Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon

2

3

4

5 Bakgrunn Virke tok kontakt med LO/Fagforbundet med bakgrunn i utmeldelser fra Virke Utfordrende situasjon med offentlig tjenestepensjon for virksomheter innen barnevern/rus som er i konkurranse (reguleringsansvar/ regnskapsregler)

6 Bakgrunn Målsetting om å finne en tilfredsstillende løsning som ga grunnlag for gjeninnmelding i Virke og videreføring av tariffavtalt tjenestepensjonsordning Avtale signert 7. mai mellom Fagforbundet og Virke Avklaringer med andre organisasjoner

7 Hovedinnhold Omfatter et unntak for en begrenset gruppe arbeidsgivere, ut fra oversikt fra Virke Ansatte med mindre enn 15 år igjen til 67 år, beholder dagens ordning  Offentlig tjenestepensjon  Særaldersgrenser  Offentlig AFP  Kan velge frivillig overgang

8 Innhold Alternativ ordning baseres på Lov om tjenestepensjon (tpl.) Innskudd 7 % opp til 12 G (5 % + 2 %) Tilleggsats på 18,1 % for lønn over 7,1 G

9 Innhold Tilstrekkelig høyere sats for kvinner for å sikre lik pensjon Administrasjons- og forvaltnings- kostnader dekkes av arbeidsgiver både før og etter uttak av pensjon Regulering av beholdning i takt med lønnsvekst. Overskytende avkastning til reguleringsfondet

10 Penger på sparegrisen – opptjeningstiden 2 % fra ansatt 5 % fra arbeidsgiver Dødlig- hetsarv Ca. 0,75 % ekstra for kvinner Oppjustering med lønnsvekst Andel regulerings- fond

11 Innhold Livsvarig utbetaling Avkastningsregulering i utbetalingstiden Rentegaranti etter uttak belastes avkastningsresultatet Pensjonsgrunnlaget skal omfatte all lønn, jfr. tpl. § 4-3, med unntak av 3. ledd. (I praksis som i dagens offentlig tjenestepensjon)

12 Knuse sparegrisen – utbetalingsperioden Livsvarig pensjon Avkastning ut over 0 % tilføres Administrasjons- reserve dekker kostnader Belastes for rentegaranti Dødlig- hetsarv

13 Innhold – andre forhold Videreføring av offentlig AFP (privat AFP diskutert som mulighet) Uførepensjon på minst 70 % Forhøyet gruppelivsforsikring i stedet for etterlattepensjon/evt. andre løsninger skal avklares Endelig utforming i samarbeid med uavhengig rådgiver og leverandør

14 Innhold – andre forhold Arbeide videre med inflasjonssikring i utbetalingsperioden (lovendring) Etterlyse forskrift om differensiert sats for kvinner Avklaring av lønnsvekstbegrepet Utrede felles pensjonskasseløsning innen 31.12.15

15 Beregninger og kvalitetssikring Beregninger er foretatt av Sparebank1, vurdert av Actecan Storebrand laget beregninger for Virke AFG Pensjon har gjort beregninger for Kirkens Bymisjon i Oslo

16

17 Sparebank 1 sine beregninger Nåverdiberegninger Beregning med lønn på  3,5, 5 og 7,1 G (2013 G – kr 85 245,-)  30, 35 og 40 års opptjening  Beregninger på menn/kvinner

18 Beregningseksempler Folketrygd og AFP (privat) er beregnet med NAVs forenklede pensjonskalkulator Det er lagt til grunn 40 års opptjening i Folketrygd og AFP, uttak fra 67 år Det er benyttet fødselsår i henhold til beregnet opptjeningsstid: 40 år - født 1977 - 27 år i 2014 35 år - født 1982 - 32 år i 2014 30 år - født 1987 - 37 år i 2014

19 Kompensasjon ved lønn 3,5 G (kr 298 356,- ) 40 år M40 år K30 år M30 K Folketrygd59,32 % AFP 0 % Tjenestepensjon18,73 %18,60 %13,10 %13,05 % Kompensasjon76,05 %77,92 %72,42 %72,37 %

20 Andre tariffavtaler Fagforbundet/LO har en standard overenskomst som tilbys virksomheter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiver- organisasjon De som kan ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale det De som ikke kan/skal ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale nytt hybridprodukt, omtrent som Virkeavtalen

21 Hva skjer videre…… DN 28.08.14


Laste ned ppt "Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google