Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsnotat 7 OEE/TAK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsnotat 7 OEE/TAK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsnotat 7 OEE/TAK
Kapittel 13

2 OEE - TAK Totalt Tilgjengelig Tid (TTT)
Planlagt vedlikehold, Møte, TPM stopp, Planlagt produksjonsstopp p.g.a at lageret er fullt (LEAN stopp) Alle akutt tekniske feil, Alle uplanlagte stopper, Kort stopp, Havarier mm Produksjonsrelaterte stopp: Lav hastighet/takt, Materialbrist, Omstilling, Verktøybytte Personalbrist, Vask mm. Kvalitetsrelaterte tap: Antall ikke godkjente produkter p.g.a Vrak, Rework, Ompakking, Sekunda produkter Totalt Tilgjengelig Tid (TTT) Produksjonstid = Tilgjengelig Tid (TT) (Planlagt produksjonstid, Personal på plass) Planlagt Stopp T = Maskin Tilgjengelighet (Personal på plass, Materiale finns, men maskinen fungerer ikke) Stopp p.g a teknisk problem A = Anleggseffektivitet (Maskinen fungerer, men man savner for eks. materiale, personal, mm) Tap p.g a Omstilling, Vask, Hastighetstap K = Kvalitetsutbytte Vrak, Ompakking, Sekunda

3 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 98% X =

4 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 98% X =

5 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
I det fleste tilfeller, Maskintilgjengelighet er vedlikehold sitt ansvar. 100% Maskintilgjenglighet 100% MaskinTilgjenglighet betyr at maskinen alltid er tilgjengelig for operatørene.

6 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
Type tidstrekk fra MaskinTilgjengelighet -Mekaniske problemer -Elektriske problemer Maskinen kan ikke kjøres på 100% kapasitet pga mekaniske eller EL problemer.

7 MaskinTilgjenglighet X Anleggseffektivitet X Kvalitetsutbytte = OEE
100% Anleggseffektivitet 100% Anleggseffektivitet betyr at det alltid finnes materiell og operatører. Vi har ingen omstilling eller hastighetstap.

8 - Operatører har ikke materiell klar til bruk - Venter på Truck
MaskinTilgjenglighet X Anleggseffektivitet X Kvalitetsutbytte = OEE Type tidstrekk fra Anleggseffektivitet - Operatører har ikke materiell klar til bruk - Venter på Truck Materiell er ikke plassert riktig i maskinen (må rettes opp for eks). - Operatør ikke til stede Omstilling Vask

9 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 100% 98% X =

10 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
Maskin/utstyrstilgjengelighet Anleggseffektivitet Kvalitetsutbytte Produksjonstid 95% 95 % 100% X =

11 Tilgjengelighet x Anleggseffektivitet x Kvalitetsutbytte = OEE
100% 100% Kvalitetsutbytte betyr at det alltid er 100% prima prosent.

12 Definisjoner - Tilgjengelig tid = Tid disponibel for produksjon
- Planlagt produksjonstid = Tid produksjon er planlagt - Driftstid = Aktuell produksjonstid brukt - MaskinTilgjengelighet = Driftstid /Planlagt produksjonstid - AnleggsEffektivitet = (Totalt antall syklus / Driftstid) / Optimal syklus tid - Kvalitetsutbytte = Antall prima syklus / Total syklus - Syklustid = Tidsintervallet mellom når to etterfølgende enheter er ferdigprosesserte. Også, den tid det tar for en operatør å fullføre en arbeidssyklus for en enhet. - Optimal syklustid = Et kjent tempo av en prosess på maksimal hastighet. Dette er nødvendig å vite for utregning av AnleggsEffektivitet.

13 Optimal syklustid - Ofte kan man bruke den tid gitt av utstyrsleverandøren. Kan måles mellom utstyr i en linje Hvis utstyr i en linje er knyttet sammen uten buffer eller anledning til å forandre hastighet mellom maskiner, kan syklustider måles som en celle. Under målingen bør alle maskiner kjøres uten forstyrrelser, i målingstidsrommet.

