 år, (deltid over 2 år) Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag, 1 år (Yrkesfaglærerutdanning 3 år) Faglærerutdanninger i musikk og drama, 3 år Bachelor for tospråklige lærere Til sammen 1600 studenter

3 Livslang læring Skole- og barnehagebasert etterutdanning (30 skoler)
Blant annet: Skole- og barnehagebasert etterutdanning (30 skoler) Kompetanse for kvalitet – videreutdanning Deler/fag i grunnskolelærerutdanningen åpne for ferdig utdannede lærere som videreutdanning De to siste årene av grunnskolelærermaster tilbys som videreutdanning Master i ledelse – spesialisering i skoleledelse Master i ledelse – spesialisering i barnehageledelse

4 Forskningsbaserte utdanninger
Nasjonale programmer Lokal stimulering Bacheloroppgaver

5 Samarbeid i regionen Partnere: ca. 200 skoler og barnehager og ca. 800 praksislærere Mentor A-programmet Praksis har fått en større rolle i alle de nye forskriftene Flere møteplasser for faglig samhandling (f. eks. hospitering for UiA-fagfolk i praksisfeltet) Jevnlige møter med faggruppe utdanning i KS

6

7 Grunnskolelærer Barnehagelærer PPU
Styret for lærerutdanning Ledes av viserektor Undervisningskreftene til lærerutdanningene hentes fra fakultetene. Dekan for lærerutdanning Avdeling for lærerutdanning organiserer og administrerer Studieleder GLU Studieleder BLU Studieleder PPU Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Grunnskolelærer Barnehagelærer Fakultet for teknologi og realfag PPU Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for kunstfag Forum for lærerutdanning

8 Internasjonalisering
Institusjonelt samarbeid og gode avtaler Flere studenter enn tidligere vil reise ut (fra 3-4 tidligere til 23 som er i utlandet hele semesteret) «Pakker» med gode studieopphold (Australia, USA, England, Nederland, Spania, København) Praksisopphold i utlandet Lånekassefinansiering styrende (krav om minst 4 uker ute) - PPU: Praksis 6 uker i Kambodsja, St. Petersburg, Tanzania - BLU: Fra 2 til 6 uker sammenhengende praksis gir nå bedre muligheter - GLU: For korte praksisperioder Internasjonalisering «at home» - Comparative Educational Studies - Hjelper partnerinstitusjoner med praksis (England, Danmark, Nederland)

9 Digital kompetanse Lære å bruke selv Lære andre Digital praksislogg
I barnehagelærerutdanningen kun digitale eksamener

10 Fra 2013 Lærerutdanningene har på UiA blitt anerkjent som bærebjelkestudier.

11 Kandidatundersøkelser
Jeg er alt i alt tilfreds med utdanningen min fra UiA Fin økning i tilfredshet fra 2010 til 2013 TNS Gallup

12 Hvor relevant er utdanningen for din nåværende stilling?

13 Når fikk du din første jobb etter fullført grad
Når fikk du din første jobb etter fullført grad? (blant kandidater som har jobbet i minst 6 måneder) Med fra lærer- og førskolelærerutdanning: 96 % i jobb innen 4 måneder

14

15 Førstevalgsøkere

16 Førstevalgsøkere Kvalifiserte førstevalgsøkere

17 Eventuell innføring av nye opptakskrav om karakteren 4 i norsk og matematikk fra vg.skole:
Nasjonalt: Kun 33,5 % av de som takket ja til studieplass i 2013 ville vært kvalifisert Grunnskolelærer 1-7: 28,1 % kvalifisert Grunnskolelærer 5-10: 38,4 % kvalifisert På UiA: Grunnskolelærer 5-10: 39 % kvalifisert For de fleste er det norskkravet som gjør dem ikke-kvalifisert

18 Spørsmål og kommentarer?


Laste ned ppt "Lærerutdanning ved Universitetet i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google