Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Er det mulig å løse dagens boligkrise?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Er det mulig å løse dagens boligkrise?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Er det mulig å løse dagens boligkrise?”
VEGÅRSHEIMODELLEN ”Er det mulig å løse dagens boligkrise?”

2 FAKTA - VEGÅRSHEI 1880 INNBYGGERE SKOG, HEI OG VANN VOKSENDE FOLKETALL
50% ARBEIDSPENDLING 100% BARNEHAGEDEKNING FÅ KVINNEARBEIDSPLASSER LAV GJENNOMSNITTSINNTEKT SKÅRER BRA PÅ LEVEKÅRSTESTER KJENT FOR ?????????????????????????

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Bosetting i 3 perioder 1989-1990 Somalia 1994-1995 Bosnia
Ca. 25 bosatte - ingen igjen på Vegårshei Bosnia Somalia, Armenia, Irak Ex-yugoslavia, Tsjetsjenia,, Rwanda, Ingusjetia Ca. 95 bosatte fortsatt på Vegårshei

19 HOVEDÅRSAKER TIL UTFLYTTING (”Før-situasjon”)
Kommunal organisering og satsing Flyktningkonsulent i 50% stilling i 2 år, skifte av personer Arbeidsmarkedet Boligpolitikken ”Tilfeldig” plassering i private hus, - med dårlige kontrakter, - i lite egna boliger, - tildels usentralt.

20 FAKTA - FLYKTNINGER 17 husholdninger - ca. 70 flyktninger
- 75% helt / s.g.s. helt økonomisk selvhjulpne - 80% har sertifikat(er) og bil(er) - 75% eier sin egen bolig 4 flyktninger på k-valglistene – 2 innvalgt God integrering av barn/unge Bedriftsetableringer

21 KAN IKKE VÆRE GODE PÅ ALT
FOKUS PÅ BOLIG OG ARBEID - 2 ”pillarer” i livet - er disse ok – er mye annet ok IKKE FOKUS PÅ MILJØARBEID, KULTUR, ETC - KAPASITETSSPØRSMÅL! EGEN RESULTATENHET STRATEGISKE VALG - SVÆRT VELLYKKET

22 Et mål at flyktningene:
Opplever å trives i Vegårshei slik at de velger å fortsatt bo i kommunen Gjennomgår norskopplæring og består grunnleggende språkprøve Får fast arbeid etter maksimum 3 års botid Etableres med egen bolig i løpet av 5 år MÅLSETTING - ENHET FOR FLYKTNINGTJENESTER

23

24

25 ”RETNINGSLINJER” Minst mulig ”innblanding” i privat marked
Minst mulig leie av private Bygge nye boliger m/ lån / tilskudd fra HB Selge gammel boligmasse Grunnlag for ”Vegårshei-modellen”

26 ”VEGÅRSHEI-MODELLEN”
Kommunen bygger nøkterne (ene)boliger Tildeles etter ”ansennitet og egnethet” Til flyktninger innenfor 5-års-perioden Finansiering - lån / tilskudd fra HB Først leie – deretter kjøp Kommunal forkjøpsrett IMDI – Husbanken – Kommunen

27 HVILKEN IDIOT BYGGER HUS PÅ VEGÅRSHEI ??
Kostnader – nesten like store som i byen Salgsverdi lavere = dårlig investering Hvis en ikke er helt overbevist…… Tilskuddsmulighet – gir et reelt valg Et valg om å slå seg ned ”for godt” - Tilskudd – avskrives over 20 år

28 PROSJEKTØKONOMI IKKE MVA-REFUSJON
20 % TILSKUDD (om ikke særlige behov) - Maks 40% (funksjonshemmede) - Sjekke mva refusjon ved særlige behov GRUNNLAG FOR TILSKUDD OG LÅN - Administrasjonskostnader, tekn./flyktn. - Prosjektering og byggeledelse

29 PROSEDYRE UTLEIEBOLIG
AVKLAR BOLIGBEHOV POLITISK AVKLARING SØK HB OM LÅN OG TILSKUDD INFORME`R AKTUELLE PERSONER EVNT. VELG HVEM INNGÅ AVTALE - Opsjon på kjøp/overtakelse års nedskriving av tilskudd KJØPSKONTRAKT - Sikre kommunal gjenkjøpsrett - regulert pris Bistå m.h.t. garantisaker, oppfølging m.m.

