Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTIVASJON Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTIVASJON Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTIVASJON Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV

2 To forskjellige verdener!  Skolen i Kenya/Zimbabwe/Malawi  Skolen i Norge  HVORFOR? 2Kari Spernes - HiØ

3 3 Definisjon:  Motivasjon er det som –Forårsaker handling hos individet –Det som holder denne aktiviteten ved like –Det som gir aktiviteten mål og mening  Motivasjon brukes i forbindelse med målrettede handlinger. Kari Spernes - HiØ

4 4 INDRE MOTIVASJON  Indrestyrt atferd / naturlig motivering  Interesse for saken, lærestoffet eller handlingen i seg selv  Det oppleves som meningsfullt å utføre aktiviteten Kari Spernes - HiØ

5 5 YTRE MOTIVASJON  Ytrestyrt atferd / ”kunstig” motivering  Belønning (eventuelt unngå straff)  Ingen interesse for selve aktiviteten/lærestoffet  Aktiviteten oppleves ikke som meningsfull Kari Spernes - HiØ

6 6 Drivkrefter i læringen BehaviorismenHedonisme (gjøre det som lønner seg – søke glede unngå smerte) Ytre motivasjon KognitivismenFinne struktur og mønstre. Indre motivasjon KonstruktivismenNysgjerrighet – ”trang til å finne ut av” Indre motivasjon Sosiokulturell teori Vil være et sosialt vesen Indre/ytre motivasjon? Kari Spernes - HiØ

7 7 FØLELSER  Grunnlaget for all motivasjon er følelser (emosjoner)  Forut for en følelse foreligger det alltid en persepsjon eller en tolking av en situasjon  Følelser - en fysiologisk reaksjon  Følelser må sosialiseres  Både følelser og evner viktige i læringssituasjoner  Samspill mellom tanker, følelser, behov og motivasjon Kari Spernes - HiØ

8 8 Maslows behovshierarki 5. behov for selvrealisering 4. behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning 3. behov for kjærlighet og sosial tilknytning 2. behov for trygghet og sikkerhet 1. fysiologiske behov Kari Spernes - HiØ

9 9 Holder Maslows teori? 1. Kan behov skapes? 2. Kan behov være kulturavhengig? 3. Kan behov være kjønnsavhengig? Kari Spernes - HiØ

10 Galtung/Wirak modellen Kari Spernes - HiØ10

11 11 PRESTASJONSMOTIVASJON  Også kalt mestringsmotivasjon (Ta) Angsten for å lysten til å lykkes mislykkes (Tf) (Ts) Ta = Ts + Tf personen oppgave TfTsTa Kari Spernes - HiØ

12 12 Hvordan bli ”tent” på å mestre?  Et grunnleggende mestringsmotiv? (latent – miljøpåvirket?)  Personens subjektive vurdering av muligheten til å lykkes  Personens subjektive vurdering av verdien av det å lykkes  Middels vanskelige oppgaver det ideelle! Kari Spernes - HiØ

13 13 MOTIV  Autonomt motiv: Forventning om positiv følelse ved å mestre  Sosialt motiv: Forventning om anerkjennelse Kari Spernes - HiØ

14 14 Den gode sirkel Positiv vurdering av andre Positiv egenvurdering Autonomt motiv Sosialt motiv Handling, prestasjon Positiv følelse ved å mestre Positiv følelse ved sosial anerkjennelse Kari Spernes - HiØ

15 15 Den onde sirkel Negativ vurdering av andre Motiv for å unngå å misslykkes. Forventning om negativ vurdering Vond følelse (nederlagsoppl.) Handling, prestasjon Kari Spernes - HiØ

16 16 Nederlagsreduserende strategier  Trekke seg tilbake fra arbeidet  Å gi læreren falskt inntrykk av flid  Å sette seg urealistisk høye mål  Å ikke investere særlig flid i arbeidet (underytelse)  Å sette målet så lavt at suksess er garantert  Fusk  Strebere Kari Spernes - HiØ

17 17 Kjønnsroller og prestasjonsmotivasjon  Jenter undervurderer sin egen dyktighet  Jenter forventer negative sanksjoner dersom de lykkes i konkurranse men gutter  Sosiale konstruksjoner? Kari Spernes - HiØ

18 18 PRESTASJONSANGST  Prestasjonsangst er forventning om en ubehagelig opplevelse Hvorfor har enkelte elever større prestasjonsangst enn andre? –Personlighet ? –Miljøbestemt ? –Lært? Kari Spernes - HiØ

19 19 Tiltak for å motvirke prestasjonsangst  Hva kan du som lærer gjøre for å tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker? (elevsiden.no)  Hvilken betydning har klasseromsklima for å motvirke prestasjonsangst? Kari Spernes - HiØ

20 20 Attribusjonsteori (fortolkningsteori) En teori om hvordan vi knytter årsaksforklaringer til det som hender oss. Kari Spernes - HiØ

21 21 Årsaksfortolkninger  Lokalisering – hvor plasseres ansvaret? –Indre (internal) fortolkning –Ytre (eksternal) fortolkning  Stabilitet –Over tid (Læreren er håpløs) –Varierende (hadde en dårlig dag)  Kontrollerbarhet –Egen makt over situasjonen –Andre har makt over situasjonen Kari Spernes - HiØ

22 22 Ulike måter å tolke årsaker til suksess og nederlag INDRE YTRE stabileustabilestabileustabile Ukontrol- lerbare evnertrøtthetvanske- grad i oppg. flaks/ uflaks Kontrol- lerbare jevn flid”skipper- tak” læreren, undervis- ningen hjelp fra andre Kari Spernes - HiØ

23 23 Årsaksfortolkninger og selvoppfatning Høy selvoppfatning Lav selvoppfatning Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

24 24 Årsaksfortolking og kjønnsroller GutterJenter Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

25 25 Hva påvirker personens tolkningmønster?  Tidligere erfaringer  Alder og modenhet  Den intellektuelle utviklingen  Sammenlikning med andre  Andres forventninger Kari Spernes - HiØ

26 26 INSTRUMENTALISME i skolen arbeid Fase 1 glede ved arbeidet Fase 2 arbeid ros, belønning arbeid Fase 3 videre skole/ jobb elevenoppgave eleven oppgave lærer eleven oppgave lærer karakter Kari Spernes - HiØ

27 HVA SKJER PÅ VEIEN?  3. klasse: Si hva diftonger betyr da Kari!! Please!!  6. klasse: Er det greit at vi prøver å lære alle landa?  10. klasse: Hva er vitsene med å lære om forskjellige yrker æ?!? 27Kari Spernes - HiØ


Laste ned ppt "MOTIVASJON Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google