Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet som leder!. Hva er ledelse? Hva bruker norske ledere tid på? Sette i gang nye ting62,4 % Håndtere forstyrrelser og avvik48,3 % Fordele ressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet som leder!. Hva er ledelse? Hva bruker norske ledere tid på? Sette i gang nye ting62,4 % Håndtere forstyrrelser og avvik48,3 % Fordele ressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet som leder!

2 Hva er ledelse?

3 Hva bruker norske ledere tid på? Sette i gang nye ting62,4 % Håndtere forstyrrelser og avvik48,3 % Fordele ressurser 49,9 % Forhandle med ulike interessenter39,2 % Skaffe til veie informasjon 45,1 % Spre informasjon 63,0 % Være talsmann for egen enhet 43,0 % Stille opp som gallionsfigur 10,3 % Være forbindelsesledd 47,4 % Være anfører for andre 28,9 % Andre oppgaver 25,3 % AFFs Lederundersøkelse, ”Livet som leder” (2013) Hvilke av de følgende deloppgaver i lederrollen bruker du mest tid på?

4 Ledelse er interaktivt

5 Hverdagen Akuttmottak Husarbeid

6 Handlekraft og gjennomføringsevne Styring og ledelse Teknisk validering og sosial validering

7 Ledelse Ledelse handler om å skape og bære verdier Ledelse handler om å få folk til å gjøre de riktige tingene Ledelse er dypest sett skjønn Kapasitet til å forstå når du har med et unntak å gjøre, der regler, prosedyrer og avviksrutiner ikke er tilstrekkelig. I unntakssituasjoner ser vi den personlige dimensjonen ved lederskap. Utøve skjønn, romme angst og håndtere kritiske situasjoner. Avgjørende øyeblikk hvor du bare har deg selv, dine verdier og holdninger. Da handler det om mot og mening.

8 Alt i alt er det verdt det? 78 % 67 %

9 Andre påvirkes av hvor godt jobben min gjøres: 92% Jobben er svært viktig sett i en større sammenheng: 96%

10 Hva motiverer ledere? Er det forskjeller mellom ledere i offentlige organisasjoner og private bedrifter? Finnes det en offentlig etos, en spesiell drivkraft blant offentlige ledere? Indre motivasjon Ytre motivasjon Prososial motivasjon Fremdeles en offentlig ledelsesetos? Jacobsen, i ”Livet som leder” (2013)

11 AFFs Lederundersøkelse De aller fleste lederne er uenig i at ytre motivasjon er viktig. Indre og prososial motivasjon fremstår som viktig for samtlige ledere. Forskjellene i hva som driver offentlig og private ledere, skyldes ikke den sektoren de arbeider i, men at de er forskjellige når det gjelder kjønns-, alders-, og utdanningssammensetning. Unntaket er innslaget av prososial motivasjon o Det går et skille innad i offentlig sektor mellom ”forvaltningen” og ”forretningen” når det gjelder prososial motivasjon. o Ledere som driver med forretning, er i mindre grad prososial orientert, uansett hvilken sektor de befinner seg i. Uansett eierskap slår forretningslogikken inn.

12 Hva motiverer deg? Hva motiverer ledere du snakker mye med?

13 Hvilke utviklingsbehov sier lederne at de har? Hvordan egen væremåte virker på andre75% Bedre innsikt i håndtering av konflikter72% Kunnskap om å lede endringsprosesser72% Videreutdanning eget fag55% Mer innsikt i andre kulturer28% Mer internasjonal erfaring28% AFFs Lederundersøkelse, ”Livet som leder” (2013)

14 Lederutvikling Viktigheten av å reflektere for ledere, grupper og ledergrupper er godt drøftet og beskrevet i faglitteraturen. Vår kapasitet til å gjøre egne tanker, handlinger eller tilstand og følelser til gjenstand for undersøkelse. Vår kapasitet til å se på kollektive samhandlingsmønstre i grupper. Når forskningen refererer til refleksjon på organisasjonsnivå snakker vi ofte om dialog. Ofte med et dialogbegrep som favner både utforsking og utfordring av eksisterende praksis og rutiner. Det er denne undersøkende aktiviteten som gir rom for refleksjon. Ettertanke som muliggjør ny praksis, justeringer eller bevisstgjøring og ivaretagelse av gode mønster.

15 Hva er verdien av å reflektere over eget lederskap?

16

17 Hva er alternativet? Automatiserte handlinger, rutiner og vaner Handling uten tilstedeværelse/ nærvær Dannelse av mønster på individ, gruppe og organisasjonsnivå vi ikke vet effekten av Fanget i handlingsglede Tanker til selvforsvar og problemløsning

18 TvilHandling Situasjon Kapasitet for refleksjon Arnulf, (2005): Reflection in management teams: An exploration of its relation to organizational change.

19 ”Lære av og med hverandre” Ledere som velger å delta på en arena for utvikling og læring kommer med mye erfaring og personlig motivasjon. Dette er en sentral forutsetning for kvaliteten på det utviklingsarbeidet som vi er involvert i og en viktig forutsetning for at det gir effekt. Det er ofte i møte med andre at man får øye på seg selv som leder og perspektiv på egen virksomhet.

20 Når virker lederutvikling? Samsvar mellom behov og lederutviklingstiltak Kvaliteten på tiltakene må være god ”Timing” – for ledere og virksomheten Collins & Holton’s konklusjon: En forhåndsanalyse av behov er nøkkelen til å sikre seg at intervensjonene rettes mot de riktige typene ferdigheter for at dette skal ha en positiv innvirkning på organisasjonens ytelse. Doris B. Collins D.B. & Holton, E.E. (2004)

21 Effekt av lederutvikling Rune Rønning i «Livet som leder» (2013) Tiltak som knyttes til virksomhetenes praksis og strategi er viktig og økende. Disse tiltakene kombinerer et individuelt og et organisatorisk utviklingsmål.

22 ”Effektive ledere finner en måte å reflektere over det de gjør i en situasjon hvor dette er svært krevende. De vet hvordan de skal lære av erfaring, de utforsker alternativer og de snur og finner nye veier når veien de valgte ikke fører frem. Effektive ledere tenker selv.” ”Managing”, Professor Henry Mintzberg

23


Laste ned ppt "Livet som leder!. Hva er ledelse? Hva bruker norske ledere tid på? Sette i gang nye ting62,4 % Håndtere forstyrrelser og avvik48,3 % Fordele ressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google