30 REGNE-EKSEMPEL Kommunal utleiebolig for vanskeligstilte:
Pris nøkkelferdig bolig ,- Komm. Adm ,- Tilskudd, 20 % ,- Lånefinansiering ,-

31 VIDERESALG Videresalg når tiden er moden:
En måned – ett år – fem år??? Minimum familieinntekt ( ,- ?) Glem SIFO-normen Kommunal anbefaling Mulig med ulike verdivurderinger

32 FRA LEIETAKER TIL HUSEIER
Restgjeld , kostnader Restlån, HB (overtagelse) ,- Ekstra tilskudd ,- Sum ,- Restgjeld , + verdi , kostnader Restlån, HB (overtagelse) ,- Startlån, evnt. egenkapital ,- Ekstra tilskudd ,- Sum ,-

33 NYE TILSKUDDSREGLER NYE LØSNINGER
Tilskuddsregler endret i 2005 Maks 20% tilskudd – utleieboliger Selvbyggere kan få noe mer Gir også større frihet - egne løsninger - egeninnsats

34 PROSEDYRE SELVBYGGER AVKLAR REALISME I PROSJEKTET (Inntekt, ansvarlighet, stabilitet m.m.) SØK HB OM TILSKUDD TIL VIDERETILDELING SØK LÅN PARALLELT (kjøpslån, evnt. startlån kombinert m/ 1. pri. banklån) ANSVARLIGGJØR SELVBYGGER !! FØLG OPP PROSESSEN (kontakt m/ byggfirma, bank, etc.)

35 REGNE-EKSEMPEL I Flyktning, selvbygger: Totalkostnader 2.290.000,-
Tilskudd, ca. 23 % ,- Egeninnsats ,- Egenkapital ,- Oppføringslån ,-

36 REGNE-EKSEMPEL II Kjøp av brukt bolig: Totalkostnader 1.430.000,-
Tilskudd, ca. 22 % ,- Egeninnsats ,- Egenkapital ,- Startlån, 40% ,- Banklån, 1. prioritet ,-

37 TILSKUDD - BRUK SKJØNN RETTFERDIG IKKE NØDVENDIGVIS LIKT
IKKE ET MÅL Å GI STØRST MULIG TILSKUDD MEN Å SØRGE FOR EN FORSVARLIG ØKONOMISK SITUASJON

38 ”BISSNISS” OG INTEGRERING
17 BOLIGER PÅ 7 ÅR UTSKIFTING AV GAMMEL BOLIGMASSE AKTIVITET OG TOMTEOMSETNING ARBEID TIL LOKALE FIRMAER UTVIKLING OG OPTIMISME BOFASTE FLYKTNINGER

39 BLODIG URETTFERDIG!! ”Denne fordelen får ikke bygdas egen ungdom”
Husbanken definerer: Flyktninger - vanskeligstilte på boligmarkedet Det som er opplagt er at: Verden ikke er et rettferdig sted, og mange flyktninger har fått erfare det! Motsatt problemstilling: Hvorfor nekte innbyggere statlige ordninger? Hvorfor hindre lokal vekst og utvikling?

40

41

42 HVILKEN BETYDNING HAR KOMMUNENS BOLIG- POLITIKK HATT FOR BOSETTING OG KVALIFISERING ??

43 ALT

44 ENDRET BOLIGPOLITIKK BLE EN KATALYSATOR FOR POSITIVE KJEDEREAKSJONER

45 Flyktningene har valgt å bli … før flyttet de
De har blitt mer målretta … for de vet hva de kan oppnå De er blitt stolte huseiere … ikke rastløse leietakere De har fått mer energi … kreativitet har erstattet depressivitet De har fått et mye bedre omdømme … fordi “folk flest” ser at de kan og vil EN LITEN REVOLUSJON

46 HISTORIEN ER ENKEL … OG ALMENGYLDIG
Den som blir vist tillit, føler seg utvalgt til å satses på, kanskje mot alle, eller i hvert fall mange, odds, henter som regel fram alle sine krefter for å vise seg tilliten verdig

47 KOMMUNAL UTFORDRING ! INGEN TAP PÅ UTLÅN ! Et spørsmål om vilje,
- fra alle nivåer - både administrativt og politisk Et spørsmål om mot, - til å gi mennesker en mulighet - selv om SIFO-normen sier nei…. INGEN TAP PÅ UTLÅN !

48 SAMFUNNSPERSPEKTIV Hva er gevinsten?
Integrering i bosettingskommunen Mindre sekundærflytting og ”ghettoer” Oppnåelse av statlige målsettinger - ”eie egen bolig” - ”vanskeligstilte” Verdiskapning og kreativitet lokalt Gode kommunale bosettingserfaringer

49 VEGÅRSHEIMODELLEN Mer enn metodikk og regnestykker rundt bolig og boligetablering Vellykket integrering forutsetter varme mennesker og god vilje Overføringsverdi til andre kommuner Kan brukes ovenfor andre vanskeligstilte Vesentlig suksessfaktor på Vegårshei !!

50

51

52

53

54

55

56

57

58 SPØRSMÅL “ER DET MULIG Å LØSE DAGENS BOLIGKRISE?”

59 SVAR Klikk for å legge til tekst……


Laste ned ppt "”Er det mulig å løse dagens boligkrise?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google