Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LuMa WP 600 Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LuMa WP 600 Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 LuMa WP 600 Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad

2 Hvorfor ved og kløyver?  Stadig økt fokus på bioenergi og miljø  En av gruppas medlemmer har et bioenergianlegg som fyres på 90 cm langved  Ideen er å lage en kløyver som kan kløyve ved i denne lengden, men også kortere ved  Etterspørsel etter ulike lengder ved salg av ved  Kløyveren kan på sikt bli en integrert del av en vedmaskin  Behov for vedkløyver som tar både store og små dimensjoner

3 Litt om oppgaven  En allerede bygget vedkløyver  Laget som en prototyp med brukte materialer og komponenter  Dimensjonert og beregnet ut ifra både prototypen og en versjon med ideelle profiler  Sett på marked og økonomi ved eventuell produksjon for salg  Satt oss inn i forskrifter og regler  Laget DAK tegninger på prototyp og på ny modell

4 Kravspesifikasjon Disse kravene stilles til kløyveren:  kløyve kabber opp til 60 cm i diameter  kløyveren må ha en maksimal syklustid på ca. 10 sek. (tur/retur, ved 90 cm kabber)  skal være uavhengig av egen traktor for drift (egen motor)  skal være transporterbar som en tilhenger  kløyveren skal være dimensjonert for en kløyvekraft på 800 kN  det skal være mulig å bygge på en sagenhet med tilhørende innmaterbånd osv.  produktet skal oppfylle alle forskrifter for denne typen maskiner  tilpasset utstrakt bruk av brukte materialer  kunne produseres av standardprofiler ved eventuell masseproduksjon  stabil og solid konstuksjon  maskinen må være effektiv og sikker å bruke

5 Tegninger

6 Beregnede komponenter

7 Beregninger

8

9 Materiale og metoder  Stål som konstruksjonsmateriale (i hovedsak S 235)  De fleste forbindelser er MIG-sveiset  Flest kilsveiser  Enkelte boltforbindelser  Stålet er kappet med båndsag og plasmaskjæremaskin  Hull er boret med kjernebor  Kan bygges ut i fra standardprofiler og komponenter, men også med utgangspunkt i gjenbruk av materialer  Kan sammenstilles i et godt utstyrt gårdsverksted

10 Alternative løsninger  Beregnet prototyp som allerede er bygget  Beregnet alternativ løsning med mer ideelle profiler for eventuell produksjon  Sett på andre løsninger for den sistnevnte  Andre materialer  Annen konstruksjon  Andre profiler

11 Fordeler og ulemper Vi tar for oss fordeler og ulemper med versjonen tenkt for produksjon: Fordeler:  Solid  Tar vedkabber inntil 60 cm  Konstruert med hensyn på miljø.  Kan bygges ut i fra resirkulerte materialer.  Kan brukes både til produksjon av ved til husholdning og til industri.  Flyttbar  Ivaretar HMS på en god måte  Kan integreres i en vedmaskin, med kappeenhet, innmating og transportbånd.  Binder ikke opp egen traktor til drift, og er heller ikke avhengig av strøm.

12 Fordeler og ulemper Ulemper:  Vekt  Smidighet, da den kan være noe ”voldsom” å flytte med seg  Pris  Egen motor som krever vedlikehold og oppfølging

13 Forskrifter, lover & regler  Forskrift om maskiner  Typegodkjenning  CE – merking  Tekniske krav med hensyn på HMS:  Vernedeksel?  To – hånds betjening?  Nødstopp?  Andre sikkerhetstiltak?  Støy?  Behov for personlig verneutstyr?  Generell teknisk utforming

14 Forskrifter, lover & regler  Forskrift om bruk av arbeidsutstyr:  Stiller krav til bruker og operatør  Maskinen må være av godkjent type, j.fr. forrige forskrift  Vegtrafikkloven, og forskrift om kjørende og gående trafikk:  Stiller krav dersom maskinen skal forflyttes på veg:  Lys?  Reflekser?  Bredde?  Andre ting?

15 Prisoverslag

16 Marked og salg  Få konkurrenter som lager maskin i denne størrelsen  Tyske Posch lager en kløyver med 41 tonns kløyvekraft, som tar kabber opp til 50 cm  Importeres til Norge av TH-teknikk AS på Løten  Produktet er et spesialprodukt  Lite aktuelt å produsere i store volum  Tipasset et utvalg profesjonelle vedprodusenter  Estimert maksimalt salgsvolum nasjonalt er 20-30 maskiner årlig

17 Konklusjon  Maskinen er et allsidig og solid produkt  Grunnkonstruksjon og utgangspunkt for en vedmaskin  Bygget for grov og lang ved  Oppgaven har vært lærerik, nytt og konstruktiv  I tråd med fagets målsettinger  I tråd med utdanningen  Nyttig da kløveren faktisk bygges Til slutt: Gruppe 3 presenterer LuMa WP 600


Laste ned ppt "LuMa WP 600 Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google