14 Syklustider måling i en celle
Forsjellige syklustider Syklustider måling i en celle Celle Plater kommer 1 og 1

15 Flere definisjoner - 3 ulike typer arbeid
Syklusarbeid - Repetitiv arbeid som er en del av hver syklus Periodisk arbeid - Arbeid som utføres periodisk (regelmessig), men Ikke en del av hver syklus Uregelmessig arbeid - Arbeid som må utføres av og til ( du vet at det må gjøres, men ikke når) - ikke regelmessig

16 Tid deles mellom antall emner produsert i tidsrom målt.
Syklusarbeid Periodisk arbeid Dette hindrer produksjonen, men er en nødvendig del av jobben. Tid for utføring av denne oppgave må måles. Tid deles mellom antall emner produsert i tidsrom målt. Hvis vi bruker mer tid enn avtalt, måles det mot Anleggseffektivitet

17 Hvis hvert emne tar 2 minutter, og hver manuelle operasjon tar 6 minutter
1 time 6 27 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/27 = 133 sekunder 6 1 time 24 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/24 = 150 sekunder

18 Hva man må ta hensyn til:
Syklus arbeid Periodisk arbeid 27 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/27 = 133 sekunder 1 time 6 - Bruk lengre tidsrom - Del måling jevnere 24 stk produserte i 60 minutter 60 minutter = 3600 3600/24 = 150 sekunder 6 1 time

19 MaskinTilgjenglighet X Anleggseffektivitet X Kvalitetsutbytte = OEE
Øvelse 1 1 uke 13 skift Ukeslengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter T = Stopptid mekanisk = 405 minutter Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer Antall produserte = 16307 A = Antall prima produserte = 15992 K =

20 Uke lengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter mT= 93 % Stopptid mekanisk = 405 minutter Tid tilgjengelig – planlagt stopper (6240 – 450)= 5790 minutter Planlagt produksjontid Stopptid = 5385 Driftstid 5385 minutter driftstid er 93% av 5790 minutter av planlagt produksjonstid

21 (5385 min= ) 89.75 timer driftstid X 208 per timer = 18668 stk
208 per timer er optimalt produksjon 16307 stk faktisk produserte er 87,3% av optimalt antall av stk Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer Antall produserte = 16307 A = 87,3 %

22 = 79,5 % OEE M = 93 % X A = 87,3 % X K = 98% X 15992 gode er 98% av totalt produserte Antall prima produserte = 15992 K = 98%

23 MaskinTilgjenglighet X Anleggseffektivitet X Kvalitetsutbytte = OEE
Øvelse 1 1 uke 13 skift Ukeslengde = 6240 minutter Lunsj pause = 390 minutter Felles møte = 60 minutter T = 93 % Stopptid mekanisk = 405 minutter Optimalt syklustid pr stk = 208 per timer Antall produserte = 16307 A = 87,3 % Antall prima produserte = 15992 K = 98% = 79,5 % OEE M = 93 % X A = 87,3 % X K = 98% X

24 Øvelse 2 = ____% OEE 1 Skift Skift lengde = 480 minutter
Lunsj pause = 30 minutter T = Stopptid mekanisk = 35 minutter Optimalt syklus tid pr stk = 85 per timer Antall produserte = 506 A = Antall prima produserte = 502 K = = ____% OEE T ____% X A ____% X K ____% X

25 Øvelse 2 = 78,9 % OEE 1 Skift Skift lengde = 480 minutter 480-30 =450
=415 415 er 92,2% av 450 Lunsj pause = 30 minutter T = 92,2 % Stopptid mekanisk = 35 minutter 6,9 timer (415 min) X 85 = 586 Optimalt syklus tid pr stk = 85 per timer 506 er 86,3% av 586 Antall produserte = 506 A = 86,3 % 502 er 99,2% av 506 Antall prima produserte = 502 K = 99,2 % = 78,9 % OEE T = 92,2 % X A = 86,3 % X K = 99,2 % X


Laste ned ppt "Forelesningsnotat 7 OEE/TAK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google