Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsnotat 7 OEE/TAK Kapittel 13. Planlagt vedlikehold, Møte, TPM stopp, Planlagt produksjonsstopp p.g.a at lageret er fullt (LEAN stopp) Alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsnotat 7 OEE/TAK Kapittel 13. Planlagt vedlikehold, Møte, TPM stopp, Planlagt produksjonsstopp p.g.a at lageret er fullt (LEAN stopp) Alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsnotat 7 OEE/TAK Kapittel 13

2 Planlagt vedlikehold, Møte, TPM stopp, Planlagt produksjonsstopp p.g.a at lageret er fullt (LEAN stopp) Alle akutt tekniske feil, Alle uplanlagte stopper, Kort stopp, Havarier mm Produksjonsrelaterte stopp: Lav hastighet/takt, Materialbrist, Omstilling, Verktøybytte Personalbrist, Vask mm. Kvalitetsrelaterte tap: Antall ikke godkjente produkter p.g.a Vrak, Rework, Ompakking, Sekunda produkter Totalt Tilgjengelig Tid (TTT) Produksjonstid = Tilgjengelig Tid (TT) (Planlagt produksjonstid, Personal på plass) Produksjonstid = Tilgjengelig Tid (TT) (Planlagt produksjonstid, Personal på plass) Planlagt Stopp T = Maskin Tilgjengelighet (Personal på plass, Materiale finns, men maskinen fungerer ikke) T = Maskin Tilgjengelighet (Personal på plass, Materiale finns, men maskinen fungerer ikke) Stopp p.g a teknisk problem A = Anleggseffektivitet (Maskinen fungerer, men man savner for eks. materiale, personal, mm) A = Anleggseffektivitet (Maskinen fungerer, men man savner for eks. materiale, personal, mm) Tap p.g a Omstilling, Vask,Hastighetstap Vask,Hastighetstap K = Kvalitetsutbytte Vrak, Ompakking, Sekunda Sekunda OEE - TAK

3 OEE 88,4 % Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 98% X X = Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

4 OEE 88,4 % Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 98% X X = Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

5 Maskintilgjenglighet 100% I det fleste tilfeller, Maskintilgjengelighet er vedlikehold sitt ansvar. 100% MaskinTilgjenglighet betyr at maskinen alltid er tilgjengelig for operatørene. Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

6 Type tidstrekk fra MaskinTilgjengelighet -Mekaniske problemer -Elektriske problemer Maskinen kan ikke kjøres på 100% kapasitet pga mekaniske eller EL problemer. Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

7 Anleggseffektivitet 100% 100% Anleggseffektivitet betyr at det alltid finnes materiell og operatører. Vi har ingen omstilling eller hastighetstap. Maskin T ilgjenglighet X A nleggseffektivitet X K valitetsutbytte = OEE

8 Type tidstrekk fra A nleggseffektivitet - Operatører har ikke materiell klar til bruk - Venter på Truck - Materiell er ikke plassert riktig i maskinen (må rettes opp for eks). - Operatør ikke til stede - Omstilling - Vask Maskin T ilgjenglighet X A nleggseffektivitet X K valitetsutbytte = OEE

9 OEE 88,4 % Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 100% 98% X X = Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

10 OEE 88,4 % Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 100% X X = Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

11 Kvalitetsutbytte 100% 100% Kvalitetsutbytte betyr at det alltid er 100% prima prosent. Tilgjengelighet x A nleggseffektivitet x K valitetsutbytte = OEE

12 - Syklustid = Tidsintervallet mellom når to etterfølgende enheter er ferdigprosesserte. Også, den tid det tar for en operatør å fullføre en arbeidssyklus for en enhet. - Maskin T ilgjengelighet = Driftstid /Planlagt produksjonstid - A nleggsEffektivitet = (Totalt antall syklus / Driftstid) / Optimal syklus tid - K valitetsutbytte = Antall prima syklus / Total syklus - Optimal syklustid = Et kjent tempo av en prosess på maksimal hastighet. Dette er nødvendig å vite for utregning av AnleggsEffektivitet. - Driftstid = Aktuell produksjonstid brukt - Planlagt produksjonstid = Tid produksjon er planlagt - Tilgjengelig tid = Tid disponibel for produksjon Definisjoner

13 - Ofte kan man bruke den tid gitt av utstyrsleverandøren. -Kan måles mellom utstyr i en linje -Hvis utstyr i en linje er knyttet sammen uten buffer eller anledning til å forandre hastighet mellom maskiner, kan syklustider måles som en celle. Under målingen bør alle maskiner kjøres uten forstyrrelser, i målingstidsrommet. Optimal syklustid

14 Celle Plater kommer 1 og 1 Syklustider måling i en celle Forsjellige syklustider

15 Syklusarbeid - Repetitiv arbeid som er en del av hver syklus Periodisk arbeid - Arbeid som utføres periodisk (regelmessig), men Ikke en del av hver syklus Uregelmessig arbeid - Arbeid som må utføres av og til ( du vet at det må gjøres, men ikke når) - ikke regelmessig Flere definisjoner - 3 ulike typer arbeid

16 Hvis vi bruker mer tid enn avtalt, måles det mot A nleggseffektivitet Dette hindrer produksjonen, men er en nødvendig del av jobben. Tid for utføring av denne oppgave må måles. Tid deles mellom antall emner produsert i tidsrom målt. Periodisk arbeidSyklusarbeid

17 27 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/27 = 133 sekunder 1 time 6 6 24 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/24 = 150 sekunder 6 6 1 time Hvis hvert emne tar 2 minutter, og hver manuelle operasjon tar 6 minutter

18 27 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/27 = 133 sekunder 1 time 6 6 24 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/24 = 150 sekunder 6 6 1 time Hva man må ta hensyn til: - Bruk lengre tidsrom Periodisk arbeid Syklus arbeid - Del måling jevnere

19 Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer T = 1 uke 13 skift Ukeslengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter Stopptid mekanisk = 405 minutter Antall produserte = 16307 A = Antall prima produserte = 15992 K = Øvelse 1 Maskin T ilgjenglighet X A nleggseffektivitet X K valitetsutbytte = OEE

20 Uke lengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter Stopptid mekanisk = 405 minutter mT= 93 % Tid tilgjengelig – planlagt stopper (6240 – 450)= 5790 minutter Planlagt produksjontid 5790 - 405 Stopptid = 5385 Driftstid 5385 minutter driftstid er 93% av 5790 minutter av planlagt produksjonstid

21 Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer Antall produserte = 16307 A = 87,3 % (5385 min= ) 89.75 timer driftstid X 208 per timer = 18668 stk 16307 stk faktisk produserte er 87,3% av optimalt antall av 18668 stk 208 per timer er optimalt produksjon

22 Antall prima produserte = 15992 K = 98% 15992 gode er 98% av 16307 totalt produserte = 79,5 % OEE M = 93 % X A = 87,3 % XK = 98% X

23 Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer T = 1 uke 13 skift Ukeslengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter Stopptid mekanisk = 405 minutter Antall produserte = 16307 A = Antall prima produserte = 15992 K = = 79,5 % OEE M = 93 % XA = 87,3 % X K = 98% X 93 % 87,3 % 98% Øvelse 1 Maskin T ilgjenglighet X A nleggseffektivitet X K valitetsutbytte = OEE

24 Øvelse 2 1 Skift Skift lengde = 480 minutter Lunsj pause = 30 minutter Stopptid mekanisk = 35 minutter Optimalt syklus tid pr stk = 85 per timer T = Antall produserte = 506 A = Antall prima produserte = 502 K = = ____% OEE T ____% X A ____% XK ____% X

25 Øvelse 2 1 Skift Skift lengde = 480 minutter Lunsj pause = 30 minutter Stopptid mekanisk = 35 minutter Optimalt syklus tid pr stk = 85 per timer T = 6,9 timer (415 min) X 85 = 586 Antall produserte = 506 A = Antall prima produserte = 502 K = = 78,9 % OEE T = 92,2 % X A = 86,3 % XK = 99,2 % X 92,2 % 86,3 % 99,2 % 480-30 =450 450-35 =415 415 er 92,2% av 450 506 er 86,3% av 586 502 er 99,2% av 506


Laste ned ppt "Forelesningsnotat 7 OEE/TAK Kapittel 13. Planlagt vedlikehold, Møte, TPM stopp, Planlagt produksjonsstopp p.g.a at lageret er fullt (LEAN stopp) Alